Psalmit 72
FB92

Psalmit 72

72
Psalmi 72
Rukous kuninkaan puolesta
1 # Jes. 11:2–5 Salomon psalmi.
Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi,
opeta oikeamielisyys hallitsijalle!
2Hän jakakoon kansallesi oikeutta,
köyhiä palvelijoitasi hän auttakoon,
3niin vuoret kantavat rauhan hedelmää
ja oikeus verhoaa kukkulat.
4Olkoon hänen tuomionsa köyhän turva,
maan vähäiset saakoot hänen apunsa,
ja sortajat hän murskatkoon,
5niin häntä kunnioitetaan polvesta polveen,
niin kauan kuin kiertävät aurinko ja kuu.
6 # Jes. 32:1,2 Olkoon hän kuin sade kuivalle nurmelle,
kuin maahan lankeava kevätsade.
7Kukoistakoon oikeus hänen päivinään,
ja vallitkoon rauhan runsaus,
kunnes kuuta ei enää ole.
8Merestä mereen hän hallitkoon,
suurelta virralta maan ääriin asti.
9Kumartakoot häntä aavikoitten asujat,
hänen edessään viholliset nuolkoot tomua.
10 # Matt. 2:11 # Ps. 45:13+ Saakoon hän Tarsisin ja meren saarten lahjat,
Saban ja Seban kuninkaitten verot.
11Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä,
ja palvelkoot häntä kaikki kansat,
12sillä hän kuulee köyhän avunhuudot
ja rientää turvattoman auttajaksi.
13Hän säälii kurjaa ja avutonta
ja pelastaa köyhät ahdingosta,
14 # Ps. 9:13 | Ps. 116:15 lunastaa heidät väkivallan ja sorron alta,
ja jokaisen henki on hänelle kallis.
15 # Ps. 61:7,8 Eläköön hän kauan ja saakoon Saban kultaa.
Rukoilkoon kansa aina hänen puolestaan,
pyytäköön lakkaamatta hänelle siunausta,
16niin maa kasvaa viljaa yltäkylläisesti,
vainiot lainehtivat vuorten harjanteilla asti,
laiho on sankka kuin Libanonin metsä
ja lyhteet lukuisat kuin ruoho maassa.
17Pysyköön hänen nimensä ikuisesti,
muistettakoon se aina auringon alla.
Tuokoon se kaikille siunausta,
ja kansat ylistäkööt hänen onneaan.
18Ylistetty on Herra, Israelin Jumala,
ihmeelliset ovat hänen tekonsa,
ei ole hänelle vertaa!
19 # Jes. 6:3 Ylistetty ikuisesti
hänen nimensä kunnia.
Maa on täynnä hänen kirkkauttaan.
Aamen, Aamen.
20Daavidin, Iisain pojan, rukoukset päättyvät tähän.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992