Živi po Duhu: Duhovne pobožnosti s John Piperom

Živi po Duhu: Duhovne pobožnosti s John Piperom

7 dana

Sedam pobožnih čitanja o Duhu Svetom od John Pipera

Izdavač

Željeli bismo zahvaliti John Piperu i Desiring God što su nam omogućili ovaj plan čitanja. Za više informacija molimo posjeti: http://www.desiringgod.org/

O izdavaču

Preko 250000 dovršenih planova