Evankeliumi Matteuksen mukaan 26
FB92

Evankeliumi Matteuksen mukaan 26

26
Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus
26—28
Jeesuksen surmaamisesta neuvotellaan
1 # Mark. 14:1,2; Luuk. 22:1,2; Joh. 11:45–53 Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän sanoi opetuslapsilleen: 2#2. Moos. 12:1–27 | Matt. 16:21+»Kahden päivän kuluttua, niin kuin tiedätte, on pääsiäinen. Silloin Ihmisen Poika luovutetaan ristiinnaulittavaksi.»
3Samaan aikaan kokoontuivat ylin papisto ja kansan vanhimmat ylipappi Kaifaksen palatsiin 4neuvottelemaan, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. 5#Matt. 21:46»Ei kuitenkaan kesken juhlan», he sanoivat, »ettei kansa ala mellakoida.»
Jeesus voidellaan Betaniassa
6 # Mark. 14:3–9; Joh. 12:1–8 Kun Jeesus oli Betaniassa spitaalia sairastaneen Simonin talossa, 7#Luuk. 7:36–38tuli hänen luokseen nainen, jolla oli alabasteripullossa hyvin kallista tuoksuöljyä. Jeesuksen aterioidessa nainen vuodatti öljyn hänen päähänsä. 8Mutta kun opetuslapset näkivät sen, he sanoivat paheksuen: »Millaista haaskausta! 9Olisihan sen voinut myydä hyvään hintaan ja antaa rahat köyhille.»
10Jeesus huomasi tämän ja sanoi heille: »Miksi te pahoitatte naisen mielen? Hän teki minulle hyvän teon. 11#5. Moos. 15:11Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole. 12Kun hän voiteli minut, se tapahtui hautaamistani varten. 13#Matt. 24:14Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki.»
Juudas pettää Jeesuksen
14 # Mark. 14:10,11; Luuk. 22:3–6 # Joh. 11:57 Silloin yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Juudas Iskariot, meni ylipappien luo 15#Sak. 11:12; Matt. 27:3–5ja sanoi: »Paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne?» He sopivat hänen kanssaan kolmestakymmenestä hopearahasta. 16Siitä lähtien hän etsi tilaisuutta kavaltaakseen Jeesuksen.
Pääsiäisateria
17 # Mark. 14:12–16; Luuk. 22:7–13 # 2. Moos. 12:3–10,18–27; 5. Moos. 16:1–8 Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: »Minne tahdot meidän valmistavan sinulle pääsiäisaterian?» 18Jeesus sanoi: »Menkää kaupunkiin.» Hän neuvoi, kenen luo heidän oli siellä mentävä, ja käski sanoa tälle: »Opettaja sanoo: ’Hetkeni on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa.’» 19Opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian.
20 # Mark. 14:17–21; Luuk. 22:21–23; Joh. 13:18–30 Illan tultua Jeesus kävi aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa. 21Heidän syödessään hän sanoi: »Totisesti: yksi teistä on kavaltava minut.» 22Murheen vallassa he alkoivat toinen toisensa jälkeen kysellä: »Herra, en kai se ole minä?» 23#Ps. 41:10Jeesus vastasi heille: »Minut kavaltaa mies, joka syö samasta vadista kuin minä. 24Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään.» 25Silloin Juudas, hänen kavaltajansa, kysyi: »Rabbi, en kai se ole minä?» »Itsepä sen sanoit», vastasi Jeesus.
Jeesus asettaa ehtoollisen
26 # Mark. 14:22–26; Luuk. 22:14–20; 1. Kor. 11:23–25 Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: »Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini.» 27#1. Kor. 10:16Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: »Juokaa tästä, te kaikki. 28#2. Moos. 24:8; Sak. 9:11; Hepr. 9:15 | Jes. 53:12; Hepr. 9:28Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. 29#Ilm. 21:5Ja minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne Isäni valtakunnassa.»
Jeesus ennustaa opetuslasten luopumisen
30 # Ps. 118:29 Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. 31#Mark. 14:26–31; Luuk. 22:31–34,39; Joh. 13:36–38#Sak. 13:7; Joh. 16:32Silloin Jeesus sanoi heille: »Tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu: ’Minä lyön paimenen maahan, ja lauman lampaat joutuvat hajalle.’ 32#Matt. 28:7,16Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan.» 33Pietari keskeytti hänet ja sanoi: »Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu.» 34#Matt. 26:69–75Jeesus vastasi: »Totisesti: tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» 35#Joh. 11:16Pietari sanoi: »Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä.» Samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset.
Jeesus rukoilee Getsemanessa
36 # Mark. 14:32–42; Luuk. 22:40–46 # Joh. 18:1 Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille: »Jääkää te tähän siksi aikaa kun minä käyn tuolla rukoilemassa.» 37#Matt. 17:1Pietarin ja molemmat Sebedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan. 38#Ps. 42:6,12, 43:5; Joh. 12:27Hän sanoi heille: »Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani.» 39#Hepr. 5:7,8 | Joh. 5:30Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili: »Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.»
40Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille: »Ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? 41#Luuk. 21:36; Ef. 6:18; Kol. 4:2 | Room. 7:18; Gal. 5:17Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko.»
42 # Matt. 6:10 Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen: »Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi.» 43Palatessaan hän tapasi taas opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut painaa heidän silmiään. 44#2. Kor. 12:8Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmaksi ja rukoili kolmannen kerran samoin sanoin. 45Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille: »Yhäkö te nukutte ja lepäätte? Hetki on tullut. Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. 46Nouskaa, nyt me lähdemme! Minun kavaltajani on jo lähellä.»
Jeesuksen vangitseminen
47 # Mark. 14:43–52; Luuk. 22:47–53; Joh. 18:1–11 Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet. 48#2. Sam. 20:9Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: »Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni.» 49Hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo, sanoi: »Terve, rabbi!», ja suuteli häntä. 50Jeesus sanoi hänelle: »Ystävä, tätä varten sinä olet tullut.» Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet.
51Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva. 52#1. Moos. 9:6; Ilm. 13:10Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. 53Luuletko, etten voisi pyytää apua Isältäni? Hän lähettäisi tänne heti kaksitoista legioonaa#26:53 Legioona oli suurin roomalainen joukko-osasto, vahvuudeltaan 6000 miestä. enkeleitä ja enemmänkin. 54#Jes. 53:7–10Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua?»
55 # Luuk. 19:47, 21:37; Joh. 18:20 Jeesus sanoi sitten miesjoukolle: »Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun! Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. 56#Matt. 26:31Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen.»
Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat.
Jeesus Suuren neuvoston edessä
57 # Mark. 14:53–65; Luuk. 22:54,63–71; Joh. 18:12–14,19–24 Vangitsijat veivät Jeesuksen ylipappi Kaifaksen luo, minne lainopettajat ja kansan vanhimmat olivat kokoontuneet. 58Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä ylipapin pihaan saakka. Siellä hän istuutui palvelusväen joukkoon nähdäkseen, kuinka kaikki päättyisi.
59Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. 60Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monta väärää todistajaa esiintyi. Viimein astui esiin kaksi miestä, 61#Matt. 27:40; Joh. 2:19; Ap. t. 6:14jotka väittivät Jeesuksen sanoneen: »Minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen kolmessa päivässä.»
62Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja kysyi: »Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?» 63#Ps. 38:14,15; Jes. 53:7; Matt. 27:12–14; Luuk. 23:9; Joh. 19:9Mutta Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi hänelle: »Minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä: sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan Poika.» 64#Matt. 22:44+ | Matt. 24:30+»Itsepä sen sanoit», vastasi Jeesus. »Ja minä sanon teille: vastedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä.» 65#4. Moos. 14:6; 2. Sam. 13:19; Job 1:20; Jer. 36:24; Ap. t. 14:14 | Matt. 9:3; Joh. 10:33Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: »Hän herjaa Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme! Kuulittehan, miten hän herjasi. 66#3. Moos. 24:16; Joh. 19:7Mitä mieltä olette?» He vastasivat: »Hän on ansainnut kuoleman.»
67 # Jes. 50:6; Matt. 27:30 He sylkivät nyt Jeesusta kasvoihin ja löivät häntä. Muutamat läimäyttivät häntä poskelle 68ja ilkkuivat: »Profetoi, Messias, sano kuka sinua löi!»
Pietari kieltää Jeesuksen
69 # Mark. 14:66–72; Luuk. 22:54–62; Joh. 18:15–18,25–27 Pietari istui ulkona pihalla. Hänen luokseen tuli palvelustyttö ja sanoi: »Sinäkin olit tuon galilealaisen Jeesuksen seurassa.» 70Mutta hän kielsi sen kaikkien kuullen ja sanoi: »En ymmärrä mistä puhut.» 71Hän siirtyi sieltä portille päin, mutta muuan toinen tyttö näki hänet ja sanoi paikalla oleville: »Tämä mies oli nasaretilaisen Jeesuksen seurassa.» 72Taas hän kielsi sen valalla vannoen ja vakuutti: »Minä en tunne sitä miestä.» 73Mutta hetken kuluttua hänen luokseen tuli muita, jotka siellä seisoskelivat, ja he sanoivat: »Sinä olet varmasti samaa joukkoa, senhän kuulee jo puheestasi.» 74Silloin Pietari alkoi sadatella ja vannoi: »Minä en tunne sitä miestä.» Samassa kukko lauloi. 75#Matt. 26:34Pietari muisti, mitä Jeesus oli sanonut: »Ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» Hän meni ulos ja puhkesi katkeraan itkuun.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992