Koronavírus: Rátalálni a békére a nehéz időkben

Áhítat

Engedj el minden mást, Isten Ő!

Üdvözöllek, 

A 46-ik zsoltár 11-ik verse így szól hozzánk: „Álljatok meg, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten...!”

„Raphah” a héber szó arra, hogy megállni. Úgy lehetne lefordítani, hogy elengedni, menni hagyni, nyugodtnak lenni, s ha egy időszerűbb kifejezéssel is élnénk, így hangzana a szentírási vers: „Lazítsatok, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten...!”

Minden mástól megválni és közeledni Istenhez... A Szentírás mondja: „Közeledjünk hát a kegyelem Istenének trónjához teljes elszántsággal! Isten megadja majd ott nekünk jóságát és kegyelmét, hogy megsegítsen, amikor eljön az ideje.” (Lásd Zsidók 4,16)

Eszter királynő történetére emlékeztet ez engem (amit Eszter könyvében olvashatsz el). Egy nap, amikor a zsidó népet a gonosz Hámán kiirtásra kárhoztatta, Eszter királynő elhatározta, hogy imádkozni és böjtölni fog, s az Urat fogja keresni. Három nap elteltével a király elé ment, aki odatartotta neki a jogarát.

A király ezt mondta neki: „Mi a baj, Eszter, és mi a kérésed...? Még ha a fele királyságot is kéred, megkapod.” (Lásd Eszter 5,3)

Ismered, hogy a történet vége dicsőség és megváltás: Azt kérte Eszter, hogy életben maradjon népével, a zsidó néppel együtt, és kérése meghallgatásra talált a királynál!

Szép kifejezése ez annak a lehetőségnek, amivel élhetünk ma, hogy elszántan közeledjünk a kegyelem trónjához. Szabad bejárásod van Isten szentélyébe Jézus keresztáldozata és vére által. Nem a te érdemeidnek hála, hanem az övéinek.

Jöjj, hozd ma az Úrhoz terheidet, azt, ami a szíved nyomja, és hagyj reá mindent! Hagyd, hogy Isten vegye kézbe ezt a helyzetet, ezt az aggodalmat a koronavírus miatt, ami rád és a körülötted lévőkre nehezedhet…!

Így szól ma hozzád a királyok Királya: „Állj meg, add át az irányítást, légy nyugodt, és tudd meg, hogy én vagyok az Isten...!. Én nem ismerek lehetetlent. Mindent meg tudok változtatni és át tudok alakítani, mert az örök Úr vagyok, a Mindenható.”

Napod legyen áldott, drága Testvérem...!

Köszönöm, hogy vagy!

Eric Célérier