Zsoltárok 65:5

Zsoltárok 65:5 HUNK

Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!
HUNK: Karoli Bible 1908
Megosztás