Luka 19
SHP

Luka 19

19
Isus kod Zakeja
1Isus je ušao u Jerihon i prolazio gradom. 2U njemu je živio neki čovjek koji se zvao Zakej. On je bio glavni poreznik i vrlo bogat čovjek. 3Želio je vidjeti tko je Isus, ali je bio niskog rasta pa od silnoga naroda nije mogao ništa vidjeti. 4Stoga je otrčao naprijed do mjesta kuda je Isus trebao proći i popeo se na divlju smokvu da bi bolje vidio. 5Kad je Isus došao do tog mjesta, pogledao je prema gore i rekao Zakeju: »Siđi brzo, Zakeju! Danas ću biti tvoj gost.«
6Zakej je brzo sišao i sav sretan srdačno ga primio u kuću. 7Svi su to vidjeli i počeli mrmljati: »Otišao je u goste grešniku.«
8A Zakej je ustao i rekao Gospodinu: »Gledaj, Gospodine, polovicu svega što imam dat ću siromašnima. A ako sam ikoga u čemu prevario, vratit ću mu četverostruko.«
9Isus mu je rekao: »Danas je spasenje došlo u ovu kuću jer je i ovaj čovjek Abrahamov sin. 10Sin je Čovječji došao potražiti i spasiti izgubljene.«
Usporedba o povjerenom novcu
(Mt 25,14-30)
11Kako se Isus približavao Jeruzalemu, ljudi su mislili da će odmah nastupiti Božje kraljevstvo. 12Isus je znao što misle pa im je ispričao sljedeću usporedbu: »Neki je čovjek plemenitog roda otišao u daleku zemlju da ga proglase kraljem i da se zatim vrati kući. 13Pozvao je deset slugu, dao svakomu popriličan iznos novca#19,13 popriličan iznos novca Doslovno: »minu«. Mina je vrijedila kao tromjesečna plaća radnika. i rekao: ‘Ulažite novac u poslove dok se ne vratim!’ 14No njegovi su ga sugrađani mrzili pa su poslali za njim svoje predstavnike da prenesu ljudima te zemlje: ‘Ne želimo da nam ovaj čovjek bude kralj!’
15No on je ipak postao kraljem i vratio se kući. Zatim je poslao po sluge kojima je dao novac da vidi kakvu su ostvarili zaradu. 16Prvi je sluga pristupio i rekao: ‘Gospodaru, tvojim sam novcem zaradio još deset puta toliko.’ 17Gospodar mu je rekao: ‘Dobro si napravio, dobri slugo! Zato što si bio vjeran u malome, vladat ćeš nad deset gradova.’ 18Zatim mu je pristupio drugi sluga i rekao: ‘Gospodaru, tvojim sam novcem zaradio još pet puta toliko.’ 19Tom je slugi rekao: ‘A ti ćeš vladati nad pet gradova.’ 20Tada mu je i treći sluga rekao: ‘Gospodaru, evo ti tvoj novac, koji sam zamotao u tkaninu i čuvao! 21Bojao sam te se jer si tvrd čovjek. Uzimaš što nisi uložio i žanješ što nisi posijao.’ 22A Gospodar mu je rekao: ‘Sudit ću ti na osnovi tvojih vlastitih riječi, zli slugo! Znao si da sam tvrd čovjek i da uzimam što nisam uložio i žanjem što nisam sijao. 23Pa zašto onda nisi položio moj novac u banku, da ga, kada dođem, podignem s kamatama?’ 24A onima što su stajali pokraj njega je rekao: ‘Uzmite mu novac i dajte ga onomu koji ima deset puta toliko!’ 25Oni su mu rekli: ‘Gospodaru, pa on već ima deset puta više.’ 26‘Kažem vam’, odgovorio im je gospodar, ‘svakome koji ima, dat će se još, a onome koji nema, oduzet će se i ono što ima. 27A što se tiče mojih neprijatelja, koji me nisu htjeli za kralja, dovedite ih ovamo i pogubite preda mnom!’«
Isus ulazi u Jeruzalem
(Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Iv 12,12-19)
28Nakon što im je to rekao, Isus je krenuo dalje, prema Jeruzalemu. 29Kad je stigao nedaleko od Betfage i Betanije, gradova u blizini Maslinske gore, poslao je naprijed dvojicu svojih učenika i rekao im: 30»Pođite u ovo selo ispred vas! Čim uđete, naći ćete privezano magare koje još nikada nitko nije jahao. Odvežite ga i dovedite ovamo! 31A ako vas tko upita zašto ga odvezujete, recite: ‘Treba Gospodinu.’«
32Dvojica su učenika otišla u selo i našla magare, kako im je Isus i bio rekao. 33Dok su ga odvezivali, vlasnici su ih pitali: »Zašto odvezujete magare?«
34Učenici su odgovorili: »Treba Gospodinu.« 35Doveli su magare Isusu, stavili na njega svoje ogrtače pa posjeli Isusa na magare. 36Dok je Isus išao prema Jeruzalemu, ljudi su prostirali svoje ogrtače po putu.
37A kad se Isus približio obronku Maslinske gore, mnoštvo je sljedbenika počelo iz svega glasa radosno slaviti Boga za sva čuda koja su vidjeli. 38Govorili su:
»Blagoslovljen kralj koji dolazi u Gospodinovo ime!#19,38 Citat iz Ps 118,26.
Mir na Nebu i slava Bogu!«
39Neki su mu farizeji iz mnoštva rekli: »Učitelju, ukori svoje sljedbenike!«
40A on im je odgovorio: »Kažem vam, ako oni budu šutjeli, kamenje će vikati.«
Isus plače nad Jeruzalemom
41Kad je stigao nadomak grada i ugledao ga, zaplakao je nad njim 42i rekao: »Kad bi barem danas znao što će ti donijeti mir, ali ti to sada ne vidiš! 43Doći će vrijeme kad će tvoji neprijatelji podići nasipe oko tebe i okružiti te sa svih strana. 44Sravnit će sa zemljom tebe i tvoju djecu. Neće ostati ni kamen na kamenu unutar tvojih zidova jer nisi prepoznao vrijeme kad je Bog došao k tebi.«
Isus u Hramu
(Mt 21,12-17; Mk 11,15-19; Iv 2,13-22)
45Isus je otišao u Hram i počeo tjerati iz njega sve koji su ondje trgovali.#19,45 U Hramu su kupovali i prodavali životinje koje su prinosili kao žrtve Bogu. 46Rekao je: »Zapisano je: ‘Moja kuća bit će kuća molitve’,#19,46 Citat iz Iz 56,7. a vi ste je pretvorili u ‘pljačkaško sklonište’#19,46 Citat iz Jr 7,11.
47Isus je svaki dan poučavao u Hramu. Vodeći svećenici, učitelji Zakona i neki narodni glavari htjeli su ga ubiti, 48ali kako je sav narod pozorno slušao svaku riječ koju je Isus govorio, nisu nalazili načina kako da ga ubiju.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod