Szent sürgölődés: Sajátítsd el a dolgozz keményen, pihenj jól életstílust

Áhítat

„A munka jó és a pihenés szent. Nyugodj meg!”


A mi házunk táján a sürgölődés nem egy ijesztő szó, hanem egy mindennapos tevékenység.


Ha a szótárban megkeressük a sürgölődés szó jelentését, azt találjuk, hogy az nem más, mint „gyors vagy lendületes munka, tevékenység”. Nem emlékeztet ez téged is Pál kolossébeliekhez írt levele harmadik fejezetének huszonharmadik igeversére? „'Minden munkátokat szívvel-lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak.” (EFO) Amikor bűntudatot érzek amiatt, hogy túl keményen dolgoztam, és megpróbálom a manapság népszerű pihenés és szellemi feltöltődés modelljét követni, azon kapom magam, hogy túlságosan ellustulok. Amikor viszont átesek a ló túloldalára és megállás nélkül dolgozom, követve a sürgölődés világi értelmezését, a végén az egész állandó küszködésbe és kimerülésbe torkollik. 


Bármelyiket is követem, végül szörnyen érzem magam.


Egy olyan Istennek szolgálunk, aki hat nap alatt a semmiből megteremtette a földet és a földön élő minden teremtményt. Isten megmutatta nekünk, mit jelent dolgozni: Lendületes, kreatív, kemény munka, melyet pihenés követ. Amint afelől imádkoztam, hogy ez a modell miként fér össze a mai modern sürgölődés fogalmával, Isten felfedett számomra néhány dolgot:


  1. A sürgölődés nem rossz dolog, ha a kemény munkát olyan dologba fektetjük, amely dicsőséget hoz Istennek az Ő Királyságát szolgálva.
  2. A Szentírásban találhatunk példákat a kemény munka áldására.
  3. Nem élhetjük egész életünket a teremtés első hat napjának példáját követve, s közben figyelmen kívül hagyva a hetedik napot.

A sürgölődés nem azt jelenti, hogy mások elé törekszünk, kollégáinkon átgázolunk, vagy hogy rivaldafényben tündöklünk. A szent sürgölődés a Kolossé levél harmadik fejezetének huszonharmadik igeversében megfogalmazott kemény munkáról szól: Arról, hogy teljes életet élünk ott, ahova Isten helyezett minket, s felfedezzük a munka és pihenés gyógyító egyensúlyát.


Szánj időt ma arra, hogy imádkozol a jelenlegi munka-pihenés egyensúlyod felől. Kérd meg Istent, hogy fedje fel előtted életed azon területeit, amelyeken nem az Ő terve szerint haladsz, amelyeken túl sokat dolgozol és túl keveset pihensz, vagy éppen túl sokat pihensz és túl keveset dolgozol. Szánj időt arra, hogy írásban kifejted céljaidat, mindent, amit el szeretnél érni mondjuk a következő egy évben, majd csendben tedd ezeket a célokat Isten elé.


Húzz ki a listáról minden olyan dolgot, amelyről Isten azt mondja, nincs ott helye, és add hozzá azokat a dolgokat, amelyeket Ő tesz a szívedre. Kérd Istent, mutassa meg neked, hogyan tudnád naggyá tenni az Ő nevét, amint a kijelölt dolgokon munkálkodsz, és kérd bocsánatát minden olyan alkalomért, amikor a kapzsiság, a hírnév utáni vágy, vagy a versengés motivált.