Lietošanas nosacījumi

Pēdējās izmaiņas: 2018. gada 25. maijā

Ja YouVersion ir nodrošinājis Nosacījumu tulkojumu no angļu valodas, tad tu piekrīti, ka tulkojums ir paredzēts tikai tavai ērtībai un ka tavas attiecības ar YouVersion regulē Nosacījumu angļu valodas versijas. Ja pastāv pretrunas starp to, kas rakstīts Nosacījumu angļu valodas versijā un tās tulkojumā, tad prioritāte ir angļu valodas versijai.


Šo Noteikumu pieņemšana

Lietojot bible.com, youversion.com un/vai YouVersion mobilās lietojumprogrammas Bībeles aplikācija, Bible App for Kids un Bible Lens (visi kopā "YouVersion") vai kā viesis, vai kā reģistrēts lietotājs, tu pieņem šos Nosacījumiem un tiem piekrīti. Lūdzu, pirms sāc lietot YouVersion, uzmanīgi izlasi šos Nosacījumus, kā arī Privātuma politiku. Ja tu nepiekrīti šiem Nosacījumiem vai Privātuma politikai tu nedrīksti piekļūt YouVersion vai lietot to.

Noteikumu izmaiņas

YouVersion piedāvā Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "mēs" vai "mums"). Laiku pa laikam mēs varam pārskatīt un atjaunināt šos Nosacījumus pēc mūsu ieskatiem. Jebkādas izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās tiek publicētas. Ja tu turpini izmantot YouVersion pēc pārskatīto Nosacījumu publicēšanas, tas nozīmē, ka tu pieņem un piekrīti izmaiņām.

YouVersion izmaiņas

Lai gan mēs ceram vienmēr piedāvāt YouVersion un visas tā funkcijas, mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārtraukt piedāvāt YouVersion vai jebkuru tā daļu, sadaļu vai funkcionalitāti. Mēs neuzņemamies atbildību, ja kāda iemesla dēļ visas vai jebkura atsevišķa YourVersion daļa kādā laikā nav pieejama.

Informācija par tevi un tavu piekļuvi YouVersion

Visai informācijai, kuru mēs apkopojam vietnē YouVersion, tiek piemērota mūsu Privātuma politika. Izmantojot YouVersion, tu piekrīti visām mūsu veiktajām darbībām saistībā ar tavu informāciju saskaņā ar Privātuma politiku.

Atļauta un neatļauta izmantošana

Šie Noteikumi ļauj tev izmantot YouVersion, ievērojot šos Noteikumus, vai nu savai privātai, vai nekomerciālai lietošanai, vai arī jūsu bezpeļņas organizācijas iekšējai lietošanai. Visas tiesības, kas tev nav tieši piešķirtas, ir rezervētas Life.Church. Tu piekrīti, ka tev nav atļauts un, ka tu nelietosi YouVersion:

 • jebkādā veidā, kas pārkāpj jebkuru federālo, valsts, vietējo vai starptautisko likumu vai regulējumu;
 • nolūkā izmantot nepilngadīgos, kaitēt tiem vai mēģinot tos izmantot vai tiem kaitēt jebkādā veidā, piedāvājot tiem nepiemērotu saturu, mēģinot no tiem izdibināt personīgi identificējamu informāciju vai kādā citādā veidā;
 • uzdodoties vai mēģinot uzdoties par jebkuru citu uzņēmumu vai personu, tostarp par Life.Church vai par citu YouVersion lietotāju;
 • iesaistoties jebkurā citā rīcībā, kas saskaņā ar mūsu noteikto, var kaitēt Life.Church vai YouVersion lietotājiem, vai izraisīt to saukšanu pie atbildības;
 • jebkādā veidā, kas varētu atspējot, pārslogot, sabojāt vai apgrūtināt YouVersion darbību, vai traucēt citiem lietot YouVersion;
 • izmantojot jebkura veida tīmekļa robotu, rāpuļprogrammu vai citu automātisko ierīci, procesu vai līdzekļus, lai piekļūtu YouVersion jebkādā nolūkā, tostarp jebkura YouVersion materiāla pārraudzības vai kopēšanas nolūkā;
 • lai ieviestu jebkādus vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citus materiālus, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīgi;
 • lai mēģinātu iegūt nesankcionētu piekļuvi, traucētu, bojātu vai pārtrauktu jebkuru YouVersion daļu vai jebkuru serveri, datoru vai datubāzi, kas ir savienota ar YouVersion;
 • lai uzbruktu YouVersion, izmantojot pakalpojumatteices vai izkliedētās pakalpojumatteices uzbrukumus; un
 • kā citādi mēģinātu traucēt pareizai YouVersion darbībai.

Tu arī piekrīti, ka tu nesūtīsi, apzināti nesaņemsi, neaugšuplādēsi, nelejuplādēsi, neizmantosi vai atkārtoti neizmantosi nevienu materiālu, kas atbilstoši Life.Church izpratnei:

 • satur jebkuru materiālu, kas ir apmelojošs, neķītrs, nepiedienīgs, ļaunprātīgs, aizskarošs, uzmācīgs, vardarbīgs, naidpilns, nesaskaņas veicinošs vai citādā veidā nepieņemams;
 • popularizē seksuālus vai pornogrāfiskus materiālus, vardarbību vai diskrimināciju jebkādā veidā, tostarp tādu, kas balstīta uz rasi, dzimumu, reliģiju, tautību, invaliditāti, seksuālo orientāciju vai vecumu;
 • pārkāpj jebkuru patentu, preču zīmi, komercnoslēpumu, autortiesības vai citu intelektuālo īpašumu vai citas citas personas tiesības;
 • pārkāpj citu personu likumīgās tiesības (tostarp tiesības uz publicitāti un privātumu) vai satur jebkādus materiālus, kas varētu radīt civiltiesisko vai kriminālatbildību saskaņā ar piemērojamiem likumdošanu vai noteikumiem; vai
 • veicina jebkuru nelikumīgu darbību, vai atbalsta, veicina vai palīdz jebkurai nelikumīgai rīcībai;
 • ietver komercdarbību vai pārdošanu, piemēram, konkursus, totalizatorus un citus pārdošanas veicināšanas pasākumus, barteri vai reklāmu; un
 • rada iespaidu, ka materiāls ir iegūts no Life.Church, vai arī tas ir Life.Church jebkuras citas personas vai organizācijas ieteikts, ja tas tā nav.

Lietotāju ieguldījumi

YouVersion satur interaktīvas funkcijas, kas ļauj lietotājiem ievietot, iesniegt, publicēt, parādīt vai pārsūtīt citiem lietotājiem vai citām personām saturu vai materiālus (viss kopā "Lietotāju ieguldījumi") vietnē YouVersion vai, izmantojot YouVersion.

Tomēr mēs neuzņemamies pārskatīt Lietotāja ieguldījumus vai jebkuru citu materiālu, pirms tā ir publicēta YouVersion vietnē vai, izmantojot to, un nevaram nodrošināt tūlītēju nepieņemama materiāla izņemšanu pēc tā ievietošanas. Tātad, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādu darbību vai bezdarbību saistībā ar pārraidi, saziņu vai saturu, ko sniedzis kāds lietotājs vai trešā puse.

Visiem Lietotāju ieguldījumiem ir jāatbilst šiem Noteikumiem. Iesniedzot jebkuru Lietotāja ieguldījuma vietnē YouVersion vai, izmantojot to, tu piešķir mums un mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī katram no saviem un mūsu atbilstošajiem licenču turētājiem, tiesību pārņēmējiem un īpašniekiem tiesības izmantot, reproducēt, modificēt, izpildīt, demonstrēt, izplatīt un citādi atklāt trešajām pusēm jebkuru šādu materiālu, lai piedāvātu YouVersion funkcionalitāti, kuru tu pieprasi vai kā citādi izmanto. Tu apliecini un garantē, ka tev pieder vai tu kontrolē visas tiesības uz Lietotāja ieguldījumiem un, ka tev ir tiesības piešķirt šo licenci, un ka visi tavi Lietotāja ieguldījumi atbilst un atbildīs šiem Noteikumiem. Mēs neatbildam vai nenesam atbildību pret jebkuru trešo pusi par tavu vai jebkura cita YouVersion lietotāja publicēto lietotāja ieguldījumu saturu vai precizitāti.

Konta drošība

YouVersion ļauj lietotājiem izveidot kontu ("Biedri"), kura izveidei nepieciešams sniegt YouVersion noteiktu informāciju. Tu piekrīti, ka visu tevis sniegto informāciju, lai kļūtu par Biedru un reģistrētos pakalpojumā YouVersion, tostarp, bet ne tikai, informāciju, kas sniegta, izmantojot jebkuru interaktīvo YouVersion funkciju, regulē mūsu Privātuma politika, un tu piekrīti visām mūsu veiktajām darbībām saistībā ar tavu informāciju, kas atbilst mūsu Privātuma politikai.

Ja tu izvēlies vai arī tev tiek piešķirts lietotājvārds, parole vai līdzīga informācija kā daļa no mūsu drošības procedūrām, tu piekrīti, ka šī informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un piekrīti nekavējoties paziņot mums par jebkādu nesankcionētu piekļuvi tavam lietotājvārdam vai parolei, vai par to izmantošanu, vai par jebkuru citu drošības pārkāpumu. Mums ir tiesības jebkurā brīdī atspējot jebkuru tevis vai mūsu izvēlēto lietotājvārdu, paroli vai citu identifikatoru, ja, atbilstoši mūsu ieskatam, tu esi pārkāpis kādu no šiem Noteikumiem.

Uzraudzība un izpilde; Atbilstība tiesību aktiem; Izbeigšana

Tu piekrīti, ka mums ir tiesības:

 • veikt jebkādas darbības attiecībā uz jebkuru lietotāju, Biedra kontu vai Lietotāja ieguldījumu, kuras pēc saviem ieskatiem mēs uzskatām par nepieciešamām vai atbilstošām, ja uzskatām, ka ir pārkāpti šie Noteikumi, tiek pārkāptas trešo pušu tiesības, tiek apdraudēta citu personu drošība, vai pastāv apdraudējums, rodas saistības vai ir nodarīts kaitējums labajai gribai saistībā ar YouVersion vai Life.Church;
 • veikt nepieciešamās darbības, tostarp bez ierobežojuma vērsties tiesībaizsardzības iestādēs un izpaust tavu informāciju par jebkuru nelegālu vai neatļautu YouVersion lietošanu; un
 • izbeigt vai apturēt tavu piekļuvi pilnībā vai dalēji YouVersion jebkura iemesla dēļ vai bez iemesla, tostarp, bet neaprobežojoties ar, par jebkuru šo Noteikumu pārkāpumu.

Neaprobežojoties ar iepriekš minēto, mums ir tiesības pilnībā sadarboties ar jebkādām tiesībaizsardzības iestādēm vai tiesas rīkojumu, pieprasot vai liekot mums izpaust identitāti vai citu informāciju par ikvienu, kas publicē materiālus vietnē YouVersion vai caur to. TU ATSAKIES UN APŅEMIES PILNĪBĀ PASARGĀT LIFE.CHURCH UN TĀS LICENČU TURĒTĀJUS, UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJUS, UN VISUS DARBINIEKUS, AMATPERSONAS UN DIREKTORUS NO JEBKĀDU PRASĪBU IZVIRZĪŠANAS PAR JEBKĀDĀM IEPRIEKŠMINĒTO PUŠU VEIKTAJĀM DARBĪBĀM TIESISKĀS IZMEKLĒŠANAS LAIKĀ UN PAR JEBKĀDĀM DARBĪBĀM, KO VEIKUŠAS LIFE.CHURCH VAI TIESĪBSARGĀJOŠĀS IESTĀDES NOTIKUŠO IZMEKLĒŠANU REZULTĀTĀ.

Tava paļaušanās uz informāciju un tulkojumiem

Informācija, kas iesniegta vietnē YouVersion vai, izmantojot to, ir pieejama tikai vispārējas informēšanas nolūkos. Mēs negarantējam šīs informācijas precizitāti, pilnīgumu vai lietderību. Jebkāda paļaušanās uz šādu informāciju ir pilnībā tava atbildība. Turklāt, lai gan mēs cenšamies sniegt jums YouVersion atrodamo informāciju dažādās valodās, YouVersion satura tulkojumus uz citām, no angļu valodas atšķirīgām valodām, mums veic citas puses, un mēs negarantējam šo tulkojumu precizitāti. Mēs atsakāmies no jebkādām saistībām un atbildības, kas izriet no jebkādas tavas vai jebkura cita YouVersion apmeklētāja, vai ikviena cita, kas varētu būt ticis informēts par jebkuru tā saturu, paļaušanās uz šiem materiāliem.

Intelektuālā īpašuma tiesības

YouVersion un tā saturs, iespējas un funkcijas (ieskaitot, bet ne tikai, visu informāciju, programmatūru, tekstu, displejus, attēlus, video un audio, kā arī to dizainu, izvēli un izvietojumu) pieder Life.Church, tās licences devējiem vai citiem šo materiālu piegādātājiem, un tos aizsargā Amerikas Savienoto Valstu un starptautiskās autortiesības, preču zīmes, patenti, komercnoslēpumi un citi intelektuālā īpašuma vai īpašuma tiesību akti.

Logotipi un dizaini

YouVersion nosaukums, Life.Church nosaukums un logotips, visi saistītie vārdi, logotipi, produktu un pakalpojumu nosaukumi, dizainparaugi un saukļi ir preču zīmes un/vai Life.Church autortiesību subjekts. Tu nedrīksti izmantot šīs zīmes un autortiesības bez iepriekšējas rakstiskas Life.Church atļaujas. Visi citi YouVersion nosaukumi, logotipi, produktu un pakalpojumu nosaukumi, dizainparaugi un saukļi ir to īpašnieku preču zīmes.

Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums

Ja tu uzskati, ka kāds YouVersion saturs, tostarp Lietotāja ieguldījumi, pārkāpj tavas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, lūdzu, nosūti paziņojumu par autortiesību pārkāpumu uz legal@life.church. Lūdzu, ņem vērā, ka Life.Church politika ir slēgt lietotāju, kas veikuši atkārtotu pārkāpumu, kontus.

Trešo personu saites un pakalpojumi

YouVersion var ietvert saturu, ko sniedz trešās personas. Ja YouVersion satur saites uz citām vietnēm un uznirstošajiem logiem un līdzīgiem resursiem, ko nodrošina trešās puses, šīs saites un resursi tiek nodrošināti tikai jūsu ērtībai. Mēs nekontrolējam šo vietņu vai resursu saturu un neuzņemamies atbildību par tiem, kā arī par zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties, tos izmantojot. Ja tu izvēlies piekļūt jebkurai no trešās puses tīmekļa vietnēm, kas ir saistītas ar YouVersion, tu to dari pilnībā uz savu atbildību un, ievērojot šo vietņu lietošanas noteikumus un nosacījumus. Visi šajos materiālos izteiktie apgalvojumi un/vai viedokļi, kā arī visi raksti un atbildes uz jautājumiem un citu saturu, izņemot Life.Church sniegto saturu, ir vienīgi tās personas vai organizācijas atzinumi un atbildība, kas nodrošina šos materiālus. Šie materiāli ne vienmēr atspoguļo Life.Church viedokli. Mēs neesam atbildīgi vai neuzņemamies saistības pret tevi vai jebkuru trešo personu par nevienu trešo personu iesniegto materiālu saturu vai precizitāti.

Saites no un uz YouVersion, un sociālo mediju iespējas

YouVersion ir tiesības nodrošināt noteiktas funkcijas, kas ļauj tev izveidot savienojumu vai saiti ar sociālo mediju, kā arī ar citām trešo pušu vietnēm un lietojumprogrammām un koplietot informāciju un saziņu starp YouVersion un šiem trešo pušu pakalpojumiem. Tu drīksti izmantot šīs funkcijas tikai tādā veidā, kādā mēs to nodrošinām, tikai saistībā ar to saturu, ar kuru tās tiek attēlotas, un citādā ziņā, saskaņā ar šiem Noteikumiem un jebkādiem papildu noteikumiem un nosacījumiem, kurus mēs pieprasām attiecībā uz šādām funkcijām. Mēs varam pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā bez brīdinājuma atspējot visas vai kādu no šīm funkcijām.

Ģeogrāfiskie ierobežojumi

Life.Church, YouVersion īpašnieks, atrodas Oklahomas štatā Amerikas Savienotajās Valstīs. Mēs nepretendējam uz to, ka YouVersion vai jebkura tā satura daļa ir pieejami vai piemēroti ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm. Atsevišķām personām vai atsevišķās valstīs var būt aizliegta piekļuve YouVersion. Atrodoties ārpus ASV un piekļūstot YouVersion, tu to dari pēc savas iniciatīvas un esi atbildīgs par vietējo likumu ievērošanu.

Garantijas atruna

YOUVERSION LIETOŠANA, TĀ SATURS UN JEBKĀDU FUNKCIJU IZMANTOŠANA, PAKALPOJUMI VAI PRECES, KAS IEGŪTI, IZMANTOJOT YOUVERSION, IR JŪSU PAŠU RISKS, TAS VISS TIEK NODROŠINĀTS UZ "KĀ IR" UN "PĒC IESPĒJĀM" BĀZES, BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM. NE LIFE.CHURCH, NEDZ JEBKĀDAS AR LIFE.CHURCH SAISTĪTĀS PERSONAS NEGARANTĒ UN NEUZŅEMAS SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ YOUVERSION PILNĪGUMU, DROŠĪBU, UZTICAMĪBU, KVALITĀTI, PRECIZITĀTI VAI PIEEJAMĪBU. NEAPROBEŽOJOTIES AR IEPRIEKŠMINĒTO, NE LIFE.CHURCH, NEDZ JEBKĀDAS AR LIFE.CHURCH SAISTĪTĀS PERSONAS NEUZŅEMAS SAISTĪBAS UN NEGARANTĒ, KA YOUVERSION VAI JEBKĀDU FUNKCIJU SATURS, VAI JEBKURI PAKALPOJUMI VAI PRECES, KAS IEGŪTI IZMANTOJOT YOUVERSION, BŪS PRECĪZI, UZTICAMI, BEZ KĻŪDĀM VAI NEPĀRTRAUKTI, KA DEFEKTI TIKS NOVĒRSTI, KA YOUVERSION VAI SERVERIS, KAS NODROŠINA TĀ DARBĪBU, NAV INFICĒTS AR VĪRUSIEM VAI CITĀM KAITĪGĀM KOMPONENTĒM, VAI, KA JOUVERSION VAI JEBKURI PAKALPOJUMI VAI PRECES, KAS IEGŪTI, IZMANTOJOT YOUVERSION, JEBKĀDĀ CITĀDĀ VEIDĀ ATBILDĪS JŪSU VAJADZĪBĀM VAI VĒLMĒM.

LIFE.CHURCH AR ŠO NORAIDA VISAS JEBKĀDA VEIDA, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, AR LIKUMU NOTEIKTĀS VAI CITA VEIDA GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JEBKĀDĀM GARANTIJĀM PAR TIRDZNIECĪBU, NEPĀRKĀPŠANU UN ATBILSTĪBU NOTEIKTIEM MĒRĶIEM.

IEPRIEKŠ MINĒTAIS NEIETEKMĒ TĀS GARANTIJAS, KURAS NEVAR TIKT IZSLĒGTAS VAI IEROBEŽOTAS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM.

Atbildības ierobežojums

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NE LIFE.CHURCH, NE TĀ LICENCES DEVĒJI, NEDZ PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI, NE JEBKURI TO DARBINIEKI, AĢENTI, AMATPERSONAS VAI DIREKTORI NEBŪS ATBILDĪGI PAR JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET, VAI IR SAISTĪBĀ AR JŪSU YOUVERSION, JEBKURU AR TO SAISTĪTO TĪMEKĻA VIETŅU, JEBKURA YOUVERSION VAI, IZMANTOJOT YOUVERISON, PIEDĀVĀTĀ SATURA, VAI CITU ŠĀDU TĪMEKĻA VIETŅU VAI JEBKURU PAKALPOJUMU VAI PREČU IEGĀDI, IZMANTOJOT YOUVERSION, LIETOŠANU VAI NEIESPĒJAMĪBU TO IZMANTOT, IESKAITOT JEBKĀDA VEIDA TIEŠU VAI NETIEŠU, AR NOLŪKU VAI NEJAUŠU, IZRIETOŠU VAI SODĀMU ZAUDĒJUMU NODARĪŠANU, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES, JA IR NODARĪTS PERSONISKS KAITĒJUMS, SĀPES UN CIEŠANAS, EMOCIONĀLA VARDARBĪBA, IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMS, PEĻŅAS ZAUDĒJUMS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS VAI SAGAIDĀMO IEKRĀJUMU ZAUDĒJUMS, LIETOŠANAS ZAUDĒJUMS, PRESTIŽA ZAUDĒJUMS, DATU ZAUDĒJUMS, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO IZRAISĪJUŠAS CIVILTIESISKI ATLĪDZINĀMAS DARBĪBAS (IESKAITOT NOLAIDĪBU), LĪGUMA LAUŠANA VAI CITI IESPĒJAMIE IEMESLI, TAJĀ SKAITĀ, JA TOS VARĒJA PAREDZĒT.

IEPRIEKŠ MINĒTAIS NEIETEKMĒ TĀS SAISTĪBAS, KURAS NEVAR TIKT IZSLĒGTAS VAI IEROBEŽOTAS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM.

Kompensācija

Tu piekrīti aizsargāt, kompensēt un neizvirzīt pretenzijas Life.Church, tā saistītajiem uzņēmumiem, licences devējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī tā un to attiecīgajām amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem darbuzņēmējiem, aģentiem, licenču devējiem piegādātājiem, tiesību pārņēmējiem un īpašniekiem no vai pret jebkādām prasībām, saistībām, zaudējumu atlīdzināšanu, spriedumiem, apbalvojumiem, zaudējumiem, izmaksām, izdevumiem vai nodevām (ieskaitot saprātīgu advokātu honorāru), kas izriet no, vai ir saistībā ar šo Noteikumu pārkāpumu, vai tavu YouVersion lietošanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties, ar taviem Lietotāja ieguldījumiem, jebkuru YouVersion satura, pakalpojumu un produktu izmantošanu, izņemot gadījumus, kas ir skaidri atļauti šajos Noteikumos, vai jebkuru no YouVersion iegūto informāciju.

Piemērojamā likumdošana un jurisdikcija

Visus jautājumus, strīdus vai prasības, kas attiecas uz YouVersion un šiem Noteikumiem (ieskaitot ārpuslīguma strīdus vai prasības), reglamentē un tie tiek interpretēti saskaņā ar Oklahomas štata iekšējiem likumiem, neievērojot nekādas tiesību normu vai likumu izvēles vai kolīzijas. Jebkura tiesvedība, prasība vai process, kas izriet no šiem Noteikumiem, vai ir saistībā ar tiem vai ar YouVersion, ir var tikt uzsākta tikai Amerikas Savienoto Valstu federālajās tiesās vai Oklahomas valsts tiesā - visām lietām, atrodoties Oklahomas apgabalā, Oklahomas pilsētā. Piekrītot šiem Noteikumiem un izmantojot YouVersion, tu atsakies no jebkuriem un jebkādiem iebildumiem pret šādu tiesu jurisdikciju pār tevi un lietu izskatīšanu šajās tiesās.

Atteikšanās un atšķirtība

Life.Church var atteikties no savām tiesībām saskaņā ar šiem Noteikumiem tikai rakstveidā. Ja kāda šo Noteikumu prasība ir ar tiesas vai citas kompetentas jurisdikcijas tribunāla lēmumu jebkāda iemesla dēļ atzīta par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, attiecīgā prasība tiek atcelta vai ierobežota līdz minimumam tādā mērā, lai pārējās šo Noteikumu prasības paliktu pilnā spēkā un darbībā.

Galīgā vienošanās

Šie Noteikumi un mūsu Privātuma politika izsaka vienīgo un galīgo vienošanos starp tevi un Life Covenant Church, Inc. attiecībā uz YouVersion un aizstāj visas iepriekšējās un esošās - gan rakstveida, gan mutvārdu - vienošanās, līgumus, apliecinājumus un garantijas.

Tavi komentāri un jautājumi

YouVersion nodrošina Life Covenant Church, Inc., Oklahomas bezpeļņas organizācija, kas atrodas 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034. Visas atsauksmas, komentārius, tehniskā atbalsta pieprasījumus un citus paziņojumus, kas attiecas uz YouVersion, var sūtīt pa e-pastu uz help@youversion.com vai caur vietni help.youversion.com, vai pa pastu sūtot uz iepriekšminēto adresi. Jebkura tevis sniegtā atgriezeniskā saite tiks uzskatīta par nekonfidenciālu. Life.Church ir tiesības neierobežoti izmantot šādu informāciju.