Proffwydi ac Epistolau 1852-62 (John Owen) (CJO)

Cymraeg [Welsh, Galés]

Leggi questa versione: Proffwydi ac Epistolau 1852-62 (John Owen)

 John Owen

Ganwyd John Owen ym 1788, yn fab i Owen ac Elinor Owen, o fferm Cilerwisg, ger Llanbedr-Pont-Steffan yn Sir Aberteifi. Methodistiaid Calfinaidd oedd ei rieni. Addysgwyd John Owen yn Ystradmeurig. In 1811 ordeiniwyd ef yn ddiacon Anglicanaidd yn Llanelwy, ac yna fel offeiriad ym 1812. Gwasanaethodd fel Curad yn Hirnant, Sir Drefaldwyn 1811-13. Yna gwasanaethodd yn St Martin’s yng Nghaerlyr, ac o 1833 fel Curad Cyflogedig yn Gaddesby, ac o 1845 fel Ficer Holy Trinity, Thrussington yn Swydd Gaerlyr, gan ddod yn ddeon gwlad yn 1853.

Teulu

Priododd Dorothy Bosworth yn Spratton, Swydd Gaerlyr ym 1820. Ganwyd iddynt ddwy ferch, Matilda ‘Matty’ Maria Owen a anwyd ym 1821 a Selina ‘Lina’ Bosworth Owen a anwyd yn 1823. Priododd Matilda y Parch Henry Smith yn Thrussington yn 1849, ac roeddent yn byw yn St Albans Swydd Hertford lle bu'n ficer. Bu farw Dorothy, gwraig John yn 1857 yn 75 oed. Yna bu farw John Owen ei hun yn St Albans ar 31ain Gorffennaf 1867 yn 80 oed. Cafodd ei gladdu ym mynwent yr eglwys yn Thrussington. Bu farw Selina Bosworth Owen yn St Albans ar 5ed o Ragfyr 1878 yn 55 mlwydd oed, ac fe'i claddwyd gyda'i rhieni yn Thrussington. Nid oes carreg na chofeb iddi.

Cyfieithiadau

Cyfieithiodd ac ysgrifennodd John Owen nifer o lyfrau yn y Saesneg a'r Gymraeg. Ysgrifenodd gofiant y Parch. Daniel Rowlands yn 1840, a'r Parch. Thomas Jones, Creaton yn 1851. Rhwng 1849 a 1855 cyfieithodd nifer o esboniadau John Calvin ar y Proffwydi Bach a'r Epistolau Cyffredinol o'r Lladin i'r Saesneg, ac fe'i cyhoeddwyd gan y Calvin Translation Society. Maent yn dal mewn print. Maent yn cynnwys rhai adnodau yn y Gymraeg. Defnyddiodd Owen yr adnodau Cymraeg hyn fel enghreifftiau yn ei gyfieithiadau o Esboniadau John Calvin. Mae'r adnodau hyn wedi eu cynnwys mewn atodiad.

Yna cyfieithodd John Owen y proffwydi bach a'r epistolau cyffredinol o'r Hebraeg a'r Roeg i'r Gymraeg. Cyhoeddwyd ei gyfieithiad o Epistol Paul at y Rhufeiniaid yn 1850. Yna cyhoeddwyd ei gyfieithiad o'r proffwydi bach yn Y Traethodydd: Habacuc a Hosea yn 1852, Micha yn 1853, yna Galarnad Ieremia, Jona ac Obadeia yn 1856. Yn 1862 cyhoeddodd yr Epistolau Cyffredinol o Iago i Jwdas, gyda nodiadau ac atodiaidau.

Argraffiad Digidol

Mae'r cyfieithiadau hyn wedi eu digideiddio yn 2021 i Gymdeithas y Beibl, fel rhan fel rhan o brosiect Digideiddio Ysgrythurau Cymraeg. Mae'r casgliad hwn wedi ei ddwyn ynghyd am y tro cyntaf, dan y teitl Proffwydi ac Epistolau 1852-62 (John Owen).

English:

John Owen

John Owen was born in 1788, the son of Owen and Elinor Owen, of Cilerwisg Farm, near Lampeter in Cardiganshire. His parents were Calvinistic Methodists. John Owen was educated at Ystradmeurig. In 1811 he was ordained as an Anglican deacon at St Asaph, and then as a priest in 1812. He served as curate at Hirnant, Montgomeryshire 1811-13. Then he served at St Martin’s in Leicester, and from 1833 as Stipendiary Curate at Gaddesby, and from 1845 as Vicar of Holy Trinity, Thrussington in Leicestershire, becoming rural dean in 1853.

Family

He married Dorothy Bosworth in Spratton, Leicestershire in 1820. They had 2 daughters Matilda ‘Matty’ Maria Owen born 1821 and Selina ‘Lina’ Bosworth Owen born 1823. Matilda married Rev Henry Smith at Thrussington in 1849, and they lived at St Albans in Hertfordshire where he was vicar. John’s wife Dorothy died in 1857 aged 75. John Owen died at St Albans on 31st July 1867 aged 80. He was buried in the churchyard at Thrussington. Selina Bosworth Owen died in St Albans on 5 December 1878 aged 55, and is buried with her parents at Thrussington. There is no stone nor memorial.

Translations

John Owen translated and wrote many books in English and in Welsh. He wrote memoirs of the Rev. Daniel Rowlands in 1840, and to Rev. Thomas Jones of Creaton in 1851. Between 1849 and 1855 he translated many of John Calvin’s commentaries on the Minor Prophets and the General Epistles from Latin into English, which were published by the Calvin Translation Society. They are still in print. These include a few verses in Welsh. Owen used these verses as examples in his English translations of John Calvin's Commentaries. These verses are included in an appendix of selections.

John Owen then translated many of these books on the prophets and the epistles, from Hebrew and Greek into Welsh. His translation of Romans was published in 1850. His translation of the prophets with notes were published in instalments in Y Traethodydd: Habakkuk and Hosea in 1852, Micah in 1853, and then the Lamentations of Jeremiah , Jonah and Obadiah in 1856. In 1862 he published the General Epistles from James to Judas with notes and appendices.

Digital Edition

These Welsh translations items have been digitised for the Bible Society, as part of the Welsh Digitisation project in 2021. This collection has been brought together for the first time, and has been called Proffwydi ac Epistolau (Prophets and Epistles) 1852-62 (John Owen). 

Editore

British & Foreign Bible Society

Altre versioni di Questo Editore

A Buk 1896 (Bible Portions)An Bibel Kernewek 2020An Bíobla Naomhtha 1817 (Bedell)An Sowter 1997Ashiri Aeuitaknup, Iyohaichish, Yona 1897Aviel revé St. Maheu troeit é Brehonec Guénet 1858Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Bibela ea Boitsépho 1890 (Sechuana Tlhaping - Moffatt Bible)Bibili 1927 (Omyene)Bibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBiblija - Pe Baltitko Romani čib (Romanes) 2019Book Hoa Matthew 1816Buki Tabu Lowaenei 1919Bullom So Prayer Book Selections 1816Cata Lucan Evanghelion ke e Praxis ton Apostolon 1859 (Frangochiatika)Chauṉh Anajíl te Rusulan de A’Amal 1927 (Roman Punjábí)Contemporary English Version (Anglicised) 2012Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Cyfieithiad Briscoe 1853-94 (Test. Newydd a rhannau o'r Hen Dest.)Cyfieithiad Urdd y Graddedigion 1921-45 (T.N., Hosea ac Amos)Darby's Translation 1890Detholiad o’r Salmau 1936 (Lewis Valentine)Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752Duw ar waith - Y Newyddion da yn ôl Marc 1990E Romaii Biblia 2020 (Kăldărărihko)E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Arlija Balkan Romani - Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2022Embéo e Majaró Lucas 1837 (Caló)Enjil Yesu 1912 (4 Gospels in Nubian Kenuzi)Epistolau Bugeiliol c.1564 (Esgob Richard Davies)Fu in Ma-tai 1904Féké Testament 1947Good News Bible (Anglicised)Good News Bible (Anglicised) 1994Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)Ho i’wi y os’do̱s hăħ neh cha ga̱’o̱ hee dus gee ih’ ni ga’ya do̱s’hă gee 1872I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib 1875 (Sinte - Italia)Iaai Bible 1901 (New Caledonia)Iesu Keriso imo pai-dubi naiba kitouti dubu nou pai mea 1941Ingīl Marqus 1927Inji’l i Muqaddas 1955Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo 1863 (Aneityum Gospels)Isaiah 1830, 1842 (John Jones alias Ioan Tegid)Isezerano Risha 1967Iṅǵīl Yesū El-Messīhnilin, Markosin Fāyisīn Nagittā 1885Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Juɛl a pwɔdɛn tɛ Mak 1947Jóhannesar Evangelium 1908Kenesĭs 1914, Ruth 1932 (Erromanga)Kitaab al Vahd aj Jadid 1978Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kitham Gina Giyaŋ 1966Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863 (Georges Métivier)La Sankta Biblio 1926 (Esperanto Londona Biblio)Lek Jot de Jecu Kritho 1940Lemefeme da Yesu Kristo. Markus 1915 (Bacama)Levr ar Psalmou 1873 (Williams)Lingjili Matthew ki nache 1816Linjil i Yesu Krista Suñu Borom bi 1907Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)Lis Evangèli 1903 (Provençal)Lu Vanzèli seònd S. Matìe 1860Luka Suvarta 1916 (Kuvi Kond)MUKANDA WANZAMBIMa'di Book of Ruth 1938MakrMark añgw’a téndé 1938Marku mau sau 1951; ZaiwaMattheo 1911 (Evangelho de S. Mattheus - XiPuthshu)Mbengu Etemu, Mabandela, Nzembo, Bantete 1916Methelokên Hezretê Silêman 1947Márk-Likhita Susamácár 1882 (Romanised Bengali)Na Cheithre Soisgéil agus Gníoṁartha na n-Aspol 1915, 1921 (Peadar Ua Laoghaire)Ne Saint John 1804Ne Saint Mark 1774New Testament in Braid Scots 1904 (William Wye Smith)Niu Testament 1956 (Manus, PNG)Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1938 (Gurbet)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912 (Sinte)O Lašo Nevimos katar o Marko 1971 (Kalderaš)O Vatavata we Garaqa 1931 (Vanuatu)O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Omulago Muhya 1946 (Kikahindurwa mu Kikerewe)Ootech oochu Takeh niya-Tinkles St. Mark 1886Pened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Proffwydi ac Epistolau 1852-62 (John Owen)Psalma Ḋaiḃí 1836Psalms of David in Metre 1650 (Scottish Psalter)Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Pupu Oharo Āre 1963, Genese 1970, Rute 1972Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1885, 1895Rut, la Cantica di li Cantici, e Matteu 1861 (volgarizzato in dialetto siciliano)Salmau 1-20 a detholiad o Ruth ac Eseia 1830-35 (Ioan Tegid)Salmau Cân - Tŵr Dafydd 1875 (Gwilym Hiraethog)Salmau Cân - Y Psallwyr 1850 (Nicander)Salmau Cân 1621 (Edmwnd Prys)Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)Salmau Dafydd Broffwyd 1603 (Edward Kyffin)Scottish Metrical Paraphrases 1781Segala Surat Perdjanjian Baharu Maha Besar Tuhan Jesus Christos 1877Sherbro Parables in Matthew and Luke 1839Shìng-King 1915 (Kwóng-Tung Wâ)St Paul from the Trenches 1916St Paul from the Trenches 1916 (Gerald Warre-Cornish)Sumu Yedi ya Isa Masiya 1906, Kitamo 1897, Malumbo 1905Svātī Roksti Jaunais Īstōdejums 1937 (Aloizijs Broks)Swampy Cree Bible Portions 1877 (Hunter)Tandu tani adea ngoro ta tišile Marako tini. Tandu tani adea ngoro ta tišile Matayo tini.Tangale Bible Portions 1920-28Testamant Nevez 1897 (Jenkins)Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a Salmau - Argraffiad 1955 gyda chroesgyfeiriadauTestament Newydd a'r Salmau 1567 (William Salesbury)Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Tiomna Nua 1951 (de Siúnta)Tolomaku Portions 1909Uet-Apuaté Etong Luka 1905Ututi, Jona 1973 (Enga)Vangheilu al Matheu 1889Wel puat̤ ci Mak ke gor 1916Wester Boswell Scripture Selections 1874Winnebego Bible Portions 1907Y Cyfammod Newydd - Y Pedair Efengyl 1818 (John Jones)Y Ffordd Newydd - 4 Efengyl mewn Cymraeg Byw 1971Y Proffwydi Byrion 1881 (John Davies, Ietwen)Y Septuagint, Genesis 1-10:2, 1866 (Evan Andrews)Yalunka Matthew 1907Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 1898Yr Oraclau Bywiol - Testament Newydd 1842 (John Williams)Zabúr 1863 (Roman Urdū)beibl.net 2015, 2021luker lekha ʃuʃomacar 1921 (Colloquial Bengali in Simplified Phonetics)mārku eɹudhina suvisēsham 1952 (rōman thamiɹ)Évangile de Saint Matthieu 1855 (de Sacy)ŋuɽun ŋun ŋiya ŋun ŋikaiilo elo 1966Библия - Пэ Балтитко Романи чиб (Романэс) 2019Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка 1962Матъвеестъ Пасъ Евангеліе 1894 (Саме килле)Махьтвеест Пась‐Евангели 1-22, 1878Махьтвеест Пась‐Евангели 23-28, 1878متی دن یازلن انجیلꓟ˗ꓘꓳ ꓕꓰ˗ꓷ 1932

Versioni disponibili

Versioni complessive:2,823
Lingue complessive:1,879

Rendila la tua Bibbia

Evidenzia o creare un Segnalibro per i tuoi versetti preferiti, crea Immagini Versetto da condividere, e allega Note pubbliche o private ai passi della Bibbia.

Crea il Tuo Account Gratuito

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti

I Piani di Lettura ti aiutano a coinvolgerti con la Parola di Dio ogni giorno, un po' alla volta.

Visualizzare tutti i Piani

Scarica l'App Bibbia gratuita.

Decine di milioni di persone stanno usando l'App Bibbia per rendere la Parola di Dio parte della loro vita quotidiana. Scarica l'app gratuita e accedi ai tuoi segnalibri, note e piani di lettura ovunque. Avrai a disposizione centinaia di versioni, alcune con audio, sul tuo dispositivo mobile.

Ti incoraggiamo e ti sfidiamo a cercare intimità con Dio ogni giorno.


YouVersion utilizza i cookie per personalizzare la tua esperienza. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie come descritto nella nostra Privacy Policy.