Janez 1
EKU

Janez 1

1
Predgovor
1V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. 2Ta je bila v začetku pri Bogu. 3Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalega. 4V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi 5in luč sveti v temi in tema je ni sprejela.
6Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. 7Ta je prišel v pričevanje, da je pričeval o luči, da bi po njem vsi vero sprejeli. 8Ni bil on luč, ampak naj bi pričeval o luči.
9Prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. 10Na svetu je bil in svet je nastal po njem – in svet ga ni spoznal. 11V svojo lastnino je prišel in njegovi ga niso sprejeli. 12Vsem pa, kateri so ga sprejeli, je dal pravico, da postanejo božji otroci; njim, ki vanj verujejo, 13ki se niso rodili iz krvi, ne iz poželenja mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga.
14In Beseda se je učlovečila in se je naselila med nami; in videli smo njeno slavo, slavo kakor edinorojenega od Očeta: polno milosti in resnice.
15Janez je o njej pričeval in klical: »Ta je bil, o katerem sem rekel: On, ki pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej ko jaz.« 16In iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost na milost; 17zakaj postava je bila dana po Mojzesu, milost in resnica je prišla po Jezusu Kristusu. 18Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki je v Očetovem naročju, on je povedal.
I. Prva velika noč
1. Teden priprave
Pričevanje Janeza Krstnika
Lk 3,15–18
19In to je Janezovo pričevanje, ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?« 20Priznal je in ni tajil; priznal je: »Jaz nisem Kristus.« 21In vprašali so ga: »Kaj torej? Si Elija?« Rekel je: »Nisem.« »Ali si prerok?« Odgovoril je: »Ne.« 22Rekli so mu torej: »Kdo pa si? Tem, ki so nas poslali, moramo vendar odgovoriti. Kaj praviš sam o sebi?« 23Rekel je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: Izravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija.« 24In ti, ki so bili poslani, so bili izmed farizejev. 25In vprašali so ga ter mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če ti nisi ne Kristus ne Elija ne prerok?« 26Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem z vodo; sredi med vami pa stoji on, ki ga vi ne poznate, 27ta, ki pride za menoj, ki pa je pred menoj in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala.«
28To se je zgodilo v Betaniji, onstran Jordana, kjer je Janez krščeval.
29Drugega dne je videl Jezusa, ko je prihajal k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje božje, ki odjemlje greh sveta. 30Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj; zakaj bil je prej ko jaz. 31In jaz ga nisem poznal; toda da se Izraelu razodene, zato sem jaz prišel in z vodo krščujem.« 32In Janez je pričeval: »Videl sem Duha, ki je prihajal kakor golob z neba in ostal na njem. 33In jaz ga nisem poznal; toda ta, ki me je poslal z vodo krščevat, mi je rekel: ‚Na kogar boš videl Duha prihajati in ostati na njem, ta je, kateri krščuje s Svetim Duhom.‘ 34In jaz sem videl in sem priča, da je ta božji Sin.«
Prvi učenci
35Naslednji dan je Janez spet stal tam in z njim dva izmed njegovih učencev; 36in ko se je ozrl v mimo gredočega Jezusa, je rekel: »Glejte, Jagnje božje!« 37Oba učenca sta slišala njegove besede in sta šla za Jezusom. 38Jezus pa se obrne in, ko ju vidi, da gresta za njim, jima reče: »Kaj iščeta?« Odgovorita mu: »Rábi (kar pomeni učenik), kje stanuješ?« 39Veli jima: »Pridita in poglejta!« Šla sta in videla, kje stanuje, in sta tisti dan ostala pri njem. Bilo je okoli desete ure.
40Eden izmed dveh, ki sta to slišala od Janeza in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. 41Ta najprej najde svojega brata Simona in mu reče: »Našli smo Mesija« (kar pomeni Kristus – Maziljenec). 42In privedel ga je k Jezusu. Jezus ga pogleda in reče: »Ti si Simon, Janezov sin: ti se boš imenoval Kefa,« kar pomeni Peter.
43Naslednji dan je Jezus hotel oditi v Galilejo, pa dobi Filipa in mu reče: »Hôdi za menoj!« 44Bil je to Filip iz Betsajde, Andrejevega in Petrovega mesta. 45Filip dobi Natanaela in mu reče: »Njega, o katerem so v postavi pisali Mojzes in preroki, smo našli: Jezusa, Jožefovega sina, iz Nazareta.« 46Natanael mu reče: »Iz Nazareta more biti kaj dobrega?« Filip mu reče: »Pridi in poglej!« 47Ko Jezus vidi, da Natanael prihaja k njemu, reče o njem: »Glej, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.« 48Natanael ga vpraša: »Od kod me poznaš?« Jezus mu odgovori: »Preden te je Filip poklical, ko si bil pod smokvinim drevesom, sem te videl.« 49Natanael mu pravi: »Učenik, ti si božji Sin, ti si Izraelov kralj.« 50Jezus mu odgovori: »Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ. Še kaj večjega ko to boš videl.« 51In mu reče: »Resnično, resnično, povem vam: Videli boste nebo odprto in angele božje nad Sinom človekovim gor in dol hoditi.«

EKU © 1974 United Bible Societies, © 2017 Društvo Svetopisemska družba Slovenije.

Svetopisemska družba se posveča širjenju Svetega pisma, da bi njegovo življenjsko sporočilo lahko doseglo vse ljudi. Tudi ti lahko pomagaš pri tem delu!


En savoir plus sur Ekumenska izdaja