YouVersion logotips
Meklēt ikonu

Lietošanas nosacījumi

Pēdējās izmaiņas veiktas 2020. gada 2. aprīlī

Kā norādīts tālāk redzamajā politikā, tavās attiecībās ar YouVersion noteicošie ir Privātuma politikas un lietošanas noteikumi angļu valodā. Kaut arī dokumenta versija angļu valodā ir noteicošā, lai apskatītu dokumentus tavā valodā, vari arī izmantot automātiskās tulkošanas rīku, piemēram, Google Translate. Visi turpmākie tulkojumu labojumi tiks publicēti šajā lapā.


Šo Noteikumu pieņemšana

Lietojot YouVersion vietnes, pakalpojumus un mobilās lietojumprogrammas (visi kopā "YouVersion") kā viesis vai kā reģistrēts lietotājs, tu pieņem šos Noteikumus un piekrīti tos ievērot. Lūdzu, pirms sāc lietot YouVersion, uzmanīgi izlasi šos Noteikumus, kā arī YouVersion Privātuma politiku. Ja tu nepiekrīti šiem Noteikumiem vai Privātuma politikai, tu nedrīksti piekļūt YouVersion vai lietot to.

Noteikumu izmaiņas

YouVersion piedāvā Life.Church Operations, LLC ("Life.Church", "mēs" vai "mums"). Laiku pa laikam mēs varam pārskatīt un atjaunināt šos Nosacījumus pēc mūsu ieskatiem. Jebkādas izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās tiek publicētas. Ja tu turpini izmantot YouVersion pēc pārskatīto Nosacījumu publicēšanas, tas nozīmē, ka tu pieņem un piekrīti izmaiņām.

Ja YouVersion ir nodrošinājis Lietošanas noteikumu tulkojumu no angļu valodas citā valodā, tad tu piekrīti, ka tulkojums ir paredzēts tikai tavai ērtībai un ka tavas attiecības ar YouVersion regulē Lietošanas noteikumu angļu valodas versija. Ja pastāv pretrunas starp to, kas rakstīts Lietošanas noteikumu angļu valodas versijā un tās tulkojumā, tad prioritāte ir angļu valodas versijai.

YouVersion izmaiņas

Lai gan mēs ceram vienmēr piedāvāt YouVersion un visas tā funkcijas, mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārtraukt piedāvāt YouVersion vai jebkuru tā daļu, sadaļu vai funkcionalitāti. Mēs neuzņemamies atbildību, ja kāda iemesla dēļ visas vai jebkura atsevišķa YourVersion daļa kādā brīdī nav pieejama.

Informācija par tevi un tavu piekļuvi YouVersion

Visai informācijai, kuru mēs apkopojam vietnē YouVersion, tiek piemērota mūsu Privātuma politika. Izmantojot YouVersion, tu piekrīti visām mūsu veiktajām darbībām saskaņā ar Privātuma politiku.

Atļauta un neatļauta izmantošana

Tu drīksti izmantot YouVersion, ievērojot šos Noteikumus, vai nu savai privātai, vai nekomerciālai lietošanai, vai arī jūsu bezpeļņas reliģiskas organizācijas iekšējai lietošanai. Visas tiesības, kas tev nav tieši piešķirtas, ir rezervētas Life.Church. Tu piekrīti, ka tev nav atļauts un, ka tu nelietosi YouVersion:

 • jebkādā veidā, kas pārkāpj jebkuru federālo, valsts, vietējo vai starptautisko likumu vai regulējumu;
 • nolūkā izmantot nepilngadīgos, kaitēt tiem vai mēģinot tos izmantot vai tiem kaitēt jebkādā veidā, piedāvājot tiem nepiemērotu saturu, mēģinot no tiem izdibināt personīgi identificējamu informāciju vai kādā citādā veidā;
 • uzdodoties vai mēģinot uzdoties par jebkuru citu uzņēmumu vai personu, tostarp par Life.Church vai par citu YouVersion lietotāju;
 • iesaistoties jebkurā citā rīcībā, kas saskaņā ar mūsu noteikto, var kaitēt Life.Church vai YouVersion lietotājiem, vai izraisīt to saukšanu pie atbildības;
 • jebkādā veidā, kas varētu atspējot, pārslogot, sabojāt vai apgrūtināt YouVersion darbību, vai traucēt jebkurai citai personai lietot YouVersion;
 • izmantojot jebkura veida tīmekļa robotu, rāpuļprogrammu vai citu automātisko ierīci, procesu vai līdzekļus, lai piekļūtu YouVersion jebkādā nolūkā, tostarp jebkura YouVersion materiāla pārraudzības vai kopēšanas nolūkā;
 • lai ieviestu jebkādus vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citus materiālus, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīgi;
 • lai mēģinātu iegūt nesankcionētu piekļuvi, traucētu, bojātu vai pārtrauktu jebkuru YouVersion daļu vai jebkuru serveri, datoru vai datubāzi, kas ir savienota ar YouVersion;
 • lai uzbruktu YouVersion, izmantojot pakalpojumatteices vai izkliedētās pakalpojumatteices uzbrukumus; un
 • kā citādi mēģinātu traucēt pareizai YouVersion darbībai.

Tu arī piekrīti, ka nesūtīsi, apzināti nesaņemsi, augšup neielādēsi, lejup neielādēsi, neizmantosi vai atkārtoti neizmantosi nevienu materiālu, kas:

 • satur jebkuru materiālu, kas ir apmelojošs, neķītrs, nepiedienīgs, ļaunprātīgs, aizskarošs, uzmācīgs, vardarbīgs, naidpilns, nesaskaņas veicinošs vai citādā veidā nepieņemams;
 • popularizē seksuālus vai pornogrāfiskus materiālus, vardarbību vai diskrimināciju jebkādā veidā, tostarp tādu, kas balstīta uz rasi, dzimumu, reliģiju, tautību, invaliditāti, seksuālo orientāciju vai vecumu;
 • pārkāpj jebkuru patentu, preču zīmi, komercnoslēpumu, autortiesības vai citu intelektuālo īpašumu vai citas citas personas tiesības;
 • pārkāpj citu personu likumīgās tiesības (tostarp tiesības uz publicitāti un privātumu) vai satur jebkādus materiālus, kas varētu radīt civiltiesisko vai kriminālatbildību saskaņā ar likumdošanu vai noteikumiem;
 • veicina jebkuru nelikumīgu darbību, vai atbalsta, veicina vai palīdz jebkādai nelikumīgai darbībai;
 • ietver komercdarbību vai pārdošanu, piemēram, konkursus, totalizatorus un citus pārdošanas veicināšanas pasākumus, barteri vai reklāmu; un/vai
 • rada iespaidu, ka materiāls ir iegūts no Life.Church, vai arī tas ir Life.Church jebkuras citas personas vai organizācijas ieteikts, ja tas tā nav.

Lietotāju ieguldījumi

YouVersion satur interaktīvas funkcijas, kas lietotājiem ļauj vietnē YouVersion vai ar tās starpniecību izlikt, iesniegt, publicēt, parādīt vai pārsūtīt citiem lietotājiem vai citām personām saturu vai materiālus (viss kopā “Lietotāju ieguldījumi”). Mēs tomēr neuzņemamies pārskatīt Lietotāja ieguldījumus vai jebkuru citu materiālu, pirms tā ievietošanas vietnē YouVersion vai caur to, un nevaram nodrošināt tūlītēju nevēlama materiāla noņemšanu pēc tā ievietošanas. Tādēļ, mēs neuzņemamies atbildību par jebkuru darbību vai bezdarbību saistībā ar jebkura lietotāja vai trešās puses nodrošinātām pārraidēm, komunikāciju vai saturu.

Visiem Lietotāju ieguldījumiem ir jāatbilst šiem Noteikumiem. Iesniedzot jebkuru Lietotāja ieguldījuma vietnē YouVersion vai, izmantojot to, tu piešķir mums un mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī katram no saviem un mūsu atbilstošajiem licenču turētājiem, tiesību pārņēmējiem un īpašniekiem tiesības izmantot, reproducēt, modificēt, izpildīt, demonstrēt, licencēt, izplatīt un citādi atklāt trešajām pusēm jebkuru šādu materiālu, lai piedāvātu YouVersion. Tu apliecini un garantē, ka tev pieder vai tu kontrolē visas tiesības uz Lietotāja ieguldījumiem un, ka tev ir tiesības piešķirt šo licenci, un ka visi tavi Lietotāja ieguldījumi atbilst un atbildīs šiem Noteikumiem. Mēs neatbildam vai nenesam atbildību pret jebkuru trešo pusi par tavu vai jebkura cita YouVersion lietotāja publicēto lietotāja ieguldījumu saturu vai precizitāti.

Konta drošība

YouVersion ļauj lietotājiem izveidot kontu ("Lietotāji"), kura izveidei nepieciešams iesniegt noteiktu informāciju Life.Church. Ja tu izvēlies vai arī tev tiek piešķirts lietotājvārds, parole vai līdzīga veida informācija kā daļa no mūsu drošības procedūrām, tu piekrīti, ka šī informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un piekrīti nekavējoties paziņot mums par jebkādu nesankcionētu piekļuvi tavam lietotājvārdam vai parolei, vai par to izmantošanu, vai par jebkuru citu drošības pārkāpumu. Mums ir tiesības jebkurā brīdī atspējot jebkuru tevis vai mūsu izvēlēto lietotājvārdu, paroli vai citu identifikatoru, ja, atbilstoši mūsu ieskatam, tu esi pārkāpis kādu no šiem Noteikumiem.

Uzraudzība un izpilde; Atbilstība tiesību aktiem; Izbeigšana

Tu piekrīti, ka mums ir tiesības:

 • veikt jebkādas darbības attiecībā uz jebkuru lietotāju, Biedra kontu vai Lietotāja ieguldījumu, kuras pēc saviem ieskatiem mēs uzskatām par nepieciešamām vai atbilstošām, ja uzskatām, ka ir pārkāpti šie Noteikumi, tiek pārkāptas trešo pušu tiesības, tiek apdraudēta citu personu drošība, vai pastāv apdraudējums, rodas saistības vai ir nodarīts kaitējums labajai gribai saistībā ar YouVersion vai Life.Church;
 • veikt nepieciešamās darbības, tostarp bez ierobežojuma vērsties tiesībaizsardzības iestādēs un izpaust tavu informāciju par jebkuru nelegālu vai neatļautu YouVersion lietošanu; un/vai
 • izbeigt vai apturēt tavu piekļuvi pilnībā vai dalēji YouVersion jebkura iemesla dēļ vai bez iemesla, tostarp, bet neaprobežojoties ar, par jebkuru šo Noteikumu pārkāpumu.

Neaprobežojoties ar iepriekš minēto, mums ir tiesības pilnībā sadarboties ar jebkādām tiesībaizsardzības iestādēm vai tiesas rīkojumu, pieprasot vai liekot mums izpaust identitāti vai citu informāciju par ikvienu, kas publicē materiālus vietnē YouVersion vai caur to. TU ATSAKIES UN APŅEMIES PILNĪBĀ PASARGĀT LIFE.CHURCH UN TĀS LICENČU TURĒTĀJUS, UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJUS, UN VISUS DARBINIEKUS, AMATPERSONAS UN DIREKTORUS NO JEBKĀDU PRASĪBU IZVIRZĪŠANAS PAR JEBKĀDĀM IEPRIEKŠMINĒTO PUŠU VEIKTAJĀM DARBĪBĀM TIESISKĀS IZMEKLĒŠANAS LAIKĀ UN PAR JEBKĀDĀM DARBĪBĀM, KO VEIKUŠAS LIFE.CHURCH VAI TIESĪBSARGĀJOŠĀS IESTĀDES NOTIKUŠO IZMEKLĒŠANU REZULTĀTĀ.

Tava paļaušanās informācijai

Informācija, kas iesniegta vietnē YouVersion vai, izmantojot to, ir pieejama tikai vispārējas informēšanas nolūkos. Kaut arī mēs cenšamies YouVersion atrodamo informāciju sniegt dažādās valodās, YouVersion satura tulkojumus uz citām, no angļu valodas atšķirīgām valodām, mums veic citas puses, un mēs nepārstāvam un negarantējam šo tulkojumu precizitāti. Mēs negarantējam šīs informācijas precizitāti, pilnīgumu vai lietderību. Jebkāda paļaušanās uz šādu informāciju ir pilnībā tava atbildība. Mēs atsakāmies no jebkādām saistībām un atbildības, kas izriet no jebkādas tavas vai jebkura cita YouVersion apmeklētāja, vai ikviena cita, kas varētu būt ticis informēts par jebkuru tā saturu, paļaušanās uz šiem materiāliem.

Intelektuālā īpašuma tiesības

YouVersion un tā saturs, iespējas un funkcijas (ieskaitot, bet ne tikai, visu informāciju, programmatūru, tekstu, displejus, attēlus, video un audio, kā arī to dizainu, izvēli un izvietojumu) pieder Life.Church, tās licences devējiem vai citiem šo materiālu piegādātājiem, un tos aizsargā Amerikas Savienoto Valstu un starptautiskās autortiesības, preču zīmes, patenti, komercnoslēpumi un citi intelektuālā īpašuma vai īpašuma tiesībuakti.

Logotipi un dizaini

YouVersion nosaukums un logotips, Life.Church nosaukums un logotips, App Icon logotips, visi saistītie vārdi, logotipi, produktu un pakalpojumu nosaukumi, dizainparaugi un saukļi ir preču zīmes un/vai Life.Church autortiesību subjekts. Tu nedrīksti izmantot šīs zīmes un autortiesības bez iepriekšējas rakstiskas Life.Church atļaujas. Visi citi YouVersion nosaukumi, logotipi, produktu un pakalpojumu nosaukumi, dizainparaugi un saukļi ir to īpašnieku preču zīmes.

Autortiesību pārkāpumi

Ja uzskati, ka kāds lietotāja ieguldījums vai cits vietnē YouVersion sniegtais saturs pārkāpj tavas autortiesības vai citas tiesības, lūdzu, sazinies ar mūsu iecelto aģentu: a) pa pastu Legal Department, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; b) pa tālruni 405-680-5433; vai, c) izmantojot elektronisko pastu vietnē legal@life.church. Lūdzu, ņem vērā, ka Life.Church politika ir pārtraukt atkārtotu pārkāpēju lietotāju kontu darbību.

Trešo personu saites un pakalpojumi

YouVersion var ietvert saturu vai saites uz citām vietnēm vai resursiem, ko nodrošina trešās puses. Mēs nekontrolējam šo vietņu vai resursu saturu un neuzņemamies atbildību par tiem, kā arī par zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties, tos izmantojot. Ja tu izvēlies piekļūt jebkurai no trešās puses tīmekļa vietnēm, ar kurām YouVersion saistīts, tu to dari pilnībā uz savu atbildību un, ievērojot šo vietņu lietošanas noteikumus un nosacījumus. Visi šajos materiālos izteiktie apgalvojumi un/vai viedokļi, kā arī visi raksti un atbildes uz jautājumiem un citu saturu, izņemot Life.Church sniegto saturu, ir vienīgi tās personas vai organizācijas atzinumi un atbildība, kas nodrošina šos materiālus. Šie materiāli ne vienmēr atspoguļo Life.Church viedokli. Mēs neesam atbildīgi vai neuzņemamies saistības pret tevi vai jebkuru trešo personu par nevienu trešo personu iesniegto materiālu saturu vai precizitāti.

Ģeogrāfiskie ierobežojumi

Life.Church atrodas Oklahomas štatā Amerikas Savienotajās Valstīs. Mēs nepretendējam uz to, ka YouVersion vai jebkura tā satura daļa ir pieejami vai piemēroti ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm. Atsevišķām personām vai atsevišķās valstīs var būt aizliegta piekļuve YouVersion. Atrodoties ārpus ASV un piekļūstot YouVersion, tu to dari pēc savas iniciatīvas un esi atbildīgs par vietējo likumu ievērošanu.

Garantijas atruna

YOUVERSION LIETOŠANA, TĀ SATURS UN JEBKĀDU FUNKCIJU IZMANTOŠANA, PAKALPOJUMI VAI PRECES, KAS IEGŪTI, IZMANTOJOT YOUVERSION, IR JŪSU PAŠU RISKS, TAS VISS TIEK NODROŠINĀTS UZ "KĀ IR" UN "PĒC IESPĒJĀM" BĀZES, BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM. NE LIFE.CHURCH, NEDZ JEBKĀDAS AR LIFE.CHURCH SAISTĪTĀS PERSONAS NEGARANTĒ UN NEUZŅEMAS SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ YOUVERSION PILNĪGUMU, DROŠĪBU, UZTICAMĪBU, KVALITĀTI, PRECIZITĀTI VAI PIEEJAMĪBU. NEAPROBEŽOJOTIES AR IEPRIEKŠMINĒTO, NE LIFE.CHURCH, NEDZ JEBKĀDAS AR LIFE.CHURCH SAISTĪTĀS PERSONAS NEUZŅEMAS SAISTĪBAS UN NEGARANTĒ, KA YOUVERSION VAI JEBKĀDU FUNKCIJU SATURS, VAI JEBKURI PAKALPOJUMI VAI PRECES, KAS IEGŪTI IZMANTOJOT YOUVERSION, BŪS PRECĪZI, UZTICAMI, BEZ KĻŪDĀM VAI NEPĀRTRAUKTI, KA DEFEKTI TIKS NOVĒRSTI, KA YOUVERSION VAI SERVERIS, KAS NODROŠINA TĀ DARBĪBU, NAV INFICĒTS AR VĪRUSIEM VAI CITĀM KAITĪGĀM KOMPONENTĒM, VAI, KA JOUVERSION VAI JEBKURI PAKALPOJUMI VAI PRECES, KAS IEGŪTI, IZMANTOJOT YOUVERSION, JEBKĀDĀ CITĀDĀ VEIDĀ ATBILDĪS JŪSU VAJADZĪBĀM VAI VĒLMĒM.

LIFE.CHURCH AR ŠO NORAIDA VISAS JEBKĀDA VEIDA, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, AR LIKUMU NOTEIKTĀS VAI CITA VEIDA GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JEBKĀDĀM GARANTIJĀM PAR TIRDZNIECĪBU, NEPĀRKĀPŠANU UN ATBILSTĪBU NOTEIKTIEM MĒRĶIEM.

IEPRIEKŠ MINĒTAIS NEIETEKMĒ TĀS GARANTIJAS, KURAS NEVAR TIKT IZSLĒGTAS VAI IEROBEŽOTAS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM.

Atbildības ierobežojums

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NE LIFE.CHURCH, NE TĀ LICENCES DEVĒJI, NEDZ PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI, NE JEBKURI TO DARBINIEKI, AĢENTI, AMATPERSONAS VAI DIREKTORI NEBŪS ATBILDĪGI PAR JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET, VAI IR SAISTĪBĀ AR JŪSU YOUVERSION, JEBKURU AR TO SAISTĪTO TĪMEKĻA VIETŅU, JEBKURA YOUVERSION VAI, IZMANTOJOT YOUVERISON, PIEDĀVĀTĀ SATURA, VAI CITU ŠĀDU TĪMEKĻA VIETŅU VAI JEBKURU PAKALPOJUMU VAI PREČU IEGĀDI, IZMANTOJOT YOUVERSION, LIETOŠANU VAI NEIESPĒJAMĪBU TO IZMANTOT, IESKAITOT JEBKĀDA VEIDA TIEŠU VAI NETIEŠU, AR NOLŪKU VAI NEJAUŠU, IZRIETOŠU VAI SODĀMU ZAUDĒJUMU NODARĪŠANU, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES, JA IR NODARĪTS PERSONISKS KAITĒJUMS, SĀPES UN CIEŠANAS, EMOCIONĀLA VARDARBĪBA, IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMS, PEĻŅAS ZAUDĒJUMS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS VAI SAGAIDĀMO IEKRĀJUMU ZAUDĒJUMS, LIETOŠANAS ZAUDĒJUMS, PRESTIŽA ZAUDĒJUMS, DATU ZAUDĒJUMS, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO IZRAISĪJUŠAS CIVILTIESISKI ATLĪDZINĀMAS DARBĪBAS (IESKAITOT NOLAIDĪBU), LĪGUMA LAUŠANA VAI CITI IESPĒJAMIE IEMESLI, TAJĀ SKAITĀ, JA TOS VARĒJA PAREDZĒT.

IEPRIEKŠ MINĒTAIS NEIETEKMĒ TĀS SAISTĪBAS, KURAS NEVAR TIKT IZSLĒGTAS VAI IEROBEŽOTAS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM.

Kompensācija

Tu piekrīti aizsargāt, kompensēt un neizvirzīt pretenzijas Life.Church, tā saistītajiem uzņēmumiem, licences devējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī tā un to attiecīgajām amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem darbuzņēmējiem, aģentiem, licenču devējiem piegādātājiem, tiesību pārņēmējiem un īpašniekiem no vai pret jebkādām prasībām, saistībām, zaudējumu atlīdzināšanu, spriedumiem, apbalvojumiem, zaudējumiem, izmaksām, izdevumiem vai nodevām (ieskaitot saprātīgu advokātu honorāru), kas izriet no, vai ir saistībā ar šo Noteikumu pārkāpumu, vai tavu YouVersion lietošanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties, ar taviem Lietotāja ieguldījumiem, jebkuru YouVersion satura, pakalpojumu un produktu izmantošanu, izņemot gadījumus, kas ir skaidri atļauti šajos Noteikumos, vai jebkuru no YouVersion iegūto informāciju.

Piemērojamā likumdošana un jurisdikcija

Visus jautājumus, strīdus vai prasības, kas attiecas uz YouVersion un šiem Noteikumiem (ieskaitot ārpuslīguma strīdus vai prasības), reglamentē un tie tiek interpretēti saskaņā ar Oklahomas štata iekšējiem likumiem, neievērojot nekādas tiesību normu vai likumu izvēles vai kolīzijas. Jebkura tiesvedība, prasība vai process, kas izriet no šiem Noteikumiem, vai ir saistībā ar tiem vai ar YouVersion, ir var tikt uzsākta tikai Amerikas Savienoto Valstu federālajās tiesās vai Oklahomas valsts tiesā - visām lietām, atrodoties Oklahomas apgabalā, Oklahomas pilsētā. Piekrītot šiem Noteikumiem un izmantojot YouVersion, tu atsakies no jebkuriem un jebkādiem iebildumiem pret šādu tiesu jurisdikciju pār tevi un lietu izskatīšanu šajās tiesās.

Atteikšanās un atšķirtība

Life.Church var atteikties no savām tiesībām saskaņā ar šiem Noteikumiem tikai rakstveidā. Ja kāda šo Noteikumu prasība ir ar tiesas vai citas kompetentas jurisdikcijas tribunāla lēmumu jebkāda iemesla dēļ atzīta par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, attiecīgā prasība tiek atcelta vai ierobežota līdz minimumam tādā mērā, lai pārējās šo Noteikumu prasības paliktu pilnā spēkā un darbībā.

Galīgā vienošanās

Šie Noteikumi un mūsu Privātuma politika izsaka vienīgo un galīgo vienošanos starp tevi un Life.Church Operations, LLC attiecībā uz YouVersion un attiecībā uz YouVersion aizstāj visas iepriekšējās un esošās - gan rakstveida, gan mutvārdu - vienošanās, līgumus, apliecinājumus un garantijas.

Tavi komentāri un jautājumi

YouVersion pārvalda Life.Church Operations, LLC, Oklahomas sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Visas atsauksmes, komentāri, tehniskā atbalsta pieprasījumi un cita veida saziņa, kas attiecas uz YouVersion, jāadresē: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 vai help@youversion.com.

Lai personalizētu tavu pieredzi, YouVersion izmanto sīkfailus. Izmantojot mūsu vietni, tu piekrīti, ka mēs izmantojam sīkfailus, kā aprakstīts mūsu Privātuma politikā