Y Proffwydi Byrion 1881 (John Davies, Ietwen) (PBJD)

Cymraeg [Welsh, Galés]

Leggi questa versione: Y Proffwydi Byrion 1881 (John Davies, Ietwen)

John Davies, Ietwen

Ganwyd John Davies ym Mwlch-yr-helygen, plwyf Llanarth, ger Cei Newydd yng Ngheredigion yn 1804. Yn 1822 cafodd ei dderbyn i Academi'r Annibynywr yn y Drenewydd lle bu'n astudio diwinyddiaeth, i hyfforddi fel gweinidog gyda'r Annibynwyr. O 1827, bu'n weinidog yng nghapel yr Annibynwyr yn Glandwr, plwyf Llanfyrnach, Sir Benfro. Yn 1829 sefydlodd gapel Annibynol Moreia yn Blaenwaun, plwyf Llanwinio, Sir Gaerfyrddin, oedd lai na pedair milltir o Glandwr. Yn 1833, priododd Phoebe Griffiths yn Llanfyrnach, a chawsant bedwar o blant, ond bu farw pob un ohonynt yn ifanc. O 1863 bu John Davies yn weinidog yn Blaenwaun, yn byw mewn tŷ o'r enw Ietwen. O 1873 bu'n gwasanaethu fel cadeirydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Bu'n gweinidogaethu yn Blaenwaun hyd ei farw yn Rhagfyr 1884, yn 81 oed, a chafodd ei gladdu ym mynwent y capel.

Mae ei bapurau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Cyfieithu'r Beibl

Roedd John Davies yn ysgolhaig gwych ac yn ysgrifennu'n aml i gylchgronau'r cyfnod. Roedd ganddo ddiddordeb mewn ieithoedd, a meistrolodd Hebraeg, Aramaeg, Syrieg, Groeg a Lladin. Yn 1832 dechreuodd adolygu Llyfr Coheleth, Llyfr y Pregethwr, a chyrraedd cyn belled a phennod 5 adnod 8.

Rhwng 1834 ac 1838 ysgrifennodd ei gyfieithiad ei hun o'r Testament Newydd o'r Groeg i'r Gymraeg, sef Cyfieithiad o'r Testament Newydd, ond ni chafodd erioed ei gyhoeddi.

Roedd cyfieithiad John Davies o'r Proffwydi Byrion, o Hosea i Malachi, yn ffrwyth 40 mlynedd o ymchwil. Fe'i cyfieithiodd o'r Hebraeg i'r Gymraeg, ond ychwanegodd hefyd nodiadau ar ymyl y ddalen o ddarlleniadau amrywiol lle roedd y testun Masoretaidd Hebraeg (Hebr.) yn wahanol i'r cyfieithiadau Groeg yn y Septuagint (LXX), y Syrieg (Syr.) a'r Fwlgat Lladin (Vulg.). Ysgrifennodd gyflwyniad i bob llyfr,ac esboniad ar y testun. Cyhoeddwyd Y Proffywdi Byrion yn 1881 yn Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. Yr enw llawn arno oedd Y Proffwydi Byrion, mewn Alleiriad, gyda Sylwadau ar y testun, ynghyd ag Amryw ddarlleniadau ar ymyl y ddalen o'r tri hen gyfieithad, y LXX, y Syriaeg, a'r Vulgate, Gan John Davies, Ietwen. Mae'n cynnwys Rhagymadrodd At y Darllenydd a ysgrifenodd yn Ietwen yn Ionawr 1881. Mae'r testun yn dilyn y rhifau adnodau sy'n fwy cyffredin yn fersiynau Catholig o'r Beibl.

Argraffiad Digidol

Cafodd Y Proffwydi Bryion gan John Davies ei ddigideiddio i Gymdeithas y Beibl yn 2022. Mae'r prosiect yn cynnwys ei gyflwyniadau i'r llyfrau; y troednodiadau yn cyfeirio at ddarlleniadau y Septuagint, y Syrieg a'r Fwlgat Lladin (Amryw ddarlleniadau ar ymyl y ddalen o'r tri hen gyfieithad, y LXX, y Syriaeg, a'r Vulgate); ond nid yw'n cynnwys ei nodiadau esboniadol (Sylwadau ar y testun).

English:

John Davies, Ietwen

John Davies was born at Bwlch-yr-helygen, in the parish of Llanarth, near New Quay in Cardiganshire in 1804. In 1822 he was accepted into the Independent Academy at Newtown where he studied divinity, to train as an Independent minister. From 1827, he served as minister at Glandwr Welsh Independent Chapel (Capel Glandwr), at Glandwr, in the parish of Llanfyrnach, in Pembrokeshire. In 1829 he founded Moriah Welsh Independent Chapel at Blaenwaun, in the parish of Llanwinio, in Carmarthenshire, which was less than 4 miles from Glandwr. In 1833, he married Phoebe Griffiths at Llanfyrnach, and they had four children, all of whom died young. From 1863 John Davies served as minister at Blaenwaun, living at a house called Ietwen. From 1873 he served as chairman of the Union of Welsh Independents. He ministered at Blaenwaun until he died in December 1884, aged 81, and his buried in the chapel churchyard.

His papers are at the National Library of Wales in Aberystwyth.

Bible translations

He was a great scholar and wrote frequently to the periodicals of the time. He was interested in languages and mastered Hebrew, Aramaic, Syrian, Greek and Latin. In 1832 he started to revise the Book of Ecclesiastes, and got up to verse 8 of chapter 5.

From 1834 to 1838 he produced his own translation of the New Testament from Greek into Welsh, which was never published.

The translation of the Minor Prophets by John Davies, from Hosea to Malachi, was the fruit of 40 years of research. He translated from Hebrew to Welsh, but also added marginal notes of variant readings where the Hebrew (Hebr.) Masoretic text differed from the older Greek Septuagint (LXX), Syriac (Syr.) and the Latin Vulgate (Vulg.) translations. He also wrote an introduction to each book and a commentary on the text. In 1881 this was published at Llandeilo in Carmarthenshire as Y Proffywdi Byrion (The Shorter Prophets). The full name of the text was Y Proffwydi Byrion, mewn Alleiriad, gyda Sylwadau ar y testun, ynghyd ag Amryw ddarlleniadau ar ymyl y ddalen o'r tri hen gyfieithad, y LXX, y Syriaeg, a'r Vulgate, Gan John Davies, Ietwen. It was published in 1881, and includes a preface At y Darllenydd (to the reader) written at Ietwen in January 1881. The text follows the versification more common in Catholic traditions of the Bible.

Digital Edition

The Minor Prophets by John Davies were digitised for the Bible Society in 2022. The project includes his book introductions; and footnotes referencing variant readings in the Septuagint, Syriac and Latin Vulgate; but not his commentary.

Editore

British & Foreign Bible Society

Altre versioni di Questo Editore

A Buk 1896 (Bible Portions)An Bibel Kernewek 2020An Bíobla Naomhtha 1817 (Bedell)An Sowter 1997Ashiri Aeuitaknup, Iyohaichish, Yona 1897Aviel revé St. Maheu troeit é Brehonec Guénet 1858Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Bibela ea Boitsépho 1890 (Sechuana Tlhaping - Moffatt Bible)Bibili 1927 (Omyene)Bibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBiblija - Pe Baltitko Romani čib (Romanes) 2019Book Hoa Matthew 1816Buki Tabu Lowaenei 1919Bullom So Prayer Book Selections 1816Cata Lucan Evanghelion ke e Praxis ton Apostolon 1859 (Frangochiatika)Chauṉh Anajíl te Rusulan de A’Amal 1927 (Roman Punjábí)Contemporary English Version (Anglicised) 2012Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Cyfieithiad Briscoe 1853-94 (Test. Newydd a rhannau o'r Hen Dest.)Cyfieithiad Urdd y Graddedigion 1921-45 (T.N., Hosea ac Amos)Darby's Translation 1890Detholiad o’r Salmau 1936 (Lewis Valentine)Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752Duw ar waith - Y Newyddion da yn ôl Marc 1990E Romaii Biblia 2020 (Kăldărărihko)E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Arlija Balkan Romani - Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2022Embéo e Majaró Lucas 1837 (Caló)Enjil Yesu 1912 (4 Gospels in Nubian Kenuzi)Epistolau Bugeiliol c.1564 (Esgob Richard Davies)Fu in Ma-tai 1904Féké Testament 1947Good News Bible (Anglicised)Good News Bible (Anglicised) 1994Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)Ho i’wi y os’do̱s hăħ neh cha ga̱’o̱ hee dus gee ih’ ni ga’ya do̱s’hă gee 1872I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib 1875 (Sinte - Italia)Iaai Bible 1901 (New Caledonia)Iesu Keriso imo pai-dubi naiba kitouti dubu nou pai mea 1941Ingīl Marqus 1927Inji’l i Muqaddas 1955Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo 1863 (Aneityum Gospels)Isaiah 1830, 1842 (John Jones alias Ioan Tegid)Isezerano Risha 1967Iṅǵīl Yesū El-Messīhnilin, Markosin Fāyisīn Nagittā 1885Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Juɛl a pwɔdɛn tɛ Mak 1947Jóhannesar Evangelium 1908Kenesĭs 1914, Ruth 1932 (Erromanga)Kitaab al Vahd aj Jadid 1978Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kitham Gina Giyaŋ 1966Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863 (Georges Métivier)La Sankta Biblio 1926 (Esperanto Londona Biblio)Lek Jot de Jecu Kritho 1940Lemefeme da Yesu Kristo. Markus 1915 (Bacama)Levr ar Psalmou 1873 (Williams)Lingjili Matthew ki nache 1816Linjil i Yesu Krista Suñu Borom bi 1907Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)Lis Evangèli 1903 (Provençal)Lu Vanzèli seònd S. Matìe 1860Luka Suvarta 1916 (Kuvi Kond)MUKANDA WANZAMBIMa'di Book of Ruth 1938MakrMark añgw’a téndé 1938Marku mau sau 1951; ZaiwaMattheo 1911 (Evangelho de S. Mattheus - XiPuthshu)Mbengu Etemu, Mabandela, Nzembo, Bantete 1916Methelokên Hezretê Silêman 1947Márk-Likhita Susamácár 1882 (Romanised Bengali)Na Cheithre Soisgéil agus Gníoṁartha na n-Aspol 1915, 1921 (Peadar Ua Laoghaire)Ne Saint John 1804Ne Saint Mark 1774New Testament in Braid Scots 1904 (William Wye Smith)Niu Testament 1956 (Manus, PNG)Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1938 (Gurbet)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912 (Sinte)O Lašo Nevimos katar o Marko 1971 (Kalderaš)O Vatavata we Garaqa 1931 (Vanuatu)O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Omulago Muhya 1946 (Kikahindurwa mu Kikerewe)Ootech oochu Takeh niya-Tinkles St. Mark 1886Pened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Proffwydi ac Epistolau 1852-62 (John Owen)Psalma Ḋaiḃí 1836Psalms of David in Metre 1650 (Scottish Psalter)Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Pupu Oharo Āre 1963, Genese 1970, Rute 1972Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1885, 1895Rut, la Cantica di li Cantici, e Matteu 1861 (volgarizzato in dialetto siciliano)Salmau 1-20 a detholiad o Ruth ac Eseia 1830-35 (Ioan Tegid)Salmau Cân - Tŵr Dafydd 1875 (Gwilym Hiraethog)Salmau Cân - Y Psallwyr 1850 (Nicander)Salmau Cân 1621 (Edmwnd Prys)Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)Salmau Dafydd Broffwyd 1603 (Edward Kyffin)Scottish Metrical Paraphrases 1781Segala Surat Perdjanjian Baharu Maha Besar Tuhan Jesus Christos 1877Sherbro Parables in Matthew and Luke 1839Shìng-King 1915 (Kwóng-Tung Wâ)St Paul from the Trenches 1916St Paul from the Trenches 1916 (Gerald Warre-Cornish)Sumu Yedi ya Isa Masiya 1906, Kitamo 1897, Malumbo 1905Svātī Roksti Jaunais Īstōdejums 1937 (Aloizijs Broks)Swampy Cree Bible Portions 1877 (Hunter)Tandu tani adea ngoro ta tišile Marako tini. Tandu tani adea ngoro ta tišile Matayo tini.Tangale Bible Portions 1920-28Testamant Nevez 1897 (Jenkins)Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a Salmau - Argraffiad 1955 gyda chroesgyfeiriadauTestament Newydd a'r Salmau 1567 (William Salesbury)Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Tiomna Nua 1951 (de Siúnta)Tolomaku Portions 1909Uet-Apuaté Etong Luka 1905Ututi, Jona 1973 (Enga)Vangheilu al Matheu 1889Wel puat̤ ci Mak ke gor 1916Wester Boswell Scripture Selections 1874Winnebego Bible Portions 1907Y Cyfammod Newydd - Y Pedair Efengyl 1818 (John Jones)Y Ffordd Newydd - 4 Efengyl mewn Cymraeg Byw 1971Y Proffwydi Byrion 1881 (John Davies, Ietwen)Y Septuagint, Genesis 1-10:2, 1866 (Evan Andrews)Yalunka Matthew 1907Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 1898Yr Oraclau Bywiol - Testament Newydd 1842 (John Williams)Zabúr 1863 (Roman Urdū)beibl.net 2015, 2021luker lekha ʃuʃomacar 1921 (Colloquial Bengali in Simplified Phonetics)mārku eɹudhina suvisēsham 1952 (rōman thamiɹ)Évangile de Saint Matthieu 1855 (de Sacy)ŋuɽun ŋun ŋiya ŋun ŋikaiilo elo 1966Библия - Пэ Балтитко Романи чиб (Романэс) 2019Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка 1962Матъвеестъ Пасъ Евангеліе 1894 (Саме килле)Махьтвеест Пась‐Евангели 1-22, 1878Махьтвеест Пась‐Евангели 23-28, 1878متی دن یازلن انجیلꓟ˗ꓘꓳ ꓕꓰ˗ꓷ 1932

Versioni disponibili

Versioni complessive:2,823
Lingue complessive:1,879

Rendila la tua Bibbia

Evidenzia o creare un Segnalibro per i tuoi versetti preferiti, crea Immagini Versetto da condividere, e allega Note pubbliche o private ai passi della Bibbia.

Crea il Tuo Account Gratuito

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti

I Piani di Lettura ti aiutano a coinvolgerti con la Parola di Dio ogni giorno, un po' alla volta.

Visualizzare tutti i Piani

Scarica l'App Bibbia gratuita.

Decine di milioni di persone stanno usando l'App Bibbia per rendere la Parola di Dio parte della loro vita quotidiana. Scarica l'app gratuita e accedi ai tuoi segnalibri, note e piani di lettura ovunque. Avrai a disposizione centinaia di versioni, alcune con audio, sul tuo dispositivo mobile.

Ti incoraggiamo e ti sfidiamo a cercare intimità con Dio ogni giorno.


YouVersion utilizza i cookie per personalizzare la tua esperienza. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie come descritto nella nostra Privacy Policy.