Lūgt brīnumu Ziemassvētkos

Dievbijīgs

Lūgsim:Debesu Tēvs, šajā Adventa laikā es lūdzu, lai Tu dziļi iesakņo manā sirdī Tava Dēla nākšanas nozīmi.


Jēzus nenāca, lai izklaidētu. Viņš neieradās, lai radītu lielisku stāstu.


Viņš nāca, lai vestu dumpiniekus pie Dieva. Adventa laiks ir personīgs.


Velc šajās dienas mani tuvāk Kristus sirdij, kas ir Tava sirds, un padari Adventa laiku vēl īstāku un reālāku manā dzīvē.Jēzus Vārdā. Āmen.