Márk evangéliuma 16

16
Jézus feltámadása
1Miután elmúlt a szombat, magdalai Mária, Mária, a Jakab anyja és Salómé illatszereket vásároltak, hogy megkenjék Jézus holttestét.2A hét első napján kora reggel, napfelkelte után azonnal kimentek a sírhoz.3Közben azt kérdezték egymástól: „Ki fogja elgördíteni nekünk azt a súlyos zárókövet a sziklasír bejáratától?”
4De amikor odaértek, látták, hogy valaki már elgördítette a követ, pedig az igen nagy és súlyos volt.5Amikor beléptek a sziklasírba, nagyon elcsodálkoztak és megijedtek, mert látták, hogy jobboldalt egy fiatal férfi ül.
6De ő így biztatta az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy a názáreti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nézzétek, itt a hely, ahová letették a testét! De már nincs itt, mert feltámadt!7Most menjetek, és ezt mondjátok el a tanítványainak és Péternek is! Mondjátok meg nekik, hogy Jézus előttetek fog Galileába menni. Ott majd meglátjátok őt, pontosan úgy, ahogy előre megmondta nektek.”
8Az asszonyok ezután kimentek, és elfutottak onnan, mert megijedtek, és csodálkoztak. Nem is szóltak erről senkinek, mert féltek.
A feltámadt Jézus találkozik tanítványaival
9Jézus a hét első napján korán reggel támadt fel. Ezután először a magdalai Máriának jelent meg, akiből korábban hét gonosz szellemet űzött ki.10Mária azonnal elment, és elmondta ezt Jézus tanítványainak, akik gyászolták és siratták Jézust.11Elmondta nekik, hogy Jézus él, és hogy ő találkozott is vele, de a tanítványok nem hittek neki.
12Ezután Jézus más alakban jelent meg két tanítványának, akik Jeruzsálemből éppen vidékre mentek.13Ez a két tanítvány visszatért Jeruzsálembe, és elmondta ezt a többieknek. De azok nekik sem hitték el, hogy Jézus feltámadt.
Jézus kiküldi az apostolokat
14Később Jézus megjelent a tizenegy apostolnak is, amikor éppen az asztalnál ültek, és ettek. Szemükre vetette, hogy mennyire hitetlenek és keményszívűek: hogy nem hittek azoknak, akik látták őt a feltámadása után.
15Majd ezt mondta nekik: „Menjetek el a világ minden részére, és hirdessétek az örömhírt mindenkinek!16Aki hisz és bemerítkezik, az megmenekül. De aki nem hisz, azt el fogják ítélni.17Akik hisznek, azokat ezek a megerősítő és bizonyító jelek fogják kísérni: gonosz szellemeket űznek ki a nevemben; új nyelveken szólnak;18ha kígyókat fognak meg, vagy halálos mérget isznak, még az sem árt nekik; betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.”
Jézus visszatér a Mennybe
19Miután ezeket elmondta a tanítványainak, az Úr Jézust felemelték a Mennybe, és ott Isten jobb oldalán leült.20Az apostolok pedig elindultak, és mindenhol hirdették Isten üzenetét az embereknek. Az Úr segítette őket, együttműködött velük, és hatalmat adott nekik, hogy csodákat tegyenek. Ezzel bizonyította az Úr, hogy az üzenet, amit az apostolok hirdetnek, hiteles és igaz.

A YouVersion cookie-kat használ a felhasználói élmény személyre szabása érdekében. Weboldalunk használatával elfogadod a cookie-k használatát az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint