Józsué Könyve - Járj Győztesen

Áhítat

 

Isten Szavában élni minden napot

Olvasd el: Józsué 1:5-9

IMÁK: Józsué 1:8

További olvasmány – Józsué 1:10-18

Tetszik, ahogy Józsué könyve rögtön a lényegre tér. Isten egyértelmű utasítást adott Józsuénak: „Ezért most te indulj el, kelj át a Jordánon, és vezesd át az egész népet arra a földre, amelyet Izráel népének adok!” Isten tudta, hogy a feladat nem könnyű, ezért további parancsokat is adott. Először is azt, hogy Józsué legyen erős és bátor. Ez a parancs Isten azon ígéretén alapult, miszerint Ő végig vele lesz és nem hagyja el. 

Második parancsa az volt, hogy maradjon meg Isten törvényében. Józsué nagyon ügyelt arra, hogy amit tesz, az Isten Szava szerint való legyen. Mintha Isten emlékeztette volna: „Az a plusz harmincnyolc év a pusztában? Nem lett volna, ha engedelmeskedtek!” Isten nem akarta, hogy Józsué elkövesse Mózes hibáit. Ezért fedte fel előtte a titok nyitját: „A törvény könyvét szüntelen tanulmányozd, igéit ismételd magadban, és gondolkodj azokon, hogy mindenben annak megfelelően járhass el.” Ha Józsué jó vezető, jó parancsnok és jó szolga akar lenni, akkor minden napját Isten Szavával kell élnie. Isten emlékeztette arra, honnan jön az ereje, a bátorsága és a bölcsessége: az Ő Szavából. 

A Bibliában találkozhatunk Isten ígéreteivel, amelyekből bátorságot nyerhetünk a mindennapokhoz. Azt olvassuk, hogy amennyiben Isten törvényei szerint élünk, az tetszik az Úrnak, ez pedig a mi szívünknek öröme, békessége és megelégedése lehet. Miért gondoljuk azt, hogy jól élhetünk, ha nem töltünk naponként időt Isten Szavával? Lehet, hogy néhány napba vagy akár hétbe telik, amíg sikerül beillesztenünk a napirendünkbe Isten Szavának olvasását és az arról való elmélkedést. Most viszont, amikor elkezdjük Józsué könyvének tanulmányozását, arra bátorítalak, hogy kövesd a tervet egészen a végéig! Ha nem szoktad naponként olvasni a Bibliát, akkor talán nehéz lesz, de ugyanaz az Isten, aki azt ígérte Józsuénak, hogy útjain sikerrel jár az Ő Szava által, neked is ezt ígérte. Drága barátnőm, légy erős és bátor!

Ó, Atyám, szeretnék életem kihívásaival bátran és erős szívvel szembe nézni. Kérlek, segíts, hogy minden nap a Te Szavadban éljek. Segíts, hogy állhatatos legyek Szavad olvasásában és elrejtsem azt a szívembe. Jézus nevében, Ámen.