Jaona 14:2

Jaona 14:2 MBP

Ao an-tranon’ny Raiko misy fitoerana maro; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo Aho; fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho.
MBP: Baiboly Protestanta Malagasy
Partager

Plans de lecture et de méditation gratuits en rapport avec Jaona 14:2