Joelin kirja 4
FB92

Joelin kirja 4

4
Kansat tuomitaan
1– Katsokaa, mitä tulee tapahtumaan!
Tuohon aikaan minä käännän
Juudan ja Jerusalemin kohtalon.
2Minä kokoan kaikki kansat
Josafatinlaaksoon#4:2 Nimi Josafat merkitsee ’Herra tuomitsee’.
ja käyn siellä oikeutta niitä vastaan
oman maani ja kansani Israelin tähden.
Ne hajottivat Israelin
muiden kansojen sekaan
ja jakoivat minun maani.
3Minun kansani ne arpoivat saaliikseen,
nuorukaisen ne antoivat portolle palkaksi,
myivät tytön viinistä, jonka joivat.
4 # Jes. 23:1–3 Ja nyt,
mitä teillä on mielessänne, Tyros ja Sidon,
mitä sinulla, Filistean maa?
Minulleko yritätte kostaa?
Jos yritätte,
käännän tekonne teitä itseänne vastaan,
hetkessä minä sen teen.
5Te olette ottaneet hopeani ja kultani
ja vieneet palatseihinne kalliit aarteeni.
6Juudan ja Jerusalemin asukkaita
te olette myyneet kreikkalaisille,
olette raahanneet heidät
etäälle asuinsijoiltaan.
7Mutta minä kutsun heidät pois
sieltä, minne olette heidät myyneet,
ja käännän pahat tekonne
teitä itseänne vastaan.
8Minä myyn teidän poikanne ja tyttärenne
Juudan asukkaille,
ja he myyvät heidät edelleen
Saban kaukaiselle kansalle.
Näin Herra on puhunut.
9Kuuluttakaa kansoille näin:
– Varustautukaa pyhään sotaan,
hälyttäkää miehet taisteluun!
Lähtekää liikkeelle, käykää hyökkäykseen,
kaikki soturit!
10 # Jes. 2:4; Miika 4:3 Takokaa auranne miekoiksi
ja vesurinne keihäiksi.
Arka sanokoon:
»Olen urhea soturi.»
11 # Ps. 2:2 Kiirehtikää, kaikki kansat,
tulkaa joka suunnalta,
kokoontukaa tänne!
Herra, johdata sotureitasi!
12Kansat lähtevät liikkeelle,
rientävät Josafatinlaaksoon.
Sinne minä asetan istuimeni
ja siellä minä tuomitsen kaikki kansat.
13 # Mark. 4:29; Ilm. 14:15 | Jes. 63:3 Lähettäkää sirppi,
elo on jo kypsää.
Tulkaa polkemaan viinikuurnaa,
se on jo täynnä,
altaissa viini kuohuu yli reunojen.
Suuri on kansojen pahuus.
14Väkeä tungeksii tuomion laaksossa,
sillä lähellä on Herran päivä.
15 # Joel 2:10 Aurinko ja kuu pimenevät,
tähtien loiste sammuu.
16 # Hoos. 11:10; Aam. 1:2 Herra ärjyy Siionista,
antaa äänensä kaikua Jerusalemista.
Silloin taivas ja maa vapisevat.
Mutta Herra on kansansa turva,
Israelin vuorilinna.
Tulevaisuuden lupauksia Juudalle ja Jerusalemille
17– Silloin te tiedätte,
että minä, Herra, olen teidän Jumalanne
ja asun Siionissa, pyhällä vuorellani.
Jerusalem on oleva pyhä,
muukalaiset eivät enää koskaan tunkeudu sinne.
18 # Sak. 14:8+ Tuona päivänä
vuoret tihkuvat rypäleitten mehua,
kukkulat vuotavat maitoa,
ja kaikki Juudan purojen uomat
ovat tulvillaan vettä.
Herran huoneesta kumpuaa lähde,
se kastelee Sittiminlaakson.
19Egypti tulee autioksi,
Edom pelkäksi autiomaaksi,
koska ne tekivät Juudalle väkivaltaa,
vuodattivat viatonta verta.
20Juuda pysyy asuttuna läpi aikojen,
Jerusalem polvesta polveen.
21 # 1. Sam. 19:5+ Vielä en ole rangaissut kansani vihollisia
viattoman veren vuodattamisesta.
Mutta se hetki tulee!
Herra itse asuu Siionissa.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992