Pál első levele Timóteushoz 4
EFO

Pál első levele Timóteushoz 4

4
A hamis tanítások veszélyesek!
1A Szent Szellem világosan mondja, hogy az utolsó időkben lesznek, akik letérnek a hit útjáról, megtévesztő gonosz szellemeket és azok tanításait követik.2Ezeket a hamis tanításokat olyanok terjesztik, akik képmutatók és hazugok, becsapják a többieket, érzéketlenek az igazság iránt, és nem tudnak különbséget tenni a jó és rossz között. Olyanok, mintha az értelmüket már tönkretették volna.3Ezek arra tanítják az embereket, hogy ne házasodjanak meg, és bizonyos ételeket ne egyenek. Pedig mindezt Isten teremtette. Ezért a hívők, akik megismerték az igazságot, hálaadással és nyugodtan megehetik ezeket.4Hiszen minden jó, amit Isten teremtett! Amit ő teremtett, azt nem kell visszautasítani, ha hálaadással esszük meg.5Minden, amit Isten teremtett, szentté válik Isten beszéde és a hívő ember imádsága által.
Jézus Krisztus igazi szolgája
6Ezekre tanítsd a testvéreket! Így leszel Krisztus Jézus jó szolgája, akin látszik, hogy a hit igazságain és a helyes tanításon nőtt fel. Te hűségesen követted ezt a jó tanítást.7Az emberek — főleg az öregasszonyok — mindenféle ostoba és közönséges történeteket mesélnek, amelyek nem egyeznek Isten igazságaival. Ezeket kerüld el és utasítsd el! Viszont azon igyekezz, hogy az istenfélelemben és Isten helyes módon való szolgálatában gyakorold magad!8Igaz, a testünk edzésének is van valami haszna, de sokkal hasznosabb az istenfélelem és az Isten helyes szolgálatának gyakorlása, mert ez mind a jelenlegi, mind a jövendő örök életben áldásokat eredményez.9Ez így igaz, fogadd el, amit mondok!10Hiszen azért dolgozunk és küzdünk teljes erőnkkel, mert az Élő Istenben reménykedünk és bízunk, aki minden embernek Megmentője. De különösképpen Megmentője azoknak, akik benne hisznek!
11Parancsold meg, és tanítsd ezeket a dolgokat!12Igaz, hogy még fiatal vagy, de emiatt senki se becsüljön le téged! Éppen ellenkezőleg, te legyél a példa a testvéreknek! Mutasd meg nekik, hogyan éljenek. Légy példa a számukra abban, amit mondasz, ahogyan élsz, a benned élő isteni szeretettel, hiteddel, és életed tisztaságával!
13Addig is, míg megérkezem hozzád, olvass fel a többieknek az Írásokból, bátorítsd, biztasd és tanítsd őket!14Ne hanyagold el a benned levő szellemi ajándékot, hanem használd! Ezt az ajándékot prófétai üzenet#prófétai üzenet 4:14 Azok a dolgok, amelyeket a prófétai ajándékkal megáldott emberek mondtak Timóteusról és az életéről, mielőtt még megtörténtek volna. által kaptad, amikor a gyülekezet vezetői rád tették a kezüket.#rád tették a kezüket 4:14 Ilyen módon imádkoztak, és kértek Istentől különleges áldást Timóteus számára, ahhoz a munkához, amire Isten elhívta.15Ezekkel a dolgokkal foglalkozz minden erőddel! Ezekben élj teljes odaszánással, akkor majd mindenki látni fogja, hogyan fejlődsz ezekben.16Viselj gondot magadra, és figyelj arra, amit tanítasz! Légy kitartó ezekben! Ezzel magadat is megmented, és azokat is, akik hallgatnak rád.