Ngindo New Testament (NNQNT)

Ngindo

Leggi questa versione: Ngindo New TestamentBibbia Audio: Ngindo New Testament

Kilongoi chi Lilagano Liyono 

Bibilia ngu nhwalo gwa Nnoongo guna makakala gu Uhuke jwa Nnoongo magambu ga bandu nga ndela jambone muno magambu ga kila mundu kukibola ku nhwalo Nnoongo nhwalo gwa chapala nu ukolongwa gwakwe na chapala kamula. Bibilia jikibagine ingonu ikolongwa ibena, kingonu chukutumbula nga Lilagano lya Lolo ni kingonu chenge nga Lilagano Liyono. Lilagano lya lolo lilanduli pijitumbula kupanganigwa dunia ni milandu ja bandu buku Isilaeli, Lilagano liyono lilaya kulenganila ku milandu jenie na Nnoongo papanga kakola bandu. Lilagano liyono ngu kulondana kwa itabu ichilini na saba pannyika eiandikigwe na bandu tisa. Itabu nduu kati ja yenie iandikigwa chaka cha amsini na mia jimwe kuboka pukubelekwa Yesu Kilisto. 

Lilagano lyono litumbu ni itabu ncheche eikemigwa Injili, lyenie ngi kilonge chi Kigiliki na mana gakwe nga Nhwalo Gwambone. Nhwalo Gwambone ulanduli minhalo ju kubelekwa kwa Yesu Kilisto ni kutama kwakwe padunia ni liengo lyakwe na kiu chakwe nu kuyoka kwakwe. Kuboka pitabu yenie kikengama kitabu chi Itendwa ya achandundame chikilanduli kutumbula kwa kikuta cha bandu abunhwamine Kilisto na pabajendekea kwela kukilambo cha Palestina na ilambo yenge ku utawala gwa Loma. Panakati ja kitabu chi Itendwa ya achandundame mpaka kitabu chu Kuekuligwa ibi balua eiandikigwe na Paulo na Yohana na Yakobo na Yuda kujenda kuikuta ya bandu abunhwamini Kilisto, eibi na maboulo gamana muno kunhwalo gwa imani jabe nu kamu maengo. Lilagano Liyono lijomole ni kitabu chu Kuekuligwa chenie ngulondoli oguika machoba ga nnongi. Kilenga Yesu apakuika kabele nu kubeka kila kilebe telatela. 

Editore

The Word for the World International

Altre versioni di Questo Editore

ANWNV GAMLVDai Cangcim KthaiDawro New TestamentE Nevi Zmluva pal o Romanes 2014ESA LEEDAP Ena BanlamGamo Geesha Maxxafa New TestamenGofa New TestamentIwo Surua Mua Wie Pha BibleMakua New TestamentNgindo New TestamentPathien Lekhabu Inthieng Chongtung TharSoli New Testamentጌኤዦ ማፃኣፖ

Versioni disponibili

Versioni complessive:2,232
Lingue complessive:1,522

Rendila la tua Bibbia

Evidenzia o creare un Segnalibro per i tuoi versetti preferiti, crea Immagini Versetto da condividere, e allega Note pubbliche o private ai passi della Bibbia.

Crea il Tuo Account Gratuito

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti

I Piani di Lettura ti aiutano a coinvolgerti con la Parola di Dio ogni giorno, un po' alla volta.

Visualizzare tutti i Piani

Scarica l'App Bibbia gratuita.

Decine di milioni di persone stanno usando l'App Bibbia per rendere la Parola di Dio parte della loro vita quotidiana. Scarica l'app gratuita e accedi ai tuoi segnalibri, note e piani di lettura ovunque. Avrai a disposizione centinaia di versioni, alcune con audio, sul tuo dispositivo mobile.