Psalmit 67
FB92

Psalmit 67

67
Psalmi 67
Kaikki kansat ylistäkööt Jumalaa
1Laulunjohtajalle. Kielisoittimilla. Psalmi, laulu.
2 # 4. Moos. 6:24,25 Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä,
hän kirkastakoon meille kasvonsa. (sela)
3Silloin koko maa oppii tuntemaan sinun tiesi, Jumala,
ja kaikki kansat saavat tietää, että sinä autat.
4Ylistäkööt kansat sinua, Jumala,
ylistäkööt sinua kaikki kansat.
5Kansat iloitkoot ja riemuitkoot,
sillä sinä jaat niille oikeutta,
sinä johdatat kansakuntia maan päällä. (sela)
6Ylistäkööt kansat sinua, Jumala,
ylistäkööt sinua kaikki kansat.
7 # 3. Moos. 26:4 Maa on antanut satonsa.
Jumala, meidän Jumalamme, siunatkoon meitä yhä.
8Siunatkoon Jumala meitä,
ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992