YouVersion logotips
Meklēt ikonu

Filipiešiem 2

2
1Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, 2tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, 3ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, 4neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. 5Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū, 6kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, 7bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; 8un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei! 9Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem, 10lai Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē 11un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu. 12Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienumēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti. 13Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta. 14Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, 15lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni sabojātas un samaitātas paaudzes vidū, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē, 16turēdami dzīvības vārdu, man par lepnumu uz Jēzus Kristus dienu; tad es veltīgi nebūtu skrējis, nedz veltīgi pūlējies! 17Bet, ja man arī jāizlej savas asinis, nesot jūsu ticības un kalpošanas upuri, tad es priecājos, priecādamies kopā ar jums visiem; 18tāpat arī jūs priecājaties, priecādamies kopā ar mani. 19Bet es iekš Kunga Jēzus ceru drīz sūtīt pie jums Timoteju, lai es, pārliecinājies, kā jums klājas, kļūtu līksms. 20Jo man nav neviena ar līdzīgu dvēseli, kas bez viltus rūpētos par jūsu lietām. 21Jo visi meklē savu, nevis Kristus Jēzus labumu. 22Bet viņa krietnumu jūs pazīstat, ka viņš man kalpojis evaņģēlija labā kā bērns tēvam. 23To nu es ceru pie jums sūtīt, tiklīdz varēšu pārredzēt savas lietas. 24Bet es droši ceru iekš Tā Kunga, ka arī pats drīz nākšu. 25Man šķiet nepieciešami sūtīt pie jums Epafroditu, manu brāli un darba un cīņas biedru, jūsu sūtni un palīgu manā trūkumā, 26tāpēc ka viņš karsti ilgojās pēc jums visiem un bija nobēdājies par to, ka jūs bijāt dzirdējuši par viņa slimību. 27Patiesi viņš bija slims, tuvu nāvei. Bet Dievs viņu ir žēlojis un ne vien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām. 28Un es viņu steidzīgi sūtu, lai jūs, viņu ieraudzījuši, atkal priecātos un arī man būtu mazāk bēdu. 29Uzņemiet viņu iekš Tā Kunga ar visu prieku un vērtējiet augsti tādus vīrus, 30jo Kristus darba dēļ viņš bijis tuvu nāvei, dzīvību ķīlā likdams, lai aizpildītu iztrūkumu jūsu kalpošanā manis labā.

Pašlaik izvēlēts:

Filipiešiem 2: RT65

Izceltais

Dalīties

Kopēt

None

Vai vēlies, lai tevis izceltie teksti tiktu saglabāti visās tavās ierīcēs? Reģistrējieties vai pierakstieties

Lai personalizētu tavu pieredzi, YouVersion izmanto sīkfailus. Izmantojot mūsu vietni, tu piekrīti, ka mēs izmantojam sīkfailus, kā aprakstīts mūsu Privātuma politikā