Päättynyt kaik on työ: Ota vastaan Jeesuksen lepo tänä jouluna

Hartaus

Päivä 3: Ilmaise tarvitsevuutesi:“Kiitos, mutta hoidan tämän itse.”Oletko koskaan kieltäytynyt avusta, vaikka oikeasti olisit sitä tarvinnut?Joskus on vaikeaa myöntää, että emme pysty tekemään itse kaikkea. Monenlaisten jouluvalmisteluiden keskellä tästä toisinaan seuraa väsymystä ja ärtymystä. Mutta juuri tällä samalla itseriittoisuudella voi olla tuhoisat seuraukset myös hengellisessä elämässä.Totuus on, että tarvitsemme Jeesusta. Kuitenkin elämme elämäämme usein kuin tulisimme täysin toimeen omillamme. Vasta kun erotamne aikaa katsellaksemme Jumalan kauneutta – Hänen pyhyttään, Hänen rakkauttaan ja hyvyyttään, Hänen sovitusuhriaan – ymmärrämme, kuinka epätoivoisesti tarvitsemme Häntä. Tarvitsevuutensa myöntäminen tekee haavoittuvammaksi, mutta Jeesus lupaa, että hengessä köyhät, sävyisät ja vanhurskautta janoavat palkitaan syvemmällä Jumalan tuntemisella.Näyttää siltä, että tarvitsevuutemme myöntäminen on ainoa tapa tulla osalliseksi Jeesuksen Kristuksen upeista rikkauksista, jotka Jumala on meille valmistanut.Psalmisti kutsuu Jumalan kansaa palvomaan, kumartumaan maahan ja polvistumaan heidän Luojansa edessä. Heprean kielen sana palvomiselle tarkoittaa heittäytymistä kasvoilleen tai polvistumista. Fyysisesti tämä tarkoittaa polvien notkistamista Jeesuksen Herrauden tunnustamiseksi; hengellisesti tämä tarkoittaa kaikkemme luovuttamista kaikelle sille, mitä Hän on.Tällainen näkökulman ja prioriteettien uudelleen virittäminen on mahdollista vain, kun olemme ensin käyttäneet aikaa Jumalan suuruuden tiedostamiseen; palvonta antaa meille oikeanlaisen kuvan Jumalasta, josta taas seuraa syntien tunnustaminen ja katumus.Jeesus havainnollistaa tätä samaa asiaa kutsuessaan itseään viinipuuksi ja opetuslapsiaan sen oksiksi. “Ilman minua te ette voi tehdä mitään”, Hän sanoo heille. Mutta “se, joka pysyy minussa […] kantaa paljon hedelmää.” Yllättävää kyllä, Jeesus ei kutsu meitä tekemään enemmän työtä ollaksemme hedelmällisempiä; sen sijaan Hän kutsuu meitä pysymään Hänessä, odottamaan Häntä. Ne, jotka pysyvät yhteydessä Häneen, tuottavat hedelmää luonnostaan, koska yksin Hänen Henkensä saa aikaan hedelmät.Myönnä tarvitsevasi Jeesusta, ja anna sen tuoda sinulle lepo ja rauha tänä jouluna. Paineet ovat poissa. Sinun ei tarvitse saada kaikkea aikaan itse. Oikeastaan sinun tarvitsee vain levätä.Kysymyksiä pohdittavaksi: Miten kuvaus Jeesuksesta viinipuuna vaikutti sinuun? Mitkä muut Jeesuksen itsestään käyttämät nimet saavat sinut tiedostamaan, kuinka paljon tarvitset Häntä? Millä yhdellä tavalla voisit tänään ilmaista tarvitsevuutesi ja levätä Hänessä?