Filippi 4

4
Intés egyetértésre, az Úrban való örömre, imádkozásra és minden jóra
1Annakokáért szerelmes atyámfiai, a kik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim! #rész 1,8.2.12.3. 1 Thess. 2,19.20. 2Evódiát intem, Sintikhét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. #rész2,2. 1,27. Róm. 15,5. 3Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint a kik az evangyéliom dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében. #rész1,27. 1 Thess. 2,2. Róm. 16,3.4.12. Csel. 16,12.13.14. Jel. 3,5. 13,8. 2 Móz. 32,32.33. Dán. 12,1. Luk. 10,20. 4Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! #rész1,29. 4,10. 3,1. 1 Thess. 5,6. 2 Kor. 6,10. Róm. 5,3. 8,28.38.39. 5A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! #rész3,20. Jak. 5,9. Mát. 5,16. Róm. 12,17.19. 6Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. #vers 19. Mát. 6,25–34. 1 Pét. 5,7. Eféz. 6,18. 1 Tim. 5,5. Kol. 1,9. 1 Thess. 5,17.18. Kol. 3,17. 7És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. #vers. 9. Kol. 3,15. Ján. 14,27. Róm. 14,17. 8,18–29. Gal. 5,17. 1 Pét. 1,5. Ján. 17,11. 8Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok. #rész2,1. Róm. 12,17–21. Eféz. 5,9. 9A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz. #vers 4.7. rész3,15.17. 1 Kor. 11,1.
Az apostol köszönete a filippibeliektől vett jótéteményért
10Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben; mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. #rész3,1. 4,4. 2,25.30. 1,5.7.9. 2 Kor. 8,1.2. 11Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek. #1 Tim. 6,6.8. 2 Kor. 6,4–10. 1 Kor. 4,11–14. 12Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. #1 Kor. 4,11. 2 Kor. 11,7. 22–33. 12,10. 13Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít. #rész3,3. 2 Kor. 12,9. 1 Tim. 1,12. 2 Tim. 2,1. 4,17. 1 Kor. 1,31. 14Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. #rész1,5.7. Róm. 12,13. 15Tudjátok pedig ti is, Filippibeliek, hogy az evangyéliom hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül: #2 Kor. 6,11. Gal. 3,1. Csel. 17,14.15. 18,2.3. 2 Kor. 11,9. 8,1–4. 1 Kor. 9,11. Róm. 15,27. 16Mert már Thessalónikában is, egyszer is, másszor is, küldtetek nékem szükségemre. #2 Thess. 3,8.9. 17Nem mintha kívánnám az ajándékot; hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. #rész4,11–13. 1,11. 2,16. Mát. 25,40. 2 Kor. 9,6–10. Gal. 6,7–10. 18Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, a mit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. #rész2,25. Zsid. 13,16. Róm. 12,1. Eféz. 5,2. 3 Móz. 1,9.13.17. Hós. 6,6. 1 Pét. 2,5. 19Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. #rész1,3. 2 Kor. 9,8. Róm. 10,12. 11,33. Eféz. 1,18. 3,16. Kol. 1,27. 20Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen. #Róm. 11,36. Eféz. 3,21. 2 Kor. 9,15. Róm. 1,21. 15,6. Ján. 20,17. Gal. 1,5.
Befejezés és áldás
21Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket az atyafiak, a kik velem vannak. #rész1,4–7. 1,1. 1 Thess. 5,26.27. Gal. 1,2. 22Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók. 23A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.

Jelenleg kiválasztva:

Filippi 4: HUNK

Kiemelés

Megosztás

Másolás

None

Szeretnéd, hogy a kiemeléseid minden eszközödön megjelenjenek? Regisztrálj vagy jelentkezz be

A YouVersion cookie-kat használ a felhasználói élmény személyre szabása érdekében. Weboldalunk használatával elfogadod a cookie-k használatát az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint