Kuasa Doa

5 hari

Renungan ini menceritakan mengenai kuasa doa. Doa adalah nafas hidup setiap orang percaya dan sarana di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa juga menunjukkan kalau kita memerlukan Tuhan setiap saat dalam sepanjang kehidupan kita. Pada waktu kita mempunyai kehidupan doa yang kuat, kehidupan kita akan dituntun oleh Tuhan. Biarlah kita mempunyai kehidupan berdoa dan percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa kita.

Penerbit

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bethany Church (Singapore) yang telah menyediakan rencana ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi: http://www.bcs.org.sg

Perihal Penerbit