Kirje roomalaisille 14
FB92

Kirje roomalaisille 14

14
Älkää tuomitko toisianne
1 # Room. 15:1; 1. Kor. 9:22 Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko, älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä. 2#1. Moos. 1:29, 9:3Joku katsoo voivansa syödä kaikkea, mutta heikkouskoinen syö vain kasviksia. 3#Kol. 2:16Joka syö kaikkea, älköön halveksiko sitä joka ei syö, ja joka taas ei syö kaikkea, älköön tuomitko sitä joka syö. Onhan Jumala ottanut omakseen hänetkin. 4#1. Kor. 4:3,4Mikä oikeus sinulla on tuomita toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu – vaikka kyllä hän seisoo, sillä Herra kykenee pitämään hänet pystyssä.
5 # Gal. 4:10 Joku pitää yhtä päivää toista parempana, toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma. 6#1. Kor. 10:30; 1. Tim. 4:4Joka kiinnittää huomionsa päiviin, tekee niin Herran kunniaksi, ja joka syö, syö Herran kunniaksi, sillä hän kiittää Jumalaa. Joka taas ei syö, on Herran kunniaksi syömättä, ja hänkin kiittää Jumalaa. 7#2. Kor. 5:15; 1. Piet. 4:2Kukaan meistä ei elä itseään varten eikä kukaan kuole itseään varten. 8#Gal. 2:20; 1. Tess. 5:10Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. 9#Ap. t. 10:36,42Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra. 10#Matt. 25:31,32; 2. Kor. 5:10Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. 11#Jes. 45:23; Fil. 2:10,11Onhan kirjoitettu:
– Niin totta kuin elän, sanoo Herra,
jokainen polvi on notkistuva minun edessäni
ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa.
12 # Room. 2:6; 1. Piet. 4:5 Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään.
Heikon veljen tukeminen
13 # Matt. 18:6; 1. Kor. 8:9, 10:32; 2. Kor. 6:3; Fil. 1:10 Älkäämme siis enää tuomitko toisiamme. Katsokaa sen sijaan, ettette saata veljeänne kompastumaan ja kaatumaan. 14#1. Kor. 8:8, 10:29; 1. Tim. 4:4,5; Tit. 1:15Herraan Jeesukseen luottaen tiedän varmasti, ettei mikään ole sinänsä epäpuhdasta. Mutta jos joku pitää jotakin epäpuhtaana, hänelle se on epäpuhdasta. 15#1. Kor. 8:11Jos veljesi pahastuu ruoastasi, et enää ole noudattanut rakkauden vaatimuksia. Älä saata ruoallasi perikatoon sitä, jonka vuoksi Kristus on kuollut. 16Älkää antako aihetta pilkata sitä hyvää, minkä olette saaneet. 17#Room. 5:1; Gal. 5:22Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. 18Joka tällä tavoin palvelee Kristusta, on Jumalalle mieleen ja saa ihmistenkin arvonannon.
19 # Room. 15:2; Hepr. 12:14 Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme. 20Älä ruoan vuoksi hajota Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta ihmiselle on pahaksi, jos hän syö jotakin, mikä loukkaa omaatuntoa. 21#1. Kor. 8:13Sinun on hyvä olla syömättä lihaa ja juomatta viiniä ja välttää muutakin, mikä loukkaa veljeäsi. 22#1. Joh. 3:21Säilytä sinä oma uskosi Jumalan edessä. Onnellinen se, joka ei tuomitse itseään siitä minkä uskoo oikeaksi. 23Mutta se, joka epäröi ja silti syö, on tuomittu, koska hän ei toimi uskon perusteella. Kaikki, mikä ei perustu uskoon, on syntiä.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992