Kirje roomalaisille 11
FB92

Kirje roomalaisille 11

11
Jumala ei ole hylännyt kansaansa
1 # 5. Moos. 4:31; 1. Sam. 12:22; Ps. 94:14; Jer. 31:37 | 2. Kor. 11:22; Fil. 3:5 Kysyn siis: ei kai Jumala ole hylännyt omaa kansaansa? Ei toki! Olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin jälkeläinen, Benjaminin heimoa. 2Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän edeltäkäsin on valinnut. Tiedättehän te, mitä kirjoitukset kertovat Eliasta. Hän esittää Jumalalle Israelia vastaan tämän syytöksen: 3#1. Kun. 19:10,14»Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Minä yksin olen enää jäljellä, ja he tavoittelevat minunkin henkeäni.» 4#1. Kun. 19:18Mutta minkä vastauksen hän saa Jumalalta? »Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole polvistuneet Baalin edessä.» 5#Sak. 13:8,9; Room. 9:27Samoin on nykyisenäkin aikana olemassa jäännös, jonka Jumala on armossaan valinnut. 6#5. Moos. 9:4,5; Room. 4:4,5; Gal. 3:18; Ef. 2:8Mutta jos valinta kerran perustuu armoon, se ei perustu ihmisen tekoihin – muutenhan armo ei olisi armo. 7#Room. 9:31; 2. Kor. 3:14Israel ei siis ole saavuttanut sitä, mitä se on tavoitellut; vain valitut ovat sen saaneet. Muut ovat paatuneet, 8#5. Moos. 29:3; Jes. 6:9,10, 29:10niin kuin on kirjoitettu:
– Jumala on antanut heille turtuneen hengen,
silmät, jotka eivät näe, ja korvat, jotka eivät kuule.
Näin on yhä vielä.
9 # Ps. 69:23,24 Ja Daavid sanoo:
– Tulkoon heidän pitopöytänsä heille ansaksi ja satimeksi,
kompastukoot he siihen ja saakoot rangaistuksensa.
10Hämärtykööt heidän silmänsä niin, etteivät he näe.
Paina heidän selkänsä aina kumaraan.
Pakanakansojen pelastuminen
11 # 5. Moos. 32:21 Kysyn siis: eivät kai juutalaiset sen vuoksi kompastuneet, että he jäisivät maahan makaamaan? Päinvastoin! Heidän lankeemuksensa on avannut pelastuksen muille kansoille, ja näin juutalaiset ovat saaneet aiheen kadehtia niitä. 12#Jes. 49:22Jos heidän lankeemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle ja heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille, kuinka paljon enemmän saakaan aikaan heidän täysimääräinen voittonsa!
13 # Room. 15:16; Gal. 1:16, 2:7,9 Teille pakanuudesta kääntyneille sanon: minä ylistän tehtävääni kansojen apostolina, 14sillä näin herätän ehkä heimolaisissani kateutta teitä kohtaan ja voin pelastaa joitakuita heistä. 15#2. Kor. 5:18Jos juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä? Silloin kuolleet heräävät eloon! 16#3. Moos. 23:10; 4. Moos. 15:20; Hes. 44:30Jos ensimmäinen leipä pyhitetään, on koko leipomus pyhä, ja jos puun juuri on pyhä, ovat myös oksat pyhät.
17 # Jer. 11:16; Ef. 2:19 Jos jalosta oliivipuusta on katkaistu oksia ja jos sinut, joka olet peräisin villistä oliivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon niin että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä, 18#Joh. 4:22älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla! Mutta jos ylvästelet, muista, ettet sinä kannata juurta vaan juuri kannattaa sinua. 19Sanot ehkä, että nuo oksat katkaistiin, jotta sinut voitaisiin oksastaa. 20#Sananl. 28:14; Jes. 66:2; 1. Kor. 10:12; Fil. 2:12Se on totta. Ne katkaistiin pois epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt, kun uskot. Älä silti ole ylimielinen, vaan pelkää! 21Jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. 22#Joh. 15:2; Hepr. 3:14Katso, kuinka Jumala on sekä lempeä että ankara. Langenneita kohtaan hän on ankara, sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni hänen hyvyydessään; muuten sinutkin leikataan pois. 23#2. Kor. 3:16Mutta myös nuo toiset oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan, sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. 24Jos kerran sinut on leikattu irti villistä oliivipuusta, johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa oksastettu jaloon oliivipuuhun, niin totta kai nämä alkuperäiset oksat voidaan liittää takaisin omaan puuhunsa.
Israelin pelastuminen
25 # Joh. 10:16; 2. Kor. 3:14 Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus: paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. 26#Jes. 59:20Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu:
– Siionista on tuleva Pelastaja,
hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä.
27 # Jes. 27:9; Jer. 31:33,34 Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan:
minä otan pois heidän syntinsä.
28 # 5. Moos. 10:15 Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, isien tähden. 29#4. Moos. 23:19; 2. Tim. 2:13Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. 30Te olitte ennen tottelemattomia Jumalaa kohtaan, mutta noiden toisten tottelemattomuuden vuoksi Jumala on nyt armahtanut teidät. 31Samalla tavoin he ovat nyt olleet tottelemattomia, jotta myös heidät armahdettaisiin, kun te olette saaneet armahduksen. 32#Room. 3:9,19,23; Gal. 3:22Jumala on näet tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen.
33 # Job 11:7; Jes. 45:15; Viis. 17:1 Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus,
kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa!
Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa
ja jäljittämättömät hänen tiensä!
34 # Job 15:8; Jes. 40:13; Jer. 23:18; Viis. 9:13; 1. Kor. 2:16 Kuka voi tuntea Herran ajatukset,
kuka pystyy neuvomaan häntä?
35 # Job 41:3 Kuka on antanut hänelle jotakin,
mikä hänen olisi maksettava takaisin?
36 # 1. Kor. 8:6; Kol. 1:16; Ilm. 4:11 Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992