Kevään siemenet: Naisen 40-päiväinen matka

Hartaus
JOHDANTO: Puutarhasi istutus hedelmällistä sadonkorjuuta varten
Miltä matkamme näyttää:
PÄIVÄT 1-2: Johdanto

PÄIVÄT 3-6: Maaperän valmistaminen
Käyttäen Luukkaan evankeliumia, valmistamme neljän päivän ajan sydäntemme maaperää ottamaan vastaan totuuden.

PÄIVÄT 7-40: Siementen istutus ja puutarhasi hoitaminen
1. Jokainen päivä alkaa kappaleella efesolaiskirjeestä, TOTUUDEN SIEMEN.
2. SIEMENEN ISTUTUS -osiossa sinulle annetaan yksi "siemen" ko. kappaleesta, yksi pyhä kirjoitus, jonka istutat sydämeesi kyseisenä päivänä. Ohjaa ajatuksesi tarkoituksella jakeeseen ja muuta ajatteluasi sekä sydäntäsi nähdäksesi päiväsi ja ihmiset elämässäsi tämän jakeen valossa.
3. Alista itsesi tälle totuudelle ja istuta siemen syvälle sydämeesi.
4. KASTELE SIEMEN -osiossa suorita annettu harjoitus tai toiminta, se auttaa sinua "istuttamaan siemenen" ja käsittelemään tätä totuutta täydellisemmin elämässäsi. "Olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne" (Jaakob 1:22).
6. KANNA HEDELMÄÄ -osiossa nostetaan esiin hippunen totuutta päivää varten. Tämä on se hedelmä, jonka pitäisi syntyä totuuden istutuksen ja kastelun jälkeen sydämessäsi.
7. Lopulta, käytä totuuksia efesolaiskirjeestä ohjataksesi rukouksiasi. "Tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen: jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä" (1. Johanneksen kirje 5:14).

Lue efesolaiskirjeen 3:14-19.

Kun aloitat...käytä hetki aikaa valmistellaksesi sydäntäsi ennen opiskelun aloittamista, kuten saatat valmistella puutarhaasi ennen kevätistutuksia. Pyydä Jumalaa avaamaan sydämesi ottamaan vastaan totuuden siemenet, jotka Hän haluaa istuttaa sydämeesi seuraavien 40:n päivän aikana. Antakoon Hän noiden siementen kasvaa terveeksi vesakoksi, kypsiksi kasveiksi ja lopulta yltäkylläiseksi sadoksi. Älä pelkää kysyä Häneltä apua kuullaksesi Hänen äänensä ja Hän antaisi armonsa, jota tarvitset seurataksesi Hänen ohjeitaan. Herra luo omasta hahmostaan kauniin puutarhan sydämeesi! Valmistaudu - kevät on täällä! Olkoon sydämesi täynnä ylitsevuotavaa Herran täyteyttä!

Puolestasi rukoillen,
Laurie

Jollei toisin mainita, lainaukset ovat Pyhästä Raamatusta, Raamattu Kansalle 2012, copyright © 2012 Raamattu Kansalle ry.