YouVersion logotips
Meklēt ikonu

1. Mozus 1

1
Dievs rada pasauli.
1Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. #Ījab 38:4. Dāv.dz 33:6, 89:12, 136:5. Ap.darb 14:15, 17:24. Kol 1:16. 2Un zeme bija tumša un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva Gars lidinājās pa ūdeņu virsu. 3Un Dievs sacīja: Lai top gaisma. Tad tapa gaisma. #2Kor 4:6. 4Un Dievs redzēja gaismu labu esam. Un Dievs šķīra gaismu no tumsas. 5Un Dievs nosauca gaismu par dienu, un tumsu Viņš nosauca par nakti. Un tapa vakars un tapa rīts, pirmā diena. 6Tad Dievs sacīja: Lai top izplatījums ūdeņu starpā un lai tas šķir ūdeni no ūdens. #Jer 10:12, 51:15. Dāv.dz 104:3, 148:4. Sak 8:28. Jes 42:5. 7Un Dievs darīja izplatījumu, un darīja starpu; ūdeni, kas izplatījuma apakšā, no ūdeni, kas izplatījuma virsū; un tā notika. #Dāv.dz 136:6. Sak 8:24. Dāv.dz 148:4. 8Un Dievs nosauca izplatījumu par debesi. Un tapa vakars un tapa rīts, otrā diena. 9Tad Dievs sacīja: Lai ūdens debess apakšā krājās vienā vietā, ka sausums top redzams; un tā notika. #Ījab 38:8. Dāv.dz 104:9, 24:2, 33:7. 10Un Dievs nosauca sausumu par zemi, un ūdeņu krājumu Viņš nosauca par jūru. Un Dievs redzēja to labu esam. 11Un Dievs sacīja: Lai zeme izdod zaļumu un zāli, kas savu sēklu nes, auglīgus kokus, kas augļus nes pēc savas kārtas, kam sava sēkla iekš sevis ir virs zemes; un tā notika. 12Un zeme izdeva zaļumu un zāli, kas savu sēklu nes pēc savas kārtas, un kokus, kas augļus nes, kam sava sēkla iekš sevis pēc savas kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam. 13Un tapa vakars un tapa rīts, trešā diena. 14Tad Dievs sacīja: Lai top spīdekļi debess izplatījumā, kas šķir dienu no nakts un kas dod zīmes un laikus un dienas un gadus; #Dāv.dz 136:7, 74:16. 15Un lai tie ir par spīdekļiem debess izplatījumā un spīd virs zemes; un tā notika. #5Moz 4:19. Jer 31:35. 16Un Dievs darīja divus lielus spīdekļus, lielāko spīdekli, dienu valdīt un mazāko spīdekli, naktī valdīt, - un zvaigznes. 17Un Dievs tos lika debess izplatījumā, lai tie spīd uz zemi. 18Un valda dienu un nakti un šķir gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja to labu esam. 19Un tapa vakars un tapa rīts, ceturtā diena. 20Tad Dievs sacīja: Lai pa pulkiem rodas ūdenī kustošas dzīvas dvašas un putni, kas virs zemes skrien apakš debess izplatījuma. 21Un Dievs radīja lielus jūras zvērus un visādas dzīvas dvašas, kas lien, ko ūdens pa pulkiem izdod pēc viņu kārtām, un visādus spārnainus putnus pēc viņu kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam. 22Un Dievs tos svētīja sacīdams: Vaislojaties un vairojaties un piepildiet ūdeni jūrā, un putni lai vairojās virs zemes. #1Moz 8:17. 23Un tapa vakars un tapa rīts, piektā diena. 24Tad Dievs sacīja: Lai zeme izdod dzīvas dvašas pēc viņu kārtas, lopus, tārpus un zemes zvērus pēc viņu kārtas; un tā notika. #Ījab 12:7. 25Un Dievs darīja zemes zvērus pēc viņu kārtas un lopus pēc viņu kārtas un visādus zemes tārpus pēc viņu kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam. 26Un Dievs sacīja: Darīsim cilvēkus pēc mūsu ģīmja, pēc mūsu līdzības, lai tie valda pār zivīm jūrā un pār putniem apakš debess un pār lopiem un pār visu zemi un pār visiem tārpiem, kas lien virs zemes. #1Moz 5:1, 9:6. 27Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava ģīmja, pēc Dieva ģīmja Viņš to radīja, un radīja tos, vīrieti un sievieti. #1Moz 2:7, 21:22, 9:6. 1Kor 11:7. Mat 19:4. Kol 3:10. Efe 4:24. Mark 10:6. 28Un Dievs tos svētīja, un Dievs uz tiem sacīja: Augļojaties un vairojaties un piepildiet zemi un pārvaldiet to un valdat pār zivīm jūrā un pār putniem apakš debess un pār visām dvašām, kas lien virs zemes. #1Moz 9:1. 29Un Dievs sacīja: Redzi, Es jums esmu devis visādu zāli, kas nes sēklu, kas ir pa visu zemes virsu, un visus kokus, kam savi augļi iekš sevis un kas nes sēklu, jums par ēdamo. #Dāv.dz 104:14. 30Un visiem zvēriem virs zemes un visiem putniem apakš debess un visiem tārpiem virs zemes, kam dzīva dvaša, esmu devis visādu zaļu zāli par barību. Un tā notika. 31Un Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs. Un tapa vakars un tapa rīts, sestā diena.

Lai personalizētu tavu pieredzi, YouVersion izmanto sīkfailus. Izmantojot mūsu vietni, tu piekrīti, ka mēs izmantojam sīkfailus, kā aprakstīts mūsu Privātuma politikā