Jeremija 11
SHP

Jeremija 11

11
Savez je prekršen
1Jeremija je primio poruku od BOGA: 2»Jeremijo, reci stanovnicima Jude i građanima Jeruzalema: ‘Poslušajte odredbe ovog saveza.’ 3Reci da im ovako poručuje BOG Izraela: ‘Proklet je svaki čovjek koji ne poštuje odredbe ovog saveza. 4Sklopio sam ga s vašim precima kad sam ih izveo iz užarene peći#11,4 užarena peć Doslovno: »peć za željezo«. Peć koja postiže dovoljno visoku temperaturu da bi željezo omekšalo i postalo pogodno za oblikovanje. Egipta.’ Tad sam im rekao: ‘Slušajte me i poštujte sve moje zapovijedi. Tako ćete postati moj narod, a ja ću vam biti Bog. 5Ispunio sam zakletvu danu vašim precima. Obećao sam im plodnu zemlju, zemlju kojom teče med i mlijeko. U toj zemlji vi danas živite.’«
»Amen#11,5 Amen U značenju »neka bude kako ti kažeš«., BOŽE«, popratio sam njegove riječi.
6A BOG mi je tada rekao: »Objavi cijelu ovu poruku po judejskim gradovima i jeruzalemskim ulicama: ‘Slušajte odredbe saveza, koji vrijedi među nama, i izvršavajte ih. 7Otkad sam vaše pretke izveo iz Egipta pa sve do danas, stalno sam ih upozoravao da me trebaju slušati i poštovati. 8No nisu bili poslušni. Tvrdoglavo su radili što su htjeli. Iako sam im zapovjedio da se trebaju držati odredbi saveza, oni to nisu činili. Zato su ih zadesila sva zla koja savez predviđa za neposlušne.’«
9BOG mi je dalje govorio: »Stanovnici Jude i građani Jeruzalema urotili su se protiv mene. 10Kao i njihovi preci, ne slušaju me i štuju druge bogove. Narod Izraela i Jude prekršio je savez koji sam sklopio s njihovim precima.
11Zato je BOG rekao ovo: ‘Sručit ću na Judejce nesreću koja se neće moći izbjeći. Oni će tražiti od mene pomoć, ali ja ih neću slušati. 12Onda će gradovi Jude i građani Jeruzalema tražiti pomoć od drugih bogova, od idola pred kojima pale žrtve. Kad dođe vrijeme propasti, oni im neće biti ni od kakve pomoći. 13Narode Jude, imate bogova koliko i gradova! Žrtvenici, koje ste podigli za paljenje žrtava sramotnom Baalu, brojni su kao ulice Jeruzalema!’
14Zato, Jeremijo, nemoj više moliti za narod Jude. Ne preklinji za njih i ne upućuj mi molbe. Neka trpe i zovu upomoć. Ja ih neću slušati.«
15»Juda je moja draga.
Ali, toliko je zla učinila.
Nije joj mjesto u mom Hramu.
Mogu li žrtve njenu kaznu otkloniti?
Može li se, grešna, radovati?
16Jednom sam te, ja, BOG,
prozvao zelenom maslinom,
ljepoticom krasnog ploda.
Ali sad ću te potpaliti.
Sve će ti grane izgorjeti
u plamenu velike vatre.#11,15-16 Značenje je stihova nejasno.
17Ja, BOG Svevladar, zasadio sam te. Ali sad sam odredio da propadneš jer su Izraelci i Judejci činili zlo. Baalu su palili žrtve i tako me razbjesnili.«
Urota protiv Jeremije
18BOG mi je otkrio što rade ljudi iz Anatota#11,18 ljudi iz Anatota Anatot je bio Jeremijin rodni grad. Čak su se i njegovi rođaci urotili protiv njega. Vidi Jr 12,6. pa sam znao da su se urotili protiv mene. 19Prije sam bio kao pitomo janje koje čeka na klanje. Nisam shvaćao da su ljudi protiv mene iako su govorili:
»Uništimo drvo i njegov plod!
Ubijmo ga! Uklonimo s lica zemlje!
Tako će ga ljudi zaboraviti.«
20Molio sam: »BOŽE Svevladaru,
ti koji sudiš pravedno,
koji poznaješ ljudsko srce i um.
Daj da vidim kako ih kažnjavaš,
tebi sam svoju obranu povjerio.«
21BOG mi je rekao: »Ljudi iz Anatota žele te ubiti. Prijete ti ubojstvom ako budeš prorokovao u BOŽJE ime. 22Ja ću ih kazniti. Mladići će im poginuti u ratu, a sinovi i kćeri umrijeti od gladi. 23Već sam odredio vrijeme kad će od mene doći propast na ljude u Anatotu. Nitko neće preživjeti.«

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod