Lukács 1:78-79

Lukács 1:78-79 HUNK

A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, a melylyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!
HUNK: Karoli Bible 1908
Megosztás

Ingyenes olvasási tervek és áhítatok a következő témában: Lukács 1:78-79