Félelem elleni vakcina 6. Rész

1/5. nap • Mai olvasmány

Áhítat

NE FÉLJ, CSAK HIGGY!


Az Úr akkor kezd el cselekedni az érdekünkben, amikor imádkozunk és gyakoroljuk a hitünket!


„Jézus így felelt: Ha hisztek Istenben, bizony mondom nektek, hogyha valaki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, akkor az csakugyan megtörténik. Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek” (Márk 11:22-24).


Az Úr örömére szolgál, ha megtehet értünk olyan dolgokat, amiket hitben kilépve kérünk tőle! A hit felmutatása tetszik Istennek, és felkelti a figyelmét. Amikor rá figyelünk, ő is figyel ránk. Amikor azt keressük, hogyan tetszhetnénk neki, ő is keresi, hogyan tetszhet nekünk, és megadja, amit kérünk.


„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsidók 11:6).


A Krisztusba vetett hitünk által azonosulunk azokkal, akik a győztes csapatban vannak. Jézus legyőzte a világot, azért, hogy mindazok, akik bekerülnek az Isten országába, vele együtt győzelmet arathassanak a világ fölött! „Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzi a világot, a mi hitünk” (1János 5:4). A Zsidók 11:1 azt mondja: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés”.


A Máté evangéliumának ötödik fejezete két olyan emberről számol be, akik a kétségbeejtő körülmények ellenére hitben cselekedtek. Egyikük, Jairus éppen csak meggyőzte Jézust, hogy menjen és gyógyítsa meg haldokló leányát, amikor egy vérfolyásos asszony Jézus közelébe férkőzött, és megérintette a ruhája szegélyét. A Biblia elmondja, hogy az asszony hitte, hogy ha sikerül megérintenie Jézus ruháját, akkor meg fog gyógyulni. Micsoda hit! Jézus azonnal megállt, és megkérdezte, hogy ki érintette meg. Amikor az asszony elmondott neki mindent, Jézus azt mondta neki: „Leányom, a hited megtartott téged...” Miközben beszélt, néhányan odajöttek a zsinagógai elöljáró házától, akik így szóltak Jairushoz: „A leányod meghalt. „Miért fárasztod még a Mestert?” Mihelyt meghallotta Jézus, amit mondtak, azonnal odafordult a zsinagógai elöljáróhoz, és ezt mondta neki: „Ne félj, csak higgy!” (Márk 5:35-36)


Jairusnak ekkor két választási lehetősége volt: hihetett az Úrnak, vagy hihetett a hírhozónak, akiket a házabeliek küldtek a szomorú hírrel a kislánya haláláról. Melyikük szavának van nagyobb súlya? Jézus azonnal azt mondta Jairusnak, hogy ne féljen, csak higgyen. Magyarul azt mondta neki: „Tudom, hogy mit érzel, Jairus, és tudom, hogy milyen üzenetet kaptál otthonról, de azt akarom, hogy a szemeidet tartsd rajtam! Most arra van szükséged, hogy az én szavamat minden más szónál nagyobb súlyúnak tartsd, és bízz benne! Ne hagyd, hogy ez a hír kétséget hozzon az elmédbe, mert én még mindig a házadba tartok! Én nem változtattam meg a tervemet. Engem nem ingatott meg ez a hír, és én nem késtem el. CSAK BÍZZ BENNEM!”


„Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom!” (Zsoltárok 16:1)


Amikor olyan híreket kapunk, amiknek a legyőzése lehetetlennek tűnik, nem szabad a saját értelmünkre támaszkodnunk. Isten ereje felülmúl minden emberi okoskodást. Ő mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk! (Efézus 3:20) Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet (Példabeszédek 3:5-6). Folyamatosan ebben a hitben kell megmaradnunk, erősen állva a Krisztusban való reményünkben, mert „hű az, aki az ígéretet tette"!