2 Timóteushoz 4
EIV

2 Timóteushoz 4

4
Az evangéliumi szolgálat hű betöltése
1Kérlek azért Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat eljövetelekor az ő országában, 2hogy hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, ints, fedj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. 3Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem fogják elviselni, hanem saját kívánságaik szerint szereznek maguknak tanítókat, akik kedvük szerint beszélnek, 4és az igazságtól elfordítják fülüket, de a mesékhez odafordulnak. 5De te józan légy mindenben, viseld el a bajokat, végezd az evangélista munkáját, és szolgálatodat teljesen betöltsd.
Pál elvégezte futását
6Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje elérkezett. 7Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. 8Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.
Pál helyzete és üzenetei
9Igyekezz mielőbb hozzám jönni, 10mert Démász engem elhagyott a jelenvaló világhoz ragaszkodva, és elment Thesszalonikába, Kreszcensz Galáciába, Titusz pedig Dalmáciába. 11Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magadhoz, és hozd magaddal, mert hasznát veszem a szolgálatban. 12Tükhikoszt pedig Efezusba küldtem. 13A köpenyemet, amelyet Tróászban Karposznál hagytam, jöttödben hozd el és a könyveket is, különösen a kéziratokat.
14A rézműves Alexandrosz sok bajt szerzett nekem. Az Úr majd megfizet neki cselekedetei szerint. 15Tőle te is őrizkedj, mert szerfelett ellenállt beszédünknek.
16Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak, de ne róják fel nekik. 17Az Úr mellettem állt, és megerősített engem, hogy teljesen elvégezzem az igehirdetést, hogy azt minden pogány meghallja. Az oroszlán szájából is megmenekültem. 18Megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára, akinek dicsőség örökkön-örökké! Ámen.
Üdvözletek, áldás
19Köszöntsd Priszkát és Akvilát és Onéziforosz háza népét. 20Erasztosz Korinthusban maradt, Trofimoszt pedig Milétoszban hagytam betegen. 21Igyekezz tél előtt eljönni. Köszönt téged Eubulosz és Pudensz, Linosz, Klaudia és mind az atyafiak.
22Az Úr legyen lelkeddel! Kegyelem veletek! Ámen.

The New Testament: Life, Truth and Light

(Ujszövetseg: elet, igazsag es vilagossag)

Copyright © 2003 by Biblica, Inc.®

Used by permission. All rights reserved worldwide.


Tudj meg többet a Újszövetség: élet, igazság és világosság fordításról

Bátorítás és kihívás arra, hogy minden nap keressük az Istennel való bensőséges kapcsolatot.


A YouVersion cookie-kat használ a felhasználói élmény személyre szabása érdekében. Weboldalunk használatával elfogadod a cookie-k használatát az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint.