Rauhan tavoittelu

Päivä 1 / 7 • Tämän päivän kohdat

Hartaus

Rauhassa Jumalan kanssa

Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen. (Room. 5:11)

Rauhan etsiminen on jotain, jota voimme tehdä itse itsellemme. Rauhan voi löytää monesta eri paikasta. Olkoon se kylpylä, kuntosali tai mikä tahansa sinua rentouttava paikka, on hyvä olla päämäärähakuinen turvapaikkaa etsiessäsi. 

Sana 'turvapaikka' tulee Latinan sanasta ‘sanctus’ joka tarkoittaa pyhää. Etsiessämme rauhaa meidän pitää varoa unohtamasta sitä mikä on pyhää. 

Meidän suhteemme Jumalaan on sovitettu Jeesuksen kautta. Jeesus on tuonut meidät elävään suhteeseen Isän kanssa, jolloin meitä voidaan kutsua Jumalan ystäviksi. 

Kuten kaikissa merkityksellisissä suhteissa, meidän pitää olla rehellinen ja altis suhteen syventymiseksi. Lähesty Jumalaa niiden asioiden kanssa, joista sinun pitää luopua ja etsi Hänen rakastavaa hyväntahtoisuuttaan rauhan saamiseksi. Pyydä, että Hän jatkaa sinun muovaamistasi Kristuksen kaltaiseksi.

Afrikkalainen Sanonta

Näytä minulle ystäväsi ja minä näytän sinulle luonteesi. ~ Afrikkalainen sanonta

Tehtävä: 


Keskustele jonkun hyvän ystäväsi kanssa ja sano mitä arvostat hänen ystävyydessään. Mieti keskustelun jälkeen miten voisit rakentaa samanlaisen suhteen Jumalan kanssa, sillä Hän on kutsunut sinua ystäväksi.