1Thesszalonika 5
HUNB

1Thesszalonika 5

5
Krisztus eljövetelének várása
1Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, 2mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj.#Mt 24,43; Lk 12,39; 2Pt 3,10 3Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni. 4Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. 5Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.#Róm 13,12–14 6Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. 7Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. 8Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét.#Ézs 59,17; Ef 6,13–17 9Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, 10aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk.#5,10 akár ébren vagyunk, akár alszunk: Jelentése: akár élünk, akár meghaltunk; vö. 1Thessz 4,14–17 11Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.
Mindenki iránt a jóra törekedjetek!
12Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, 13és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben.#5,13 egymással: A régi kéziratok egy része szerint: velük 14Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. 15Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. 16Mindenkor örüljetek, 17szüntelenül imádkozzatok, 18mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. 19A Lelket ne oltsátok ki, 20a prófétálást ne vessétek meg, 21de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, 22a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
Üdvözletek, áldás
23Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 24Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt. 25Testvéreim, imádkozzatok értünk is. 26Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. 27Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek! 28A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!

Hungarian Protestant New Translation © Hungarian Bible Society, 1990


Tudj meg többet a Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliája fordításról

Bátorítás és kihívás arra, hogy minden nap keressük az Istennel való bensőséges kapcsolatot.


A YouVersion cookie-kat használ a felhasználói élmény személyre szabása érdekében. Weboldalunk használatával elfogadod a cookie-k használatát az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint.