Salmos 1:6

Salmos 1:6 ZATNTPS

Dxezaca ba lazre' Dios ca da dxelún benne' xrlátaje ca'. Da dxelún benne' we̱n da cale̱la ca' che̱ na le̱' naga xelebía xi'e̱.
ZATNTPS: Xela wezria cube nen salmo caʼ
Partager

Plans de lecture et de méditation gratuits en rapport avec Salmos 1:6