1 János 1
HUNK

1 János 1

1
Az élet Ígéjéről és az Istennel való közösségről a bűnöktől való megtisztulás által
1A mi kezdettől fogva vala, a #Ján. 1,1.3.14. mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk #2 Pét. 1,16., a mit szemléltünk, és #Luk. 24,39. Ján. 20,20.27.28. kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről. 2(És az élet megjelent #Ján. 1,4. és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök #Ján. 17,3. életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk;) 3A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen #Ján. 17,21. velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. 4És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek #Ján. 15,11. 16,24. 2 Ján. 1,12. teljes legyen. 5És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság #Ján. 1,9. 8,12. Jak. 1,17. és nincsen ő benne semmi sötétség. 6Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekeszszük. 7Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának #Zsid. 9,14. Jel. 1,5. 7,14. vére megtisztít minket minden bűntől. 8Ha azt mondjuk, hogy #Péld. 20,9. Préd. 7,20. nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. 9Ha megvalljuk #Péld. 28,13. bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 10Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá teszszük #Préd. 7,20. őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.