Hesekielin kirja 15
FB92

Hesekielin kirja 15

15
Hyödytön viiniköynnös
1Minulle tuli tämä Herran sana:
2 # Ps. 80:9 »Ihminen, onko viiniköynnös parempi kuin metsän puut, sen runko muita runkoja parempi? 3Tehdäänkö sen puusta tarve-esineitä, veistetäänkö siitä edes nauloja, joihin voi ripustaa tavaroitaan? 4Entä kun se on pantu nuotioon, kun tuli on polttanut sen molemmat päät ja keskiosa on kärventynyt – onko sillä mitään käyttöä? 5Silloinkaan, kun se oli ehyt, siitä ei veistetty esineitä, vielä vähemmän nyt, kun se on tulessa palanut ja kärventynyt. Mihin se enää kelpaa?
6»Sen tähden sanoo Herra Jumala: Niin kuin viiniköynnös pannaan tuleen metsän puiden mukana, niin myös Jerusalemin asukkaat. 7Minä käännän katseeni heihin, ja vaikka he pääsevät tulta pakoon, tuli lopulta koituu heidän tuhokseen. Niin te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä käännän katseeni heihin 8ja teen heidän maastaan autiomaan, koska he ovat luopuneet minusta. Näin sanoo Herra Jumala.»

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992