Myrkytön sielu

Hartaus
On helppoa jäädä kulttuuristen haittojen ansaan, koska ne on helppo järkeistää päässämme. Useimmat meistä ovat ehkä ajatelleet seuraavasti: se mikä on vaarallista sinulle, ei välttämättä ole vaarallista minulle. Jumalan sana sanoo toista. Paavali kertoo meille 1. korinttilaiskirjeen 6. luvussa, että pelkästään se, että pystyt ei tarkoita, että sinun pitäisi.

Minkälaisia periaatteita käytät suodattaaksesi kulttuurisia haittoja elämässäsi? Miten hyvin luulet näiden periaatteiden vastaavan Jumalan periaatteita?