Lietošanas nosacījumi

Pēdējo reizi pārbaudīts 6/5/2012


Lietošanas noteikumi ir pārtulkoti jūsu ērtībai; tomēr, Life.Church negarantē un nepārstāv tulkojuma precizitāti. Ja tiek atrastas jebkādas neprecizitātes starp angļu un pārtulkoto versiju, angļu tulkojums tiks uzskatīts kā galvenais.


 1. Nosacījumu pieņemšana
 2. Piespiežot "Es piekrītu", jūs apliecināt, ka esat izlasījuši un piekrītat YouVersion Lietošanas noteikumiem. Life.Church nodrošina pakalpojumus internetā un tīmeklī ('Tīmeklis') caur YouVersion aplikāciju un dažādām tīmekļa lapām, ieskaitot http://bible.com (kopīgi, 'YouVersion'), pakļaujoties Lietošanas Noteikumiem. Life.Church var bez brīdinājuma ik pa laikam atjaunināt Lietošanas Noteikumus un uzglabā lielāko daļu no Lietošanas Noteikumu versijām šeit: https://bible.com/terms. Lietojot YouVersion, jūs būsiet pakļauti arī jebkādiem papildus norādījumiem vai likumiem, kas var ik pa laikam tikt publicēti YouVersion lapā. Visi šādi norādījumi vai likumi tiek pievienoti ar atsauci uz šiem Lietošanas Noteikumiem. Par Lietošanas Noteikumu pārkāpumiem jāpaziņo pa e-pastu legal@youversion.com.

 3. Pakalpojuma apraksts
 4. Life.Church nodrošina lietotājus ar bezmaksas pieeju dažādiem pakalpojumiem caur YouVersion, tai skāitā, bet ne tikai, video skatīšanos tīmeklī, bloga ierakstus un komentārus, reportāžas, citas dažādas saziņas iespējas, forumus un personalizēto saturu. Lietojot YouVersion, jūs saprotat ka šāda lietošana var iekļaut sevī sazināšanos no Life.Church puses, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pakalpojuma paziņojumiem, administratīvajām ziņām un cita veida ziņojumiem uz kuriem esat personīgi parakstījušies. Jūs saprotat un piekrītat, ka pats esat atbildīgs piekļuves iegūšanu YouVersion, kas var ietvert aprīkojumu un trešo pušu izmaksas (piemēram, interneta pakalpojuma sniedzēja izmaksas, ētera laika izmaksas, vai citas izmaksas kas saistītas ar ziņojumu publiskošanu un nogādāšanu).

 5. Jūsu reģistrācijas pienākumi
 6. Jūs apzināties un piekrītat:
  • sniegt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnu informāciju par sevi, kā to pieprasa YouVersion reģistrācijas veidlapa(s) (“Reģistrēšanās dati”) un
  • uzturēt un atjaunot Reģistrācijas datus, lai tie būtu patiesi, precīzi, aktuāli un pilnīgi. Ja Life.Church rodas aizdomas, ka sniegtā informācija ir nepatiesa, neprecīza, ir novecojusi vai nav pilnīga, Life.Church patur tiesības apturēt vai likvidēt jūsu kontu un atteikt jebkādu un visu esošo vai nākotnē paredzamo YouVersion (vai jebkādu tās sastāvdaļu) lietošanu. Life.Church rūpējas par visu lietotāju, it īpaši bērnu, drošību un privātumu. Tāpēc vecākiem, kuru bērni nav sasnieguši 13 gadu vecumu, ja viņi ļauj bērniem piekļūt YouVersion, ir jāapzinās, ka YouVersion ir izstrādāta, lai uzrunātu plašāku auditoriju. Tādējādi Jūs kā likumīgs bērna aizbildnis uzņematies atbildību un izvērtējat, vai YouVersion ir piemērots jūsu bērnam.

 7. YouVersion privātuma politika
 8. Reģistrācijas dati un cita informācija par jums ir pakļauta mūsu Privātuma Politikai, kas atrodas http://youversion.com/privacy. Jūs saprotat, ka caur jūsu YouVersion lietošanu jūs piekrītat šīs informācijas ievākšanai un lietošanai (atbilstoši Privātuma Politikai), ieskaitot šīs informācijas sūtīšanu uz Savienotajām Valstīm un/vai citām valstīm uzglabāšanai, apstrādei un lietošanai caur Life.Church.

 9. Lietotāja konts, parole un drošība
 10. Pabeidzot YouVersion reģistrācijas procesu, jūs saņemsiet paroli un konta nosaukumu. Jūs esat atbildīgs par paroles un konta konfidencialitātes saglabāšanu, un jūs esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas ar jūsu paroli vai kontu. Jūs piekrītat:
  • nekavējoties informēt Life.Church par jebkuru jūsu paroles vai konta neatļautu izmantošanu vai kādu citu drošības pārkāpumu, un </ li>
  • nodrošināt, ka jūs izejat no sava konta katra apmeklējuma beigās </ li></ ul>

 11. Dalībnieka uzvešanās
 12. Jūs saprotat, ka visa informācija, dati, teksts, programmatūra, mūzika, skaņas, photogrāfijas, grafika, video, ziņojumi, birkas, blogi vai foruma ieraksti, vai citi materiāli ('Content'), vai nu publiski sūtīti vai privāti pārraidīti, atbildība gulstās uz pašu šo personu, no kura ir nākusi saturs. Tas nozīmē, ka esat pilnībā atbildīgi par visu saturu, ko augšuplādējat, publicējat, nosūtat pa e-pastu, pārraidīt vai citādi padarīt pieejamu caur YouVersion. Lai gan Life.Church seko saturam, kas tiek publicēts caur YouVersion, Life.Church nevar garantēt precizitāti, integritāti, kvalitāte vai šāda satura piemērotību. Jūs saprotat un piekrītt, ka lietojot YouVersion, jūs varat tikt pakļauts saturam, kas ir aizvainojošs, necienīgs vai pretrunīgs. Jūs piekrītat nelietot YouVersion lai:
  • augšuplādēt, publicētu, sūtītu pa e-pastul, pārraidīt vai padarīt pieejamu citā veidā jebkādu saturu kas ir nelikumīgs, kaitējošs, draudošs, ļaunprātīgs, uzmācīgs, aizliegts, deformējošs, vulgārs, piedauzīgs, apmelojošs, aizskar kādas personas privātumu, naidpilns, diskriminējošs, vai rasistiski, etniski vai kā citādi nosodāms;
  • nodara pāri minoritātēm;
  • uzdodoties par citu personu vai organizāciju, ieskaitot, bet ne tikai aprobežojoties ar Life.Church pārstāvi, foruma vadītāju, pavadoni vai namatēvu, vai nepatiesi sniegt paziņojumus vai savādāk reprezentēt savu saistību ar personu vai organizāciju;
  • viltot virsrakstus vai citādi manipulēt ar identifikatoriem, lai slēptu caur YouVersion nosūtāmā satura izcelsmi;
  • augšuplādēt, publicēt vai nosūtīt pa e-pastu, pārraidīt vai savādāk padarīt pieejamu saturu uz kuru jums nav nekādu tiesību, lai padarītu to pieejamu pie jebkāda likuma vai līguma saistībām vai kā uzticības personai (kā, piemēram, iekšējā informācija, īpašuma vai konfidenciāla informācija, kas iegūta vai tika izpausta kā daļa no darba attiecībām vai kā daļa no neizspaužamajiem līgumiem);
  • augšuplādēt, publicēt vai nosūtīt pa e-pastu, pārraidīt vai savādāk padarīt pieejamu saturu, kas pārkāpj jebkuru pušu jebkādus patentus, preču zīmes, komercnoslēpumus, autortiesības vai citas īpašuma tiesības ('Rights');
  • augšuplādēt, publicēt vai nosūtīt pa e-pastu, pārraidīt vai savādāk padarīt pieejamu jebkuru nevēlamu vai neatļautu reklāmu, vai veicināšanas materiālus, 'surogātpastu,' 'mēstules,' 'ķēdes vēstules,' 'piramīdu shēmas,' vai cita veida lūgumus
  • augšuplādēt, publicēt vai nosūtīt pa e-pastu, pārraidīt vai savādāk padarīt pieejamu jebkuru materiālu, kas satur programmatūras vīrusus vai citus datora kodus, failus vai programmas radītas, lai traucētu, iznīcinātu vai ierobežotu jebkura datora programmatūras vai aparatūras vai telekomunikācijas aprīkojumu funkcionalitāti;
  • sagraut normālo dialogu plūsmu vai citādi rīkoties tā, lai negatīvi ietekmētu citu lietotāju spēju iesaistīties reāllaika apmaiņas procesos;
  • traucēt vai sagraut YouVersion vai serverus vai tīklus savienotos ar YouVersion, vai nepaklausīt citām YouVersion pieslēgtā tīkla prasībām, procedūrām, politikai vai regulējumiem;
  • ar nodomu vai nejauši pārkāpt jebkādus vietējos, valsts, nacionālos vai starptautiskos tiesību aktus;;
  • sniegt materiālo atbalstu vai citus resursus (slēpt vai viltot materiālā atbalsta vai citu resursa raksturu, atrašanās vietu, izcelšanos vai īpašumtiesības) jebkādai ASV valdības radītajai organizācijai(ām) kā ārvalstu teroristu organizācijai saskaņā ar Imigrācijas un pilsonības likumu 219 sadaļu;
  • 'izsekot' vai citādi uzmākties citiem; un/vai
  • vākt vai uzglabāt citu lietotāju personas datus saistībā ar iepriekš izklāstītu aizliegtu rīcību.
  Life.Church nodrošina YouVersion bez kompensācijām, personiskiem un nemateriāliem garīgiem un/vai reliģioziem ieguvumiem. Jūs apzināties, ka Life.Church var arī nepārskatīt iepriekš saturu, bet Life.Church un tās izstrādātājiem būs tiesības (bet ne pienākums) jebkāda iemesla dēl pēc saviem uzskatiem pārskatīt, noraidīt, vai izdzēst jebkuru saturu, kas ir pieejams caur YouVersion.

  Jūs apzināties, atļaujat un piekrītat, ka Life.Church var piekļūt, saglabāt un atklāt jūsu konta informāciju un saturu, ja tas tiks ar likumu pieprasīts vai ticot tam, ka šāda informācijas glabāšana vai atklāšana ir saprāta robežās nepieciešama, lai:
  • pakļautos likuam;
  • pastiprināt Lietošanas nosacījumus;
  • reaģēt uz pretenzijām, ka saturs pārkāpj trešo pušu tiesības;
  • atbildēt uz jūsu pieprasījumu atbalsta centram; vai
  • aizsargāt Life.Church tiesības, īpašumu un personīgo drošību, tās lietotājus un publiku.

  Jūs saprotat, ka YouVersion tehniskā apstrāde un pārraide, ieskaitot jūsu saturu, var ietvert sevī
  • pārraides pa vairākiem tīkliem; un
  • izmaiņas, lai atbilstu un pielāgotos savienojoto tīklu vai ierīču tehniskajām prasībām.

 13. Vispārēja komunikāciju daba
 14. Jūs atzīstat, ka, izmantojot YouVersion, jūs saziņa notiks caur Life.Church datortīkliem, kas atrodas visā pasaulē. Tā rezultātā, pat komunikācijas, kas, šķiet, ir vietēja rakstura, var tikt nosūtīti gan kā vietējā gan kā globālā komunikācija neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties fiziski pārraides laikā. Tādējādi jūs atzīstat, ka YouVersion izmantošana izraisa vietēju un starptautisku informācijas apriti. Pārzinot vispasaules interneta raksturu, jūs piekrītat ievērot visus vietējos noteikumus par rīcību tiešsaistē un pieņemamu saturu. Proti, jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos likumus attiecībā uz tehnisko datu pārraidi kas iziet no Amerikas Savienotajām Valstīm vai valstis, kurā jūs dzīvojat.

 15. Saturs, kas tika iesniegts vai padarīts par pieejamu, pakalpojuma iekļaušanā.
 16. Life.Church nepatur īpašumtiesības saturam ko jūs publicējat vai padariet pieejamu iekļaušanai YouVersion. Tomēr, attiecībā pret jūsu publicēto saturu iekļaušanai publiski pieejamām vietām YouVersion, jūs ļaujat Life.Church visapkārt pasaulei, bez atlīdzības un neekskluzīvas license(s), kas piemērojami:
  • Attiecībā pret jūsu publicēto saturu iekļaušanai publiski pieejamām vietām YouVersion, lietošanas atļauja, izplatīšana, pavairošana, adaptēšana, adaptēšana, publiska izpildīšana, publiska izrādīšana un šāda satura atvasinājumu izveidošana priekš specifisku YouVersion vietu nodrošināšanu un veicināt šo YouVersion lauku, kuram šāds saturs tika publicēts vai padarīts par pieejamu. Šī licence ir spēkā tik ilgi, kamēr jūs izvēlaties turpināt iekļaut šādu saturu YouVersion un izdzēst laikā vai kad Life.Church izdzēsīs šo saturu no YouVersion.

  • Attiecībā uz saturu, kas nav fotogrāfijas, grafika, audio vai video jūs publicējat vai padarāt pieejamu priekš iekļaušanas publiskajām vietām YouVersion, patstāvīgas, neatsaucamu un pilnīgi apakš-licenzētu licenci lietošanai, izplatīšanai, reprodukcijai, modifikācijai, adaptēšanai, publiskošanai, tulkošanai, publiski izpildāmai, publiski izstādāmai un šāda satura atvasināšanai (pilnīgi vai daļēji) un šāda satura sadarbību ar citiem darbiem jebkurā formātā vai mēdijā zināmam tagad vai vēlāk izgudrotam.

  • 'Publiski pieejams.' 'Publiski pieejams' YouVersion vietas ir tās vietas, kuras ir paredzētas priekš pārējās sabiedrības. YouVersion publiski pieejamās vietas iekļautu sevī, bet neaprobežojas ar ziņojuma vietām, bloga komentāriem, kopienas apgabaliem un forumiem, kas ir atvērti gan lietotājiem, gan apmeklētājiem.

 17. Ieguldījums YouVersion
 18. Iesniedzot idejas, ierosinājumus, dokumentus un/vai priekšlikumus ("Ieguldījumi"), priekš YouVersion, jūs atzīstat un piekrītat, ka:
  • jūsu ieguldījumi nesatur konfidenciālu vai patentētu informāciju;
  • Life.Church nav nekādu konfidencialitātes pienākumu, tiešu vai netiešu, attiecībā uz iemaksām;
  • Life.Church ir tiesības izmantot vai atklāt (vai izvēlēties vai izmantot vai atklāt) šādus ieguldījumus jebkādiem mērķiem, jebkādā veidā, jebkuros pasaules medijos;
  • var būt, ka Life.Church jau izskata vai izstrādā ko līdzīgu ieguldījumiem;
  • Jūsu iemaksas automātiski kļūst par Life.Church īpašumu bez jebkāda pienākuma pret jums; un
  • jums nav tiesību uz kompensāciju vai jebkāda veida atlīdzību pie jebkādiem apstāļiem no Life.Church.
  • </ ul>

 19. ticamības garantija un publikācija
 20. Jūs piekrītat atlīdzināt un nekaitēt Life.Church un tās meitasuzņēmumiem, filiālēm, amatpersonām, aģentiem, darbiniekiem, partneriem un licenču izsniedzējiem caur jebkādām prasībām, tostarp saprātīgām advokātu maksām, ko veic jebkādas trešās puses dēļ jūsu publicētā, nosūtītā, pārraidītā vai savādāk padarītu pieejamu Satura vai kas izriet no tā caur YouVersion, jūsu YouVersion lietošanu, savienojumu ar YouVersion, jūsu Lietošanas noteikumu pārkāpumiem, vai citu tiesību pārkāpumiem. Jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka Life.Church un tās meitasuzņēmumiem, filiālēm, amatpersonām, darbiniekiem, aģentiem, partneriem un licenču izsniedzējiem nedod nekādas garantijas, ka:
  • YouVersion atbilst Jūsu prasībām; </ li>
  • ka YouVersion būs bez pārtraukumiem, savlaicīga, droša vai bez kļūdām; un </ li>
  • iegūtie rezultāti no YouVersion lietošanas būs precīzi vai uzticami. Nekādos apstākļos Life.Church nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem vai jebkura veida kaitējumu, kas radušies jebkura Satura izmantošanas dēl, kas ir pieejams caur YouVersion. </ Li> </ ul> Jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka jebkāda materiāla lejupielādēšana izmantojot YouVersion vai kā citādi iegūta, ir pēc jūsu pašu ieskatiem un riska, un jūs būsiet atbildīgs par jebkuru kaitējumu jūsu datora sistēmai vai datu zudumu, kas rodas no jebkura šāda materiāla lejupielādēšanas .

 21. Nekādas pakalpojuma tālākpārdošanas
 22. Jūs piekrītat nevairot, netaisīt dublikātus, nekopēt, nepārdot, neiemainīt, pārdot tālāk vai izmantot jebkādiem komerciāliem mērķiem jebkuru YouVersion daļu (ieskaitot jūsu Life.Church ID), YouVersion lietotni vai piekļuvi YouVersion.

 23. Lietojamības un uzglabāšanas prakse
 24. Jūs apliecināt, ka Life.Church var izveidot un ik pa laikam pārveidot vispārējas darbības un ierobežojumus attiecībā uz YouVersion lietošanu, ieskaitot dienu skaitu bez ierobežojuma, kad saturs tiks ieturēts no YouVersion puses. Jūs piekrītat ka Life.Church nenes atbildību par YouVersion uzturētā vai pārraidīta satura kavēšanos vai defektu. Jūs apliecināt, ka Life.Church patur rīcības brīvības tiesības izrakstīties un pilnīgi izdzēst kontus, kas ir bijuši neaktīvi garu laika periodu.

 25. Pakalpojumu modifikācijas
 26. Life.Church patur tiesības jebkurā laikā un ik pa laikam, īslaicīgi vai pilnīgi, pārveidot vai pārtraukt YouVersion (vai jebkādu daļu) ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs piekrītat, ka Life.Church nenesīs atbildību Jūsu vai jebkuras trešās personas priekšā par jebkuru YouVersion pārveidojumu, darbības apturēšanu vai izbeigšanu.

 27. izdzēšana
 28. Jūs piekrītat, ka, jebkādu iemeslu dēļ, vai bez iemesliem un bez iepriekšējā brīdinājuma, Life.Church ir rīcības brīvība jebkurā brīdī, nekavējoties, izdzēst jūsu Life.Church kontu un slēgt piekļuvi YouVersion un nebūs atbildīga jūsu vai jebkuras trešās puses priekšā par to.

 29. rīcība ar trešām personām
 30. Jūs apliecināt, ka jūsu darbības ar jebkurām trešām pusēm atrastām YouVersion vai caur to, ir tikai starp jums un tām. Jūs piekrītat, ka Life.Church nenesīs atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radīsies šādu darbību rezultātā.

 31. Saites
 32. YouVersion vai trešās puses var nodrošināt saites uz citām vispasaules tīmekļa lapām vai resursiem. Jūs apzinieties un piekrītat tam, ka Life.Church nespēj kontrolēt un nav atbildīga par pieejamību, neakceptē un nav atbildīga vai pakļauta jebkādam Saturam, reklāmām, produktiem vai citiem materiāliem, kas ir pieejami šajās lapās vai resursos. Jūs saprotat un piekrītat, ka Life.Church nav nekādā veidā atbildīga par kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies šādu savienojumu dēļ vai to laikā.

 33. patenta tiesības
 34. Jūs saprotat un piekrītat tam, ka YouVersion satur īpašuma un konfidencialitātes informāciju kas ir aizsargāta ar autortiesībām, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, patentiem, intelektuālām īpašuma tiesībām un likumiem. Izņemot atļauto atbilstoši saistošajiem likumiem vai caur Life.Church atļauto, jūs piekrītat nekopēt, nemodificēt, neizīrēt, neiznomāt, aizdot, pārdot, izplatīt, publiski izstādīt, publiski izpildīt vai radīt jebkādus atvasinājuma veida darbus balstoties uz YouVersion pilnībā vai daļēji.

 35. Ticamības ierobežojumi
 36. Jūs pilnībā saprotat un piekrītat tam, ka Life.Church un tās meitasuzņēmumi, filiāles, amatpersonas, darbinieki, aģenti, partneri un licenču izsniedzēji nebūs atbildīgi par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nespeciāliem, speciāliem, izrietošiem vai pamanāmiem kaitējumiem, ieskaitot, bet ne aprobežojoties ar peļņas, nemateriāliem, lietošanas, datu vai citu veidu kaitējumiem vai zaudējumiem (pat ja Life.Church ir brīdināta par šādu kaitējumu iespējamību), izrietot no:
  • YouVersion lietošanas vai nespējas to lietot;
  • neautorizētas piekļuves jūsu datiem vai izmaiņa vai to pārsūtīšana;
  • paziņojumus vai jebkādu trešo-pušu darbību caur YouVersion; vai
  • vai jebkuru citu jautājumu attiecībā ar YouVersion.

 37. Nekādu trešo personu ieguvēju
 38. Jūs piekrītat, ka, izņemot lietošanas noteikumos sniegtos, nebūs trešo pušu ieguvēju šai norunai.

 39. Paziņojums
 40. Life.Church var sniegt jums paziņojumus, ieskaitot arī par izmaiņām Lietošanas noteikumos, ieskaitot, bet ne tikai YouVersion e-pasta, patstāvīgā pasta, SMS, MMS, paziņojuma, publikāciju, vai citu tagad vai vēlāk izstrādātu zināmu līdzekļu.

 41. Prečzīmes informācija
 42. Preču zīmes, logotipi, pakalpojumu zīmes un produktu un pakalpojumu nosaukumi, kas saistīti ar Life.Church un tās kalpošanām ir Life.Church preču zīmes (arī "Life.Church Marks"). Jūs piekrītat neizstādīt vai neizmantot Life.Church Marks jebkādā veidā,bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Life.Church.

 43. Autortiesību vai intelektuālā īpašuma aizskaršanas paziņojums vai pretenziju sniegšanas procedūra
 44. Life.Church ciena citu intelektuālo īpašumu. Mēs lūdzam savus lietotājus darīt to pašu, it īpaši attiecībā uz YouVersion lietošanu. Life.Church attiecīgos apstākļos un vienpusēji var atslēgt vai/un izdzēst to lietotāju kontus, kas atkārtoti veic pārkāpumus. Ja jūs uzskatāt, ka jūsu darbs ir nokopēts veidā, kas liecina par autortiesību pārkāpumu, vai jūsu intelektuālās īpašuma tiesības ir pārkāptas kādā citā veidā, lūdzam atsūtīt uz e-pastu legal@youversion.com tālāk norādīto informāciju:
  • tās personas, kura attiecīgajā jautājumā ir pilnvarota rīkoties attiecīgo autortiesību vai cita veida intelektuālā īpašuma īpašnieka vārdā, elektronisko vai fizisko parakstu;

  • tā ar autortiesībām aizsargātā darba vai cita intelektuālā īpašuma rakstisku aprakstu, attiecībā uz kuru, jūsprāt, ir noticis pārkāpums;

  • rakstisku aprakstu par vietu, kur tieši YouVersion atrodams materiāls, pret kuru, jūsuprāt, ir noticis pārkāpums;

  • savu adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi (visu, kas ir attiecināms);

  • jūsu rakstisku apliecinājumu, ka jums ir pamats uzskatīt, ka autortiesību īpašnieks, tā pārstāvis vai likums nav atļāvis norādītā satura izmantošanu;

  • jūsu rakstisku apliecinājumu, apzinoties sodu par nepatiesas liecības sniegšanu, ka jūsu pretenzijā minētā informācija ir patiesa un, ka jūs esat autortiesību vai intelektuālā īpašuma īpašnieks, vai ka jūs esat pilnvarots rīkoties autortiesību vai intelektuālā īpašuma īpašnieka vārdā. Life.Church pārstāvis ar autortiesībām saistīto pretenziju vai citu autortiesību jautājumu risināšanā ir sasniedzams tālāk norādītajā veidā:
   pasta adrese: Life.Church c/o - Contracts Coordinator
   4600 E. 2nd Street Edmond, OK 73034
   Tālrunis: (405) 680-5433
   Fakss: (405) 844-3002
   E-pasts: legal@youversion.com

Vispārēja informācija

Pilnā vienošanās. Šie Lietošanas Noteikumi apkopo visu vienošanos starp jums un Life.Church un nosaka jūsu YouVersion lietošanu, aizstājot jebkādas iepriekšējās vienošanās starp jums un Life.Church attiecībā uz YouVersion. Jūs arī varat tikti pakļauti papildus noteikumiem un nosacījumiem.

Tiesas un likuma izvēle. Lietošanas noteikumi attiecības starp jums un Life.Church tiks reglamentēti pēc Oklahomas štata likumiem bez konfliktēšanas ar likumiem. Jūs un Life.Church piekrītat pakļauties personīgajai un apgabala jurisdikcijai Oklahoma apgabalā, Oklahoma.

Noteikumu nodalīšana un atteikšanās. Life.Church nespēja pielietot vai piemērot jebkādas tiesības vai nodrošināt šo Lietošanas Noteikumu TERMS OF USE nav uzskatāms par atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem. Ja jebkāda šo Lietošanas Noteikumu nodrošināšana pēc jurisdikcijā esošās personas atzinuma tiek konstatēta par spēkā neesošu, puses tomēr piekrīt, ka tiesai būtu jcenšas rast risinājumu' nodomiem, kas atspoguļoti noteikumos, un citi nosacījumi Lietošanas noteikumos paliek pilnā spēkā un darbībā.

Bez sagādāšanas un tālāk nodošanas tiesībām. Jūs piekrītat ka Life.Church konts ir nenododams tālāk, un jebkādas tiesības jūsu Life.Church ID saturam izbeidzas ar jūsu nāvi. Saņemot miršanas apliecības kopiju, Life.Church var likvidēt jūsu kontu un pilnībā izdzēst visu tā saturu.

Ierobežojumu noteikumi. Jūs saprotat un piekrītat ka neatkarīgi no noteikumiem vai likuma par pretējo, visas prasības, kas celtas no vai saistītas ar YouVersion lietošanu vai Lietošanas noteikumiem jābūt aizpildītiem (1) gada laikā kopš šāda prasība vai pieteikuma iesniegšanas vai iestāsies noilgums.

Paragrāfu nosaukumi Lietošanas noteikumiem ir tikai ērtībai un tiem nav nekāda juridiska vai līgumsaistoša spēka.