YouVersion logotips
Meklēt ikonu

Psalmi 103

103
Teici To Kungu, mana dvēsele!
1Dāvida psalms. Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto Vārdu! 2Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! 3Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; 4Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. 5Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. 6Tas Kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem. 7Viņš Mozum atklāja Savus ceļus un rādīja Israēla bērniem Savus darbus. 8Žēlīgs un lēnīgs ir Tas Kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. 9Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. 10Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem, 11jo, cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir Viņa žēlastība pret tiem, kas Viņu bīstas. 12Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu Viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums; 13kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā Tas Kungs apžēlojas par tiem, kas Viņu bīstas. 14Jo Viņš zina, kādi radījumi mēs esam, Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. 15Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle, viņš zied kā puķe laukā, 16kad vējš to skar, tad tās vairs nav, un neatrod vairs pat tās vietu. 17Bet Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas Viņu bīstas, un Viņa taisnība uz bērnu bērniem 18tajos, kas Viņa derību sargā, neaizmirst Viņa baušļus un cenšas tos pildīt. 19Tas Kungs ir debesīs uzcēlis Savu troni, un Viņa ķēniņa valstība valda pār visu. 20Teiciet To Kungu, Viņa eņģeļi, jūs, Viņa stiprie sargi, kas Viņa pavēles pilda, klausīdami Viņa vārda balsi! 21Teiciet To Kungu, visi Viņa karapulki, jūs, Viņa kalpi, kas pildāt Viņa prātu! 22Teiciet To Kungu, visi Viņa darbi visās Viņa valstības malās! Teici To Kungu, mana dvēsele!

Pašlaik izvēlēts:

Psalmi 103: RT65

Izceltais

Dalīties

Kopēt

None

Vai vēlies, lai tevis izceltie teksti tiktu saglabāti visās tavās ierīcēs? Reģistrējieties vai pierakstieties

Lai personalizētu tavu pieredzi, YouVersion izmanto sīkfailus. Izmantojot mūsu vietni, tu piekrīti, ka mēs izmantojam sīkfailus, kā aprakstīts mūsu Privātuma politikā