Pronalazak mira

Dan 9 od 10 • Današnje čitanje

Nadahnut

Pobijediti strah Mnogi ljudi misle da su nada, hrabrost i snaga suprotni strahu. Prava suprotnost strahu je vjera. Kada strah uzrokuje paraliziranost, ne samo da gasi nečiji mir, nego i napada temelj mira-naime, našu vjeru. Mir odlazi kroz prozor kada je strah prisutan. Mnogi strahovi ukorijenjeni su u sumnji da će Bog biti prisutan, da će nas opskrbiti pravdom, pomoći ili da će biti sposoban nositi se s krizom. Vjera kaže, "Da, Bog je ovdje. Da, Bog će te opskrbiti. Da, Bog je sposoban učiniti sve!"Mnogi strahovi ukorijenjeni su u prijetnama-ponekad prijetećim riječima, a ponekad prijetećim ponašanjem. Vjera kaže, "Neću biti traumatiziran prijetnjama. Ponašat ću se mudro, neću se bojati. Vjerujem da će Bog spriječiti da se bilo koja prijetnja ispuni. A ako se prijetnja i ispuni, vjerujem da će mi Bog pomoći nositi se sa svim što dolazi."Kada je Saul, kralj Izraela, shvatio da je Bog uzeo svoju ruku pomazanja i blagoslova od njega (zbog njegove arogancije i neposlušnosti) i stavio ju na mladog muškarca, Davida, bio je bijesan. Započeo je kampanju da traži Davida i ubije ga-da ukloni tu prijetnju iz svog života (1. Samuelova 19). S druge strane David je osjećao prijetnju od Saulove vojske i nekoliko se puta bojao za svoj život. No Pismo nam govori da je David bio osnažen Božjim obećanjima da će ga štititi i da će jednoga dana postati kralj Izraela.U našem modernom svijetu, često čitamo o ljudima koji, unatoč prijetnjama bolesti, nesreća ili opasnosti, nastavljaju ići dalje u nesigurnost ishoda-odbijanja, poraza i da, ponekad i pobjede. Arktički istražitelji, Olimpijski atletičari, misionari, kapitalisti koji riskiraju i čovjekoljupci dolaze na pamet. Prijetnje nas ne moraju onesposobiti i staviti u neugodan položaj.Naš izazov u razdobljima prijetnje nije kako se fokusirati na ono što bi moglo postati stvarnost, nego radije na ono na što možemo računati da je istinito.Mnogi ljudi žive pod mračnim oblakom prijetnje. Neki proživljavaju prijetnju bolesti, neki se suočavaju s prijetnjama ozljeda njihove djece, a neki slušaju prijetnje povezane s gubitkom njihovog posla.Odgovor na sve ove vrste prijetnji je vjera u ono što znamo da je istina o Bogu, o Njegovoj ljubavi i brizi za nas i o Njegovoj sposobnosti da nas opskrbi onim što nam je potrebno-posebno Njegovim mirom koji nam može pomoći prebroditi sve.