Aamoksen kirja 2
FB92

Aamoksen kirja 2

2
Moabille
1Näin sanoo Herra:
– Koska Moab on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen,
en päätöstäni peruuta.
He ovat polttaneet kalkiksi
Edomin kuninkaan luut.
2Sen tähden minä sinkoan tulen Moabiin,
ja se nielee Kerijotin palatsin.
Moab kukistuu taistelun pauhatessa,
sotahuudon kaikuessa, merkkitorven soidessa.
3Minä tuhoan siltä kuninkaan
ja lyön hengiltä sen hallitusmiehet,
sanoo Herra.
Juudalle
4 # Tuom. 2:11 Näin sanoo Herra:
– Koska Juuda on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen,
en päätöstäni peruuta.
He ovat hylänneet minun lakini,
eivät ole pitäneet minun käskyjäni.
Samat valhejumalat ovat heidät eksyttäneet,
joita jo heidän isänsä seurasivat.
5Sen tähden minä sinkoan tulen Juudaan,
ja se nielee Jerusalemin palatsin.
Israelille
6 # Aam. 8:6 Näin sanoo Herra:
– Koska Israel on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen,
en päätöstäni peruuta.
He myyvät rehellisen rahasta
ja köyhän kenkäparista.
7 # Aam. 8:4 He polkevat heikot maan tomuun
ja ajavat vähävaraisten asiat umpikujaan.
Isä ja poika käyvät saman naisen luona
ja häpäisevät näin minun pyhän nimeni.
8 # 2. Moos. 22:25; 5. Moos. 24:12 Pantiksi otetuilla vaatteilla heitä lojuu
jokaisen alttarin ympärillä,
he juovat pyhäkössä viiniä,
jonka ovat velallisiltaan korkoina kiristäneet.
9 # 4. Moos. 21:24; 5. Moos. 2:34; Joos. 24:8; Tuom. 11:23 Ja kuitenkin minä hävitin teidän tieltänne amorilaiset,
jotka olivat kookkaita kuin setrit
ja vahvoja kuin tammet.
Heidät minä tuhosin
hedelmistä juuriin saakka.
10 # 4. Moos. 14:33; 5. Moos. 29:4 Minä toin teidät pois Egyptistä,
minä johdatin teitä neljäkymmentä vuotta autiomaassa,
että saisitte omaksenne amorilaisten maan.
11Minä herätin teidän pojistanne profeettoja
ja nuorista miehistänne nasiireja.
Eikö näin ole, israelilaiset?
sanoo Herra.
12 # 4. Moos. 6:3; Tuom. 13:4,14 | Jes. 30:10; Jer. 11:21; Aam. 7:13 Mutta te juotitte nasiireille#2:12 Nasiiri oli Jumalan palvelukseen vihkiytynyt mies, jonka tuli pidättyä mm. viinistä, ks. 4. Moos. 6, Tuom. 13:5–7. viiniä
ja kielsitte profeettoja julistamasta.
13Sen tähden minä annan maan huojua jalkojenne alla
niin kuin lyhteitä täyteen kuormatut vankkurit huojuvat.
14 # Ps. 147:10; Jer. 46:6 Silloin on poikki pakotie kevytaseiselta,
raskasaseista ei auta hänen voimansa
eikä valiosotilaskaan selviä hengissä.
15Jousimies ei pysy pystyssä,
jalkamiehistä nopeinkaan ei pääse pakoon
eikä vaunumies selviä hengissä.
16Sotureista rohkeinkin
heittää aseensa ja pakenee sinä päivänä,
sanoo Herra.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992