Postanak 1
SHP

Postanak 1

1
Postanak svijeta
1U početku je Bog stvorio nebo i zemlju.#1,1 Ili: »U početku, kad je Bog počeo stvarati nebo i zemlju«. 2Zemlja je bila bezoblična i kaotična. Prekrivale su je duboke vode, a nad njima se prostirala tama. Božji je Duh lebdio nad vodama.
Prvi dan — svjetlost
3Tada je Bog rekao: »Neka bude svjetlost.« I nastala je svjetlost. 4Bog je vidio da je svjetlost dobra i razdvojio je svjetlost od tame. 5Svjetlost je nazvao »dan«, a tamu »noć«.
Došla je večer, a zatim jutro. Bio je to prvi dan.
Drugi dan — nebo
6Tada je Bog rekao: »Neka bude svod, da razdvaja vode koje su gore od voda koje su dolje.« 7Time je Bog napravio svod kojim je razdvojio vode pod svodom od voda nad svodom. I bilo je tako. 8Bog je svod nazvao »nebo«.
Došla je večer, a zatim jutro. Bio je to drugi dan.
Treći dan — kopno i biljke
9Tada je Bog rekao: »Neka se vode pod nebom saberu na jedno mjesto i neka se pojavi kopno.« I bilo je tako. 10Bog je kopno nazvao »zemlja«, a sabrane vode »more«. I Bog je vidio da je dobro.
11Tada je Bog rekao: »Neka zemlja rodi bilje: svakovrsne biljke što daju sjeme i svakovrsne voćke što daju plodove sa sjemenom.« I bilo je tako. 12Zemlja je pustila svakovrsne biljke što donose sjeme i svakovrsno drveće koje donosi plod sa sjemenom. I Bog je vidio da je dobro.
13Došla je večer, a zatim jutro. Bio je to treći dan.
Četvrti dan — sunce, mjesec i zvijezde
14Tada je Bog rekao: »Neka budu svjetlila na nebeskom svodu, da razdvajaju dan od noći i da označavaju doba, dane i godine. 15I neka svjetlila na nebeskom svodu osvjetljavaju zemlju.« I bilo je tako. 16Bog je napravio dva velika svjetlila: veće da vlada danju i manje da vlada noću. Načinio je i zvijezde. 17Postavio je svjetlila na nebeski svod da osvjetljavaju zemlju, 18da vladaju danju i noću te da razdvajaju svjetlost od tame. I Bog je vidio da je dobro.
19Došla je večer, a zatim jutro. Bio je to četvrti dan.
Peti dan — ribe i ptice
20Tada je Bog rekao: »Neka se vode napune mnoštvom živih bića i neka ptice polete nebeskim svodom iznad zemlje.« 21Tako je Bog stvorio velike morske životinje i sva živa bića koja se kreću u vodi. Stvorio ih je prema njihovim vrstama, da ispunjavaju mora. Stvorio je i sve ptice prema njihovim vrstama. I Bog je vidio da je dobro.
22Bog ih je blagoslovio riječima: »Parite se i razmnožavajte. Ispunite morske vode. I neka se ptice razmnože na zemlji.«
23Došla je večer, a zatim jutro. Bio je to peti dan.
Šesti dan — kopnene životinje i čovjek
24Tada je Bog rekao: »Neka zemlja proizvede svakovrsna živa bića: pitome i divlje životinje svake vrste, velike i male životinje svake vrste.« I bilo je tako. 25Bog je načinio svakovrsne životinje — pitome i divlje, velike i male. I Bog je vidio da je dobro.
26Tada je Bog rekao: »Načinimo čovjeka kao sliku onoga što jesmo, da bude poput nas. Dat ćemo mu vlast nad ribama i pticama, nad svim životinjama i nad svom zemljom.«
27I Bog stvori čovjeka
kao sliku sebe.
Na Božju sliku
stvori ga.
Muško i žensko
stvori ih.
28Bog ih je blagoslovio riječima: »Imajte puno djece da bude sve više ljudi. Ispunite zemlju ljudima i gospodarite njome. Vladajte ribama u moru, pticama na nebu i svakim živim stvorom što se kreće po zemlji.«
29Zatim je Bog rekao: »Evo, dajem vam na cijeloj zemlji svaku biljku što nosi sjeme i svako stablo što nosi plod sa sjemenom — neka vam budu hrana. 30A svim životinjama na zemlji, svim pticama u zraku i svemu što gmiže po zemlji — svemu što živi i diše — dajem sve zeleno bilje za hranu.« I bilo je tako.
31Bog je pogledao sve što je stvorio i vidio da je veoma dobro.
Došla je večer, a zatim jutro. Bio je to šesti dan.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International


Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod

Ohrabrujući te i izazivajući da tražiš intimnost s Bogom svaki dan.


YouVersion koristi kolačiće za personalizaciju tvog iskustva. Korištenjem naše web stranice prihvaćaš našu upotrebu kolačića kako je opisano u našim Pravilima o privatnosti.