YouVersion logotips
Meklēt ikonu

1. Tesaloniķiešiem 5

5
1Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta; 2jo jūs paši labi zināt, ka Tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī. 3Kad sacīs: nu ir miers un drošība, - tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt. 4Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis; 5jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai. 6Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. 7Kas guļ, tas guļ naktī, un, kas piedzeras, tas piedzeras naktī. 8Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā! Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri! 9Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, 10kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar Viņu dzīvotu, vienalga, vai esam nomodā vai aizmiguši. 11Tāpēc iepriecinait cits citu, kā jūs to jau tagad darāt! 12Mēs lūdzam jūs, brāļi, atzīstiet tos, kas jūsu labā strādā, kas ir jūsu priekšnieki Tā Kunga draudzē un kas jūs pamāca. 13Turiet viņus mīļus un augstā cieņā viņu darba dēļ! Savā starpā turiet mieru. 14Mēs jums liekam pie sirds, brāļi, pamācait nekārtīgos, iedrošinait bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem! 15Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem. 16Esiet priecīgi vienumēr, 17lūdziet bez mitēšanās Dievu. 18Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums. 19Neapslāpējiet Garu, 20nenicinait pravietošanu; 21pārbaudait visu; kas labs, to paturiet! 22Atraujaties no visa, kas ļauns. 23Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. 24Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs. 25Brāļi, lūdziet par mums! 26Sveicinait visus brāļus ar svēto skūpstu! 27No Dieva puses es jums piekodinu: lasait šo vēstuli priekšā visiem brāļiem! 28Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums!

Pašlaik izvēlēts:

1. Tesaloniķiešiem 5: RT65

Izceltais

Dalīties

Kopēt

None

Vai vēlies, lai tevis izceltie teksti tiktu saglabāti visās tavās ierīcēs? Reģistrējieties vai pierakstieties

Lai personalizētu tavu pieredzi, YouVersion izmanto sīkfailus. Izmantojot mūsu vietni, tu piekrīti, ka mēs izmantojam sīkfailus, kā aprakstīts mūsu Privātuma politikā