YouVersion logotips
Meklēt ikonu

MATEJA EVAŅG̒ELIJS 2

2
1Kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē Jūdu zemē ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri viri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacija:
2„Kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt.“
3Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdzarviņu.
4Un saaicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt.
5Un tie viņam sacīja: „Betlēmē jūdu zemē; jo tā raksta pravietis:
6Un tu, Betlēme, jūdu zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas ciltskungiem; jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Israēla tautu.“
7Tad Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku.
8Un viņš tos sūtīja uz Betlēmi un sacīja: „Eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka ir es aizeju un viņu pielūdzu.“
9To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kuj-ā bija bērns.
10Un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku.
11Un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīrāku un mirres.
12Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi.
13Bet kad tie bija aizgājuši, redzi, tā Kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja: „Celies, ņem bērnu un viņa māti un bēdz uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Hērods meklē bērnu nokaut.“
14Tad viņš cēlās, ņēma bērnu un viņa māti naktī un bēga uz Ēģipti.
15Un palika tur līdz Hēroda nāvei, lai piepildītos tā Kunga vārds, runāts ar pravieša muti: „No Ēģiptes es savu dēlu esmu aicinājis.“
16Kad Hērods redzēja, ka gudrie viņu piekrāpuši, tad viņš ļoti apskaitās, aizsūtīja un lika apkaut visus bērnus Betlēmē un visā viņas apkārtnē divi gadi vecus un jaunākus pēc tā laika, ko viņš no gudrajiem bija izzinājis.
17Tad piepildījās pravieša Jeremija runātie vārdi:
18„Brēkšana bija dzirdama Ramā, daudz raudu un vaimanu; Rachele apraud savus bērnus un nav iepriecināma, jo viņu vairs nav.“
19Kad Hērods bija miris, redzi, tā Kunga eņģelis parādījās sapnī Jāzepam Ēģiptē un sacīja:
20„Celies, ņem bērnu un viņa māti un ej uz Israēla zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības.“
21Un viņš cēlās, ņēma bērnu un viņa māti un nonāca Israēla zemē.
22Bet kad viņš dzirdēja, ka Jūdejā valdīja Archelavs sava tēva Hēroda vietā, tad viņš baidījās turp noiet; un sapnī saņēmis norādījumu, viņš atgriezās Galilejas robežās.
23Un turp nonācis, viņš apmetās pilsētā ar vārdu Nacarete, lai piepildītos praviešu vārdi, kas sacījuši: „Viņu sauks par Nacarieti.“

Izceltais

Dalīties

Kopēt

None

Vai vēlies, lai tevis izceltie teksti tiktu saglabāti visās tavās ierīcēs? Reģistrējieties vai pierakstieties

Lai personalizētu tavu pieredzi, YouVersion izmanto sīkfailus. Izmantojot mūsu vietni, tu piekrīti, ka mēs izmantojam sīkfailus, kā aprakstīts mūsu Privātuma politikā