Luka 10
SHP

Luka 10

10
Isus šalje sedamdesetdvojicu
1Nakon toga, Gospodin je imenovao još sedamdesetdvojicu#10,1 sedamdesetdvojicu U nekim starogrčkim rukopisima piše: »sedamdesetoricu«. Isto u 17. retku. učenika i poslao ih pred sobom po dvojicu, u svaki grad i mjesto kamo je sâm namjeravao poći. 2Rekao im je: »Žetva je velika, a radnika je malo. Stoga, molite gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu. 3Idite! I zapamtite: šaljem vas kao janjce među vukove. 4Nemojte nositi novac, torbu niti obuću! I putem ne pozdravljajte nikoga! 5U koju god kuću uđete, najprije recite: ‘Mir ovom domu!’ 6Ako je u njoj netko kome je stalo do mira, vaš će mir ostati s njim, a ako nije — vratit će se k vama. 7Ostanite u toj kući, jedite i pijte što god vam ponude, jer radnik zaslužuje svoju plaću. Ne selite se iz kuće u kuću! 8I u koji god grad dođete i tamo vas lijepo prime, jedite što stave pred vas! 9Ozdravljajte bolesne i govorite im: ‘Božje je kraljevstvo blizu!’ 10A u koji god grad uđete i tamo vas ne prime, izađite na njegove ulice i recite: 11‘Čak i prašinu ovoga grada, koja nam se uhvatila za stopala, otresamo sa sebe protiv vas. Ipak, znajte ovo: Božje je kraljevstvo blizu!’ 12Kažem vam, na taj će dan biti lakše stanovnicima Sodome nego tome gradu.«
Isus upozorava
(Mt 11,20-24)
13»Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se čuda učinjena u vama dogodila u Tiru i Sidonu, oni bi se već odavno vratili na pravi put. Sjedili bi u pokajničkoj tkanini i pepelu u znak pokajanja. 14No Tiru i Sidonu će na dan Suda biti lakše nego vama. 15A ti, Kafarnaume, zar ćeš se uzdići na Nebo? Sići ćeš u svijet mrtvih!
16Onaj tko vas sluša, mene sluša. Onaj tko vas odbacuje, mene odbacuje. A onaj tko odbacuje mene, odbacuje onoga koji me poslao.«
Sotonin pad
17Sedamdesetdvojica su se radosno vratila govoreći: »Gospodine, čak nam se i zli duhovi pokoravaju u tvoje ime.« 18A on im je rekao: »Vidio sam Sotonu kako pada kao munja s Neba. 19Slušajte! Dao sam vam vlast da gazite zmije i škorpione i vlast nad svakom neprijateljskom silom. Ništa vam neće nauditi. 20No ne radujte se tome što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena zapisana na Nebu!«
Isusova molitva Ocu
(Mt 11,25-27; 13,16-17)
21U tom je trenutku zatitrao od radosti u Svetom Duhu i rekao: »Zahvaljujem ti, Oče, Gospodaru Neba i Zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i pametnih, a otkrio malenima. Da, Oče, jer ti si tako odlučio.
22Otac mi je sve predao u ruke. I nitko ne zna tko je Sin, osim Oca. Nitko ne zna ni tko je Otac, osim Sina i onoga komu Sin to odluči otkriti.«
23Zatim se okrenuo prema učenicima i povjerio im nasamo: »Blagoslovljene su oči koje vide ono što vi vidite! 24Jer, kažem vam, mnogi su proroci i kraljevi čeznuli da vide to što vi vidite, ali nisu vidjeli; da čuju to što vi čujete, ali nisu čuli.«
Priča o dobrom Samarijancu
25Tada je neki učitelj Zakona ustao i rekao Isusu u namjeri da ga iskuša: »Učitelju, što moram činiti da dobijem vječni život?«
26A Isus mu je odgovorio: »Što piše u Zakonu? Što tamo čitaš?«
27Čovjek je odgovorio: »Voli Gospodina, svoga Boga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svim umom svojim«#10,27 Citat iz Pnz 6,5. i »Voli svoga bližnjega kao sebe samoga.«#10,27 Citat iz Lev 19,18.
28A Isus mu je rekao: »Točno si odgovorio. Čini tako i živjet ćeš!«
29Čovjek se htio pokazati pravednim pa je upitao Isusa: »A tko je moj bližnji?«
30Isus mu je odvratio: »Neki je čovjek silazio iz Jeruzalema u Jerihon i pao u ruke razbojnicima. Oni su ga svukli, pretukli i otišli. Čovjek je ostao ležati polumrtav. 31Slučajno je tim putem prolazio neki svećenik. Kad ga je spazio, zaobišao ga je. 32Naišao je i neki levit; kad ga je spazio, i on ga je zaobišao. 33A neki je Samarijanac prolazio putem i došao do njega. Čim ga je spazio, sažalio se nad njim. 34Prišao mu je, oprao mu rane uljem i vinom te ih previo. Zatim ga je stavio na svoju životinju, odveo u prenoćište i pobrinuo se za njega. 35Sutradan je izvadio dva srebrnjaka, dao ih vlasniku prenoćišta i rekao mu: ‘Njeguj ga, a ako što dodatno potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim.’
36Što misliš, koji se od ove trojice ponio kao bližnji prema onomu što je pao u ruke razbojnicima?«
37Učitelj Zakona je odgovorio: »Onaj koji se sažalio nad njim.«
A Isus mu je rekao: »Idi i čini kako je i on učinio!«
Marija i Marta
38Dok je putovao sa svojim učenicima, ušao je u neko selo. Neka žena po imenu Marta primila ga je u kuću, 39a imala je sestru Mariju. Marija je sjela pokraj Gospodinovih nogu i slušala što govori, 40a Marta je bila zaokupljena raznim poslovima i posluživanjem. Došla je k njemu i rekla: »Gospodine, zar te nije briga što me sestra ostavila da sama radim sav posao? Reci joj da mi pomogne!«
41Gospodin joj je odgovorio: »Marta, Marta, tebe muči i uznemiruje mnogo toga, 42a samo je jedno važno. Marija je izabrala za sebe ono najbolje što joj neće biti oduzeto.«

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod