Не си напуштен: Да се најде слобода како синови и ќерки на Совршен Татко

Не си напуштен: Да се најде слобода како синови и ќерки на Совршен Татко

5 дена

Louie Giglio, Пасторот и Основачот на Passion Movement, го споделува овој 5-дневен план за да го разберете карактерот на Бог на начин на кој ќе ви се смени животот - како совршен Татко, кој сака да чекорите во слобода како Негови сакани синови и ќерки.

Издавач

Благодарни сме на LifeChurch.tv за реализацијата на овој план за читање. За повеќе информации, посетете го: https://notforsakenbook.com/

За издавачот

Над 100000 луѓе прочитале