Par YouVersion

piemērotība

Pieeja Bībelei, kas bija iepriekšējām paaudzēm, bija ļoti ierobežota. Šodien tas tā vairs nav. Tomēr, tie cilvēki, kam ir pieeja Bībelei, domā, ka tās ziņa neattiecas uz viņu dzīvēm. Tajā pašā brīdī ir cilvēki, kas tic, ka ir saistība starp viņu ikdienas dzīvēm un Bībeli.

Informācijas attīstība

Internets pagājušā dekādē ir atnesis revolūciju, kas sniedz spēku cilvēkiem kā nekad agrāk. Ar iespējām dalīties, veicināt, radīt, pārraidīt un komunicēt, ir viegli paust to, kas mēs esam un kam mēs ar pārējo pasauli ticam.

YouVersion

Kopš sākuma 1996. gadā, Life.Church mērķis bija iedrošināt cilvēkus kļūt par pilnībā nodevušamies Kristus sekotājiem. Tā darot, mēs meklējām jaunus veidus, kā palīdzēt cilvēkiem iesaistīt Bībeli viņu ikdienā. Mūsu metodes, gadiem ejot, ir mainījušās, ieviešot dažādas tehnoloģijas un stratēģijas, Bet pamatā mēs joprojām koncentrējamies uz būtisko, jo neatlaidīgi cenšamies demonstrēt un mācīt cilvēkiem kā Dieva Vārds attiecas uz ikvienu, lai arī kur viņi atrastos savā dzīvē.

YouVersion pārstāv jaunu jomu LifeChurch.tv centienos. Mēs nebūvējam vienkārši rīku, lai ietekmētu pasauli, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas. Svarīgākais ir tas, ka mēs pamudinām cilvēkus uz attiecībām ar Dievu, viņiem atklājot Bībeles būtiskumu viņu dzīvēs.