Apostolien teot 3
FB92
3
Pietari parantaa ramman
1Pietari ja Johannes menivät temppeliin. Oli rukoushetken aika, yhdeksäs tunti#3:1 Ks. selitystä Matt. 20:3.. 2#Ap. t. 14:8Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Hänet pantiin joka päivä temppelin niin sanotulle Kauniilleportille, jotta hän voisi kerjätä temppeliin meneviltä. 3Kun mies näki Pietarin ja Johanneksen menossa temppeliin, hän pyysi heiltä almua. 4Pietari loi katseensa häneen, samoin Johannes, ja Pietari sanoi: »Katso meihin.» 5Mies katsoi tarkkaavasti odottaen saavansa heiltä jotakin. 6Mutta Pietari sanoi: »Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä: nouse ja kävele.» 7Hän tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet ylös, ja siinä samassa mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilkkoihinsa. 8#Luuk. 2:20+Hän hypähti pystyyn, seisoi jalkojensa varassa ja käveli, ja hän tuli heidän kanssaan temppeliin, hyppeli kulkiessaan ja ylisti Jumalaa. 9Kaikki näkivät, kuinka hän käveli ja ylisti Jumalaa. 10He tunsivat hänet samaksi mieheksi, joka oli istunut Kauniillaportilla kerjäämässä, ja olivat hämmästyksestä suunniltaan sen johdosta, mitä hänelle oli tapahtunut.
Pietarin puhe temppelissä
11 # 1. Kun. 6:3; Joh. 10:23; Ap. t. 5:12 Mies pysytteli yhä Pietarin ja Johanneksen seurassa, ja kaikki riensivät ihmeissään heidän luokseen niin sanottuun Salomon pylväikköön. 12Tämän nähdessään Pietari alkoi puhua kansalle:
»Israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? 13#2. Moos. 3:6 | Jes. 52:13 | Luuk. 23:16Ei – Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen, hänet, jonka te luovutitte tuomittavaksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, vaikka Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. 14#Luuk. 23:18Hänet te kielsitte, pyhän ja vanhurskaan, ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. 15#Ap. t. 2:23,24 | Ap. t. 2:32+ | Luuk. 24:48+Te surmasitte elämän ruhtinaan! Mutta Jumala herätti hänet kuolleista; me olemme sen todistajia. 16#Ap. t. 4:10 | Mark. 5:34+Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette.
17 # Luuk. 23:34+ »Minä kyllä tiedän, veljet, että te niin kuin hallitusmiehennekin teitte tietämättömyyttänne sen, minkä teitte. 18#Luuk. 24:26,44; 1. Piet. 1:10,11Mutta sillä tavoin Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla: hänen Voideltunsa tuli kärsiä ja kuolla. 19#Ap. t. 2:38Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois, 20kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen, teille ennalta valitsemansa Voidellun.
21 # Mal. 3:20; Luuk. 1:78 »Taivas oli oleva hänen asuinsijansa siihen aikaan saakka, jolloin kaikki pannaan kohdalleen, niin kuin Jumala ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla. 22#5. Moos. 18:15; Joh. 1:45, 5:46; Ap. t. 7:37Mooses on sanonut: ’Herra, teidän Jumalanne, on veljienne joukosta nostava esiin profeetan, minun kaltaiseni. Kuulkaa häntä, tehkää kaikessa niin kuin hän teille sanoo. 23Jokainen, joka ei tätä profeettaa kuule, poistetaan kansansa parista ja tuhotaan.’ 24Samoin ovat muut profeetat, niin Samuel kuin kaikki myöhemmätkin, kansalle puhuessaan myös ennustaneet näistä päivistä. 25#1. Moos. 12:3, 18:18, 22:18, 26:4, 28:14; Gal. 3:8Te olette profeettojen lapsia, te olette perineet sen liiton, jonka Jumala teki isienne kanssa sanoessaan Abrahamille: ’Sinun jälkeläisesi kautta tulee siunaus kaikille sukukunnille maan päällä.’ 26#Ap. t. 13:46, 18:6, 22:21, 28:28Teitä varten ennen muita Jumala on nostanut kuolleista palvelijansa. Hänet Jumala on lähettänyt siunaamaan teitä kaikkia, kun käännytte pois pahuudestanne.»

© Suomennoksen tekijänoikeudet: Kirkon keskusrahasto, Evangelical Lutheran Church of Finland

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992