Zsoltárok 65
HUNK

Zsoltárok 65

65
Isten népének lelki és testi jókért való hálaadása
1Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke. 2Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a #Zsolt. 48,2.3. Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást. 3Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. 4Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg. 5Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék #Zsolt. 84,5.11.12. a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével! 6Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma; 7A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal; 8A ki lecsillapítja a tengerek #Máté 8,26. zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását. 9Félnek is jeleidtől a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted. 10Meglátogatod a földet és elárasztod; #Jób 38,26.27. nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt. 11Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. 12Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad; 13Csepegnek a puszta legelői és a halmokat #Zsolt. 72,3.16. vígság övezi. 14A legelők megtelnek juhokkal, #Zsolt. 144,13.14. és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.