Efežanima 2
SHP

Efežanima 2

2
Iz smrti u život
1Nekoć ste bili duhovno mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha. 2Živjeli ste u grijehu, kao što živi svijet. Slijedili ste vladara zlih sila nad Zemljom, istog duha koji sada djeluje među onima koji su neposlušni Bogu. 3Mi smo isto nekoć živjeli među njima. Udovoljavali smo svojoj tjelesnoj naravi i zadovoljavali požude svojeg tijela i svojih misli. U takvom smo stanju, poput svih ostalih, zavrijedili Božji bijes.
4No Bog je pun milosti i velika je njegova ljubav prema nama. 5Dok smo još bili duhovno mrtvi zbog svojih prijestupa, on nas je oživio zajedno s Kristom. Spašeni ste Božjom milošću! 6On je nas, koji smo u Kristu Isusu, podigao s Kristom i postavio nas zajedno s njim na prijestolje u Nebeskom kraljevstvu. 7Tako da bi svojom dobrotom prema nama u Kristu Isusu pokazao za sva buduća vremena veliko bogatstvo svoje milosti. 8Božjom ste milošću spašeni po vjeri, i to nije vaša zasluga — to je Božji dar. 9Niste spašeni svojim djelima, tako da se nitko ne može hvaliti. 10Mi smo Božje djelo, stvoreni u Kristu Isusu da činimo dobra djela, koja je Bog unaprijed pripremio da ih činimo kroz život.
Jedno u Kristu
11Sjetite se da ste rođeni kao nežidovi. Židovi koji sebe zovu obrezanima prozvali su vas neobrezanima. No njihovo je obrezanje učinjeno samo ljudskom rukom. 12Isto tako, ranije ste bili bez Krista i izvan zajednice Izraelaca; isključeni iz Božjih saveza i obećanja. Živjeli ste u svijetu bez nade i bez Boga. 13U prošlosti ste bili daleko od Boga, ali sada ste u Isusu Kristu dovedeni blizu Bogu, po Kristovoj krvi. 14Sâm Krist naš je mir. On je ujedinio Židove i ostale narode. Svojim je tijelom srušio zid neprijateljstva koji ih je razdvajao. 15Židovski je zakon imao mnogo pravila i odredbi, ali Krist ga je poništio da bi od dviju skupina ljudi stvorio u sebi jedan novi narod i tako uspostavio mir. 16Svojom smrću na križu, Krist je ukinuo neprijateljstvo dviju skupina i učinio ih jednim tijelom. Tako ih je obje pomirio s Bogom. 17Došao je i propovijedao mir vama, koji ste bili daleko od Boga, i vama, koji ste bili blizu. 18Po njemu i jedni i drugi imamo pristup Ocu po jednom Duhu.
19Tako niste više stranci ni tuđinci, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božje obitelji. 20Vi ste građevina izgrađena na temeljima apostola i proroka, a sâm Isus Krist njezin je temeljni kamen. 21On drži cijelu građevinu na okupu i čini da raste u sveti hram u Gospodinu. 22U njega ste i vi zajedno ugrađeni da biste bili mjesto gdje Bog prebiva u Duhu.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod