Marko 16
SHP

Marko 16

16
Isusovo uskrsnuće
(Mt 28,1-8; Lk 24,1-12; Iv 20,1-10)
1Kad je prošao šabat, dan odmora, Marija Magdalena, Jakovljeva majka Marija i Saloma donijele su mirise koje su bile kupile kako bi njima pomazale Isusovo tijelo. 2I vrlo rano, prvoga dana u tjednu, odmah nakon svitanja, otišle su do groba. 3Govorile su jedna drugoj: »Tko će nam odgurati kamen s ulaza u grobnicu?«
4Zatim su pogledale i vidjele da je kamen već odgurnut iako je bio vrlo velik. 5Kad su ušle u grobnicu, ugledale su mladića odjevenog u bijelo kako sjedi s desne strane i prestrašile se. 6Mladić im je rekao: »Ne bojte se. Vi tražite Isusa Nazarećanina koji je bio razapet. On nije ovdje. Uskrsnuo je! Pogledajte mjesto gdje je ležao! 7Idite i recite njegovim učenicima i Petru: ‘On ide u Galileju pred vama. Ondje ćete ga vidjeti, upravo kako vam je rekao.’«
8One su izašle iz grobnice i pobjegle pune straha. Nikome nisu ništa rekle jer su se bojale.#16,8 Neki od najstarijih starogrčkih rukopisa Evanđelja po Marku ovdje završavaju. Neki kasniji rukopisi imaju ovaj kraći završetak: »Ali su uskoro prenijeli sve upute Petru i ostalima. Nakon toga ih je sâm Isus poslao od istoka do zapada sa svetom porukom koja se nikada neće promijeniti, da ljudi mogu biti zauvijek spašeni.«
Isus se ukazuje učenicima
(Mt 28,9-10; Iv 20,11-18; Lk 24,13-35)
9Kad je Isus uskrsnuo rano ujutro prvoga dana u tjednu, najprije se ukazao Mariji Magdaleni, iz koje je istjerao sedam zlih duhova. 10Ona je otišla i javila to njegovim učenicima, koji su bili u dubokoj tuzi i plaču. 11Kad su čuli da je Isus živ i da ga je ona vidjela, nisu vjerovali.
12Nakon toga, Isus se ukazao dvojici učenika na putu u selo. No nije izgledao onako kako je izgledao za života. 13Oni su se vratili i obavijestili ostale učenike, ali ni njima nisu povjerovali.
Isus se ukazuje učenicima
(Mt 28,16-20; Lk 24,36-49; Iv 20,19-23; Dj 1,6-8)
14Kasnije se Isus ukazao Jedanaestorici dok su jeli. Prekorio ih je zbog njihove nevjere i tvrdoće srca jer nisu vjerovali onima koji su ga vidjeli nakon što je uskrsnuo.
15Zatim im je rekao: »Idite po cijelom svijetu! Objavite Radosnu vijest svim ljudima#16,15 svim ljudima Doslovno: »svakom stvorenju«.! 16Tko god bude vjerovao i krstio se, spasit će se. Tko ne bude vjerovao, osudit će se. 17A ovi znaci pratit će one koji vjeruju: u moje će ime istjerivati zle duhove, govorit će novim jezicima, 18moći će zmije primati rukama, ako popiju smrtonosni otrov neće im naškoditi, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati.«
Isus uzlazi na nebo
(Lk 24,50-53; Dj 1,9-11)
19Nakon što im je Gospodin Isus to rekao, bio je uznesen na nebo i sjeo je s desne strane Bogu. 20Njegovi su učenici otišli i posvuda objavljivali Radosnu vijest, a Gospodin im je pomagao potvrđujući istinitost Radosne vijesti čudesnim znakovima koji su je pratili.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod